BİMER'e %92 oranım ile sürücü olmamda bir sakınca var mı diye bir soru sordum ve cevabı sizinle paylaşıyorum.İlgi :08/04/2016 tarih ve xxxxx sayılı BİMER başvurunuz. Hükümleri doğrultusunda sürücü belgesi işlemlerini yürüttüğümüz Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde engel durumu % 90 ve üzerinde olan vatandaşlarımızın sürücü belgesi alamayacağına dair herhangi bir karar bulunmamakla birlikte, sağlık durumunuza istinaden sürücü belgesi alıp alamayacağınız Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ve Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık birimlerince yapılacak tetkikler neticesinde adına düzenlenecek sağlık raporu ile belirleneceğinden, konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’ndenbilgi edinme talebinde bulunulması hususunu; Rica ederim.