Bush ölmüş, cehenneme gitmiş.Zebanibaşı 'Amerikadan gelenler için
özel bölmemiz var. Ama üç kişilik. Hepsi de dolu. Senin günahın hepsinden
fazla olduğu için seçme şansı senin olacak. Birini affet, yerine sen
geç.'Bush ilk hücreye girmiş, bakmış Nixon elinde balyozla taş kırıyor.
Başında da bir Vietnamlı onu kamçılıyor.'Yok' demiş, 'Benim zaten biraz
omuzum ağrıyor, taş kıramam'.İkinci hücrede, Babası Bush'u bulmuş. Irak
savaşı ardındanpetrole bulanmış Körfez suyundan bir havuza dalıyor, tam
çıkınca bir daha dalmak zorunda kalıyor. 'Aman' demiş Bush, gözü korkmuş,
'benim yüzmeyle aram öteden beri iyi değildir.'Üçüncü hücrede Clinton
varmış. Sırtüstü bir yatağa İsa vaziyetinde bağlanmış, çıplak, Monica'da
yatakta ve
> Clintona'a en iyi bildiği işi yapıyor. Bush'un ağzı kulaklarına
varmış, 'Tamam' demiş, 'Bu cezayı kabul ediyorum'. Zebanibaşı bir tuhaf
bakmış, 'Emin misin?' diye sormuş.'Eminim' demiş Bush.'Sen bilirsin' diye
kafasını sallamış Zebani, sonra hücrenin kapısını açıp bağırmış: 'Tamam
Monica, serbestsin!'