Eğitim Çağındaki Engellilerin Sayımı Yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğrencilerin düzenli bir yaşama kavuşturulmaları amacıyla, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, engellilerin envanterini çıkarıyor. Bu amaçla web sitesinde e-özürlü veri tabanı oluşturulacak.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminin bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de gittikçe büyüyen bir sorun olmaya devam ettiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre engelli nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 14 olduğunu belirten Çelik, Türkiye'de küçümsenmeyecek büyüklükte bir nüfusun özel eğitime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

AİLELER EĞİTİM SÜRECİNE KATILMALI
Türkiye'de son yıllarda hızı artan iç göçün, yüksek nüfus artışının ve ekonomik güçlüklerin, eğitim politikalarının rasyonel biçimde geliştirilmesinde sıkıntılara neden olduğunu kaydeden Çelik, "Bu sıkıntılar, genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olan özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde kendini daha çok hissettirmektedir" dedi.

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, ailelerin bu eğitim sürecinin her boyutuna katılmaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Özel eğitim gerektiren bireylere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Çelik şunları kaydetti:

"Bu planlamanın sağlıklı ve ülke gerçeklerine uygun bir biçimde yapılandırılabilmesi için engelli bireyin erken çocukluk döneminin başlangıcından itibaren tanısının konulması gerekmektedir. Türkiye'de özel eğitim hizmetleri, engel gruplarına göre özel eğitim okullarında sürdürülüyor. Halen görme, işitme, ortopedik, zihinsel engelliler, süreğen hastalığı ve uyum güçlüğü olanlar ile üstün ve özel yetenekliler olmak üzere 8 ayrı gruba özel eğitim okullarında hizmet verilmektedir. Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için altyapı eksikliklerinin karşılanmasına ve rehabilitasyonlarının sağlanmasına katkıda bulunabilecek sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum, kuruluş ve konuya duyarlı vatandaşlarla işbirliği yapılabilmesi konusunda çalışmalar kapsamında engellilere yapılan ve yapılacak hizmetlerin daha rasyonel bir zemine oturtulabilmesi için Türkiye'de engelli envanterinin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

Bakan Çelik, bu çerçevede MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından bakanlığın web sitesinde e-özürlü veri tabanı oluşturulacağını belirterek, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ellerindeki verileri aktaracaklarını kaydetti.