TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Antalya, Bursa ve Antalya'da
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  kara5538 Avatarı

  Gerçek Adı
  muhammed
  Üyelik Tarihi
  15.05-2010
  Son Giriş
  12.10-2020
  Saat
  11:52
  Yaşadığı Yer
  samsun
  Mesaj
  63
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  slm arkadaşlar bugün denetim yapan trafik amirine giderek bir soru yönelttim cevabı çok saçma buldum ve araştırdım sorumda şu idi benim ehliyetime bakın ve başkasına ait yani normal bir vatan taşın otomatik vitesli olan aracı bende kullana bilir miyim diye sordum polisin cevabı bu H sınıfı ehliyet hayır kullanamazsın dedi bende ısrarla ehliyetimde otomatik vitesli araç kullanabilir yazıyor dedim hayır H sınıfı ehliyetler engelli araçlarda geçerli dedi demekki yakalansam bir de mahkeme derdim olacaktı  Buna göre; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na bağlı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde,engellilere ait araçlar hakkında yapılacak işlemler açıklanmış, konuyla ilgiliolarak da ilgide kayıtlı talimatlar gönderilmişti.Buna rağmen,uygulamada bir takım aksaklıkların yaşandığı, bazı illerimizde mevzuat vetalimatlara rağmen farklı uygulamaların görüldüğü anlaşılmıştır.Bundan böyle;

  11.)“H” sınıfı sürücü belgelerinde “otomatik vitesli araç kullanabilir” ibaresi bulunan kişilerin, “H” sınıfısürücü belgesi ile kullanılabilecek normal plakaya tescilli otomatik vitesliaraçları kullanmaları mümkün bulunmaktadır.


  Ayrıca,“otomatik vitesli araç kullanabilir” ibareli “H” sınıfı sürücü belgesi olanengelli kişi adına tescilli olan veplakasıüzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan otomatik vitesli araçların tescilbelgelerine “araç sahibinden başkası kullanamaz” ibaresi düşülmemesi (ÖTV indiriminden faydalanmadığından)gerekmekte olup, bu araçları başkalarının kullanması da mümkündür.

  Acaba yanlış bir bilgiye sahibim yanlışmı yorumladım 11. maddeyi ve nerden buluyorsunuz bu bilgileri diyede tepki aldım komik ama gerçek bu toplumu cail olarak algılıyorlar (türk toplumu için dedim)

  Buna göre; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na bağlı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde, engellilere ait araçlar hakkında yapılacak işlemler açıklanmış, konuyla ilgili olarak da ilgide kayıtlı talimatlar gönderilmişti.
  Buna rağmen, uygulamada bir takım aksaklıkların yaşandığı, bazı illerimizde mevzuat ve talimatlara rağmen farklı uygulamaların görüldüğü anlaşılmıştır.
  Bundan böyle;
  1.) İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan engelliler adına tescil edilecek özel tertibatı olmayan araçlara üzerinde engellilere mahsus işaret bulunan plakalardan verilecektir.
  2.) Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilmiş özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerintescil belgelerine; “araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır”şeklinde şerh konulacaktır.
  3.) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine; “Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterlerce düzenlenmiş iş aktine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır” şeklinde şerh konulacaktır.
  4.) Engelliler tarafından bizzat kullanmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilk iktisap edilen özel tertibatlı araçların tescil belgelerine; “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır” şeklinde, 2. el araç olarak satın alınmış ise, “Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır.” şeklinde şerh konulacaktır.
  5.) Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen yada ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine; “Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterlerce düzenlenmiş iş aktine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır” şeklinde şerh konulacak, ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenecektir.
  6.) Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir.
  7.) Engellilere ait ithal işlemi yapılmış özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun, yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-d maddesinden işlem yapılarak, bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer’i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere araç trafikten men edilecek ve ilgili gümrük birimlerine intikal ettirilecektir.
  8.) Maliye Bakanlığı’nın 26.02.2010 tarih ve 015124 sayılı yazısında, “197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda engelliler adına kayıt ve tescilli bir taşıtın sürücü haricindeki kişiler tarafından kullanılamayacağına ya da bunlar tarafından kullanılması halinde yaptırım uygulanacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı” bildirildiğinden, ülkemizde üretilen ve ÖTV’den muaf olarak tescil işlemi yapılan araçların, izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığı durumlarda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-d maddesinden işlem yapılacak, ancak araç trafikten men edilmeyecektir. Aracı kullanan kişinin “H” sınıfı sürücü belgesi bulunmadığının anlaşılması halinde ise ayrıca Kanun’un 39/1-a maddesinden işlem yapılacaktır.
  9.) Bizzat araç sahibi tarafından kullanılma zorunluluğu bulunmayan, sakatlık derecesi % 90 ve üzeri olan kişiler adına tescil edilmiş araçları, engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından (1.derece: Kendisinin ve eşinin; çocukları, annesi, babası, 2. derece: Kendisinin ve eşinin; torunları, büyükannesi, büyükbabası, kardeşi, 3. derece: Kendisinin ve eşinin; kardeşlerinin çocukları(yeğen), amcası, halası, dayısı, teyzesi) bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılabilmesi mümkün olduğundan, bahse konu araçların yukarıda belirtilen kişilerce kullanılabilmesi mümkün olup, araçların araç tescil belgelerine sadece yönetmelikte belirtilen ibarelerin yazılması gerekmektedir. Bu araçları kullanabilecek kişilerin adlarının motorlu araç tescil belgesine yazılmasına gerek bulunmamaktadır.
  Aracı kullanmasına izin verilen kişilerce kullanılmasına rağmen, bu kullanım sırasında araç sahibi engelli kişinin araçta bulunmaması nedeniyle sürücüye cezai işlem uygulanması hukuken mümkün bulunmamaktadır.
  10.) Zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçükler adına ilk tescil işlemi yapılacak araçların tescil kuruluşlarında tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim edilmiş taahhütnameyi (tescilli araçların satışı esnasında bu belge noter tarafından aranacaktır) tescil anında vermeleri zorunludur.
  11.) “H” sınıfı sürücü belgelerinde “otomatik vitesli araç kullanabilir” ibaresi bulunan kişilerin, “H” sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilecek normal plakaya tescilli otomatik vitesli araçları kullanmaları mümkün bulunmaktadır.
  Ayrıca, “otomatik vitesli araç kullanabilir” ibareli “H” sınıfı sürücü belgesi olan engelli kişi adına tescilli olan veplakası üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan otomatik vitesli araçların tescil belgelerine “araç sahibinden başkası kullanamaz” ibaresi düşülmemesi (ÖTV indiriminden faydalanmadığından) gerekmekte olup, bu araçları başkalarının kullanması da mümkündür.
  12.) “H” sınıfı sürücü belgesi bulunan engellilerin özel tertibatlı motosiklet ve otomobiller dışında,sakatlıklarına uygun özel tertibat olması şartıyla, azami yüklü kütlesi 4700 kg’ı geçmeyen kapalı kasa, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olan motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşmayan eşya taşımaya mahsus (kamyon ve kamyonet)taşıtları da kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır.
  13.) İşitme ve konuşma engellilerin araçlarına üzerinde özürlülere mahsus işaret bulunan plakalardan verilmeyecektir. Bu kişilerin kullanacakları araçların arka camının sol ve sağ üst köşelerinde işitme ve konuşma engelli işareti bulunması ve en az içte bir, dışta sağda ve solda iki geriyi görme aynası bulunması gerekmektedir.
  14.) Monoküler sürücülerin kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az üç ayna bulunması zorunlu olup, monoküler sürücülerin sürücü belgesi üzerindeki kullandığı cihaz ve protezler bölümüne sadece “monoküler” ibaresi yazılacak, diğer kısıtlamalar ile kullanacağı aracın özellikleri sürücü belgesi üzerine yazılmayıp PolNet açıklama bölümüne yazılacaktır.
  Ayrıca, sürücü belgesi üzerinde, PolNet kayıtlarında ve Yönetmelikte belirtilen kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmadığı anlaşılan “monoküler” sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden ceza uygulanacak olup,Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen haller haricinde araç trafikten men edilmeyecektir.
  15.) Tescil plakalarının üzerinde engellilere mahsus ayrım işaretleri bulunan araçların park etmelerine yardımcı olunacak, engelli araçları için tahsis edilen park yerlerine, başka sürücülerin park etmeleri önlenerek, aksine hareket edenler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 61/o maddesi gereğince gerekli cezai işlem uygulanacaktır.
  16.) Bedensel engellilere mahsus park kartı bulunan vatandaşlarımız ile gazilerimizin araçlarınakarayolu üzerinde 15 (onbeş) dakikayı geçmemek üzere park etmelerine trafik güvenliği açısından alınmış tedbirlere uymak ve araçlarının ön camına park kartı/gazi belgesi koymak koşuluyla izin verilecek, bu vatandaşlarımızın hareket güçlükleri dikkate alınarak, kendilerine görevlilerimizce hoşgörülü davranılacaktır.
  17.) Yaya durumundaki engelli vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçişlerinde gerekli yardım sağlanacaktır.
  18.) Trafiğin aksamaması, engelliler başta olmak üzere yayaların ve toplu taşım araçlarından faydalananların tehlikeye maruz kalmamaları açısından; kavşak yaklaşımlarına ve içine, trafik işaret, levha ve ışıklarının önüne, yaya geçitlerine, kaldırımlarına ve toplu taşım araçlarının duraklarına araç park edilmesi önlenecektir.
  19.) Şehir merkezlerinde faaliyet gösteren işletme ve dükkân sahiplerinin, işyerlerinin önlerinde bulunan yaya kaldırımlarının üzerlerine araçlarını park ettikleri, reklam ve park edilemez vb. ibaresi bulunan bazı levhalar ile kendilerine ait olan ürünlerini sergilemek amacıyla koydukları, bu durumun da yayaların geçişlerini zorlaştırdığı, engellilerin ise kaldırımları kullanmalarını imkansız hale getirdiği müşahede edilmekte olup, gerekli görülmesi halinde belediye görevlileri ile de işbirliği yapılarak, belirtilen olumsuzluklar mutlaka önlenecektir.
  20.) Trafik kuruluşlarımızda, özürlülerin giriş çıkışlarına kolaylık sağlayacak fiziki tedbirler alınarak, bekleme yerleri ile tuvaletlerinde de özürlülere yönelik düzenlemeler yaptırılacaktır.

 2. #2
  Üye
  Mr.No Avatarı

  Gerçek Adı
  Erol Taş
  Üyelik Tarihi
  21.12-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  12:11
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  1.965
  Alınan Beğeniler
  53
  Verilen Beğeniler
  15

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Trafik amirine sorduğunuz soru tam nedir?

 3. #3
  Üye
  kara5538 Avatarı

  Gerçek Adı
  muhammed
  Üyelik Tarihi
  15.05-2010
  Son Giriş
  12.10-2020
  Saat
  11:52
  Yaşadığı Yer
  samsun
  Mesaj
  63
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  otomatik vitesli engelliye ait olmayan bir aracı kullanabilirmiyim sorusu idi ehliyetimde otomatik vites araç kullanılır diyor

 4. #4
  Üye
  Mr.No Avatarı

  Gerçek Adı
  Erol Taş
  Üyelik Tarihi
  21.12-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  12:11
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  1.965
  Alınan Beğeniler
  53
  Verilen Beğeniler
  15

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  11. madde sana uyuyor: Bence bu belgeyi iyi saklayın: gerektiğinde çevirmelerde bunu gösterirsiniz.

  Yine de bu belge biraz yetersiz olmuş; trafik şube amirinin işgüzarlığına denk gelmişsiniz. Yani sizin dediğinizce saçmalamışlar.

 5. #5
  Üye
  kara5538 Avatarı

  Gerçek Adı
  muhammed
  Üyelik Tarihi
  15.05-2010
  Son Giriş
  12.10-2020
  Saat
  11:52
  Yaşadığı Yer
  samsun
  Mesaj
  63
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  nasıl yetersiz 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na bağlı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde, engellilere ait araçlar hakkında yapılacak işlemler açıklanmış, konuyla ilgili olarak da ilgide kayıtlı talimatlar gönderilmiş kanun var madde var talimat var daha ne yapmalı kafasına vura vura gözünemi sokmalı bu yaştan sonra öğretmenlikmi yapalım polislere

 6. #6
  Üye
  KÜREKÇİ Avatarı

  Gerçek Adı
  mustafa
  Üyelik Tarihi
  14.09-2011
  Son Giriş
  06.03-2021
  Saat
  16:38
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  789
  Alınan Beğeniler
  62
  Verilen Beğeniler
  57

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Ben bana ait olmuyan otamatik videsli araç kullandım konturolde hiç bir sıkıntı yaşamadım ehliyette araç pilakası yazmıyorki.Ehliyette terdibatlı araç deseydi sıkıntı olurdu polis konturolde terdibat arardı.Sana ait ruhsatını ister bakardı ozaman sana ait olmuyan aracı kullanamassın.Bidakine bu şekilde izah edrsen belki anlarlar.