Eğitimin Zamanında Alınmasının Önemi

Eğitim; insanların kendilerini bilgi, beceri, verimlilik ve gelişimleri için atmış oldukları ilk adımlardan birsi olarak nitelendirilebilir. Hayatımızın her anında, yaşamımızın her alanında gereklilik arz eden, hayatımızın çeşitli dönemlerinde önemli tecrübeler kazanmamızı sağlayan ve yaşamımızı kolaylaştırmak için gerekli olan önemli bir gereksinimdir.

Eğitim konusu engelli engelsiz değil, bütün insanların önemli sorunlarından birisidir. Bu sorun herkes tarafından benimsenerek çözüme kavuşturulmalıdır. İnsanların huzurlu bir yaşam yaşayabilmeleri için eğitimin gerekliliğinin yanında, güzel ve yararlı bir eğitim almaları da gerekmektedir. Fakat şu da bir gerçektir, engeli insanların eğitim konusunda çok daha geri planda bırakıldığı ve eğitim haklarının daha kısıtlı olanaklarla verildiği de bilinmektedir. Oysa gelişmiş toplumlarda engelli olsun olmasın bütün bireylere gerekli eğitim olanakları sağlanarak, toplum bir bütün olarak düşünülmektedir. Bizim toplumumuzun da bu bütünlüğü sağlamak yönünde önemli çabalarının olduğunu görsek de bu konuda biraz daha gayretli olmanın gerekliliği görülmektedir.

İnsanların almış oldukları eğitimler yaşamış oldukları zaman diliminde ve gelecekteki yaşamlarında önemli kazanımlar sağladığı herkes tarafından bilinen önemli bir gerçektir. Bu gerçek doğrultusunda düşünüldüğü zaman eğitimin insan hayatındaki gerekliliği açık ve net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Eğitimin insan yaşamının her devresinde olması, bir zincirin halkaları gibi düşünülebilir. Bu zincirin halkalarından birindeki eksikliğin telafisi insanın hayatında çok büyük kayıplara ve zorluklar yaşamasına neden olabilmektedir. İşte burada insanın eğitim zamanlaması çok önemlidir. İnsanların yaşamlarının şekilleneceği dönemlerde gerekli eğitimi alması yaşam kalitesini çok etkileyecek önemli etkenlerdendir.

Günümüzde eğitimin geçmişe oranla gözle görülebilir bir oranda artsa da bunu yeterli görmek şu anda mümkün değildir. Çünkü eğitimin ve bilginin insan hayatında sınırı yoktur. İnsan hayatı sürdüğü müddetçe bunları geliştirerek insanın hayat standardını yükseltmesi hem kendisi için, hem de gelecek yeni nesli için ehemmiyet arz etmektedir. Eğitimsiz bir toplumun yeni nesle vereceği çokta fazla bir şey olmadığı bir gerçektir.

Eğitimli bir toplum olmakla, yaşam standartlarımızın yükselmesi birbirleriyle orantılı olarak yükselmektedir. İnsanın zamanında almadığı eğitimi ilerleyen yaşlarda kısmen de olsa gidermeye çalışması gerekmektedir. Bu bağlamda devletimizin de, insanlarımızın eğitimine gerekli teşvikleri sağlayarak, insanlarımıza eğitim haklarını sınırlama olmaksızın verilmelidir. Bunun için devletimizin yanında, toplumdaki her bireyinde kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, geleceğimiz ve insanlarımız için çok önemli olan bir sorunun büyümeden önlenmesi çok daha kolay olacaktır.

Bir toplumun eğitim seviyesi ve kültür seviyesi o toplumda yaşayan insanların saygınlığını artırmanın yanında, yaşamış oldukları toplumun her zaman güçlü olması için önemli adımlardan bir tanesidir. Bu kadar mühim olan bir konu içinde önemli altyapılar oluşturarak gerekli maddi imkânlar sağlanmalıdır. Eğitim için harcanan her bir kuruşun çok büyük meblağlar olarak tekrar bizlere döneceği muhakkaktır.

Eğitim konusunda insanların hiçbir ayrım yapılmadan, her insanın eğitim hakkının olduğu düşünülerek yapılmalıdır. Eğitimde kadın, erkek, engelli, engelsiz, yaşlı, genç gibi ayrımları ben çok basit ayrımcılık olarak düşünüyorum. Sebep ne olursa olsun, bu tür ayrımcılığın yapılması, hatta söz konusu haline bile getirilmesi cehaletin ve eğitimsizliğin en açık halidir. İşte bu tür ayrımcılıklarında olmaması için eğitim eğitim eğitim…

Toplumumuzda yaşamış olduğumuz birçok olayın sebebi maalesef eğitim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Eğitim sorununun çözülmesiyle birçok konularda, birçok sorunun kendiliğinden çözüleceğini düşünüyorum. İnsanların birbirlerini sevmesi, sayması birbirlerine karşı hoşgörülü olmasının eğitimle direk bağlantılı olduğu düşünüldüğü zaman eğitimin önemi bir defa daha ortaya çıkmaktadır.

Eğitimin insan hayatında her an, her zaman olması dileklerimle.