İlgili açıklamayı şuradan okuyabilirsiniz: M.E.B. Ak retim Lisesi Resmi Web Sitesi | Hayat Boyu renme Genel Mdrl