Türkiye'de ilk kez, Zihinsel Engelliler Halk Oyunları Festivali yapılıyor

27856 - Türkiye'de ilk kez, Zihinsel Engelliler Halk Oyunları Festivali

Türkiye'de var olan zihinsel engelli bireylerin üretim ve yeteneklerini açığa çıkarmak için, Şişli Saadet İlköğretim ve İş Okulu'nun liderliğinde, 11 ile 14 Mayıs tarihleri arasında, ilk kez Türkiye genelini kapsayan, 1.Şişli Özel Çocuklar Halk Oyunları Festivali yapılıyor.

Engelli bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak için bir araya gelen eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ve oluru ile Türkiye'de var olan tüm Zihinsel Engelliler Okullarına duyuru yaparak, festivalin alt yapısını hazırladılar.

Bu duyuru neticesinde, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapılan başvurular değerlendirilerek; Karadeniz, Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Marmara illerinden şartnameye uygun biçimde Zihinsel Engelliler Halk Oyunları Grupları tespit edildi. Ülke sınırları içinde, azımsanmayacak düzeyde sanatsal üretim yapan bu özel çocuklar, kendi kültürlerinin ana temalarını oluşturan gösterilerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a davet edildi.

Dans Engel Tanımaz

Festivalin önemine değinen Şişli Saadet İlköğretim Okulu ve İş Okulu Müdürü A. Vefa Demirkıran, "Zihinsel engelli çocukların sanatın gücü ile İstanbul'da bir araya gelip kaynaşmalarını sağlamak; sanatın gücünden yola çıkarak, bu bireylerin toplumda var olduklarını göstermek; zihinsel engelli çocukların da toplumda üretim yaptıklarını kanıtlamak; ülke çapında bir bilinç oluşturup zihinsel engelli bireylerin bizlerle ortak duyguları yaşadığını kanıtlamak; Türkiye'nin değişik bölgelerinde yaşayan kültürlerin bu bireylerce nasıl yorumlandığını görebilmek Festivalin amacı olarak belirlendi.

Festivale, Akdeniz Bölgesi'nden 4; Karadeniz Bölgesi'nden 2; Marmara Bölgesi'nden 4; Ege Bölgesi'nden 4; İç Anadolu Bölgesi'nden 2 okul grupları katılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde gerçekleştirilen festival sırasında, İstanbul'da 206 kişi konuk edildi. Katılımcı 153 zihinsel engelli bireyin, büyük çoğunluğunun İstanbul'a ilk kez geldiği göz önüne alınarak; gelen çocuklara İstanbul'un doğal ve kültürel alanları gezdirilecektir" diye konuştu.

İstanbul'a ilk kez gelenler, festivalin konaklama sponsorları arasında yer alan TUROB üyesi, Harem Otel, My Dora Hotel, Rıhtım Otel'de konakladılar ve 13 Mayıs tarihinde Aden Otel'de, Gala Yemeği'ne katıldılar.

1. Şişli Özel Çocuklar Halk Oyunları coşku içinde kutlanıyor

1. Şişli Özel Çocuklar Halk Oyunları Festivali, 12 Mayıs Salı günü saat 10.30'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nden yürüyüşle başladı.

Festival gösterileri aynı gün, Şişli Derviş Eroğlu Kültür Merkezi'nde saat 12'de devam etti.

Katılımcı tüm gruplar, coşku içinde gösterilerini gerçekleştirdi. Festivalin, ileride tüm engelli gruplara ilham vermesi amacıyla, Ordu ilinden bir işitme engelliler halk oyunları ekibi festivale konuk olarak davet edildi. Festival, 14 Mayıs sabahı son bulacaktır.

Turizm, Türkiye'de ilk kez, Zihinsel Engelliler Halk Oyunları Festivali yapılıyor , TurizmdeBuSabah.com