AÇIK ÖĞRETİM FAKULTELERİNDE OKUYAN VAR MI ? ? ?

Açıköğretim e-Öğrenme Portalı

AÇIK ÖĞRETİM FAKULTELERİ BÖLÜMLERİ

AÖF ÖN LİSANS [ 2 YILLIK ] :

•Lisans Tamamlama Programları
•Meslek Eğitim Programları
•Adalet
•Bankacılık ve Sigortacılık
•Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
•Çağrı Merkezi Hizmetleri
•Dış Ticaret
•Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
•Emlak ve Emlak Yönetimi
•Ev İdaresi
•Felsefe
•Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
•Halkla İlişkiler ve Tanıtım
•İlahiyat
•İngilizce Öğretmenliği
•İnsan Kaynakları Yönetimi
•İşletme Yönetimi
•Kültürel Miras ve Turizm
•Laborant ve Veteriner Sağlık
•Lojistik
•Marka İletişimi
•Medya ve İletişim
•Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
•Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
•Okulöncesi Öğretmenliği
•Özel Güvenlik ve Koruma
•Perakende Satış ve Mağaza Yöneticiliği
•Radyo ve Televizyon Programcılığı
•Sağlık Kurumları İşletmeciliği
•Sosyal Bilimler
•Sosyal Hizmetler
•Sosyoloji
•Spor Yönetimi
•Tarım
•Tarih
•Turizm ve Otel İşletmeciliği
•Turizm ve Seyahat Hizmetleri
•Türk Dili ve Edebiyatı
•Yerel Yönetimler

AÖF LİSANS [ 4 YILLIK ] :

AÖF 4 Yıllık Lisans Bölümleri

* Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı
* İktisat Lisans Programı
* Kamu Yönetimi Lisans Programı
* Maliye Lisans Programı
* Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
* İşletme Lisans Programı
* Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı
* Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
* Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı
* İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
* Felsefe Lisans Programı
* Tarih Lisans Programı
* Sosyoloji Lisans Programı

Açıköğretim e-Öğrenme Portalı