Çalışma gücünün hangi düzeyde kaybedildiğinin tespitine esas Ek-1'de yer alan Hastalık listesi

Not:

Ağır Düzeyde Çalışma Gücü Kaybına Neden Olan Durumlar [5510 sayılı yasaya göre %60 ve üzeri işgücü kaybına (Maluliyete) işaret eder]
Orta Düzeyde Çalışma Gücü Kaybına Neden Olan Durumlar [5510 sayılı yasaya göre %50-59 arası işgücü kaybına işaret eder]
Hafif Düzeyde Çalışma Gücü Kaybına Neden Olan Durumlar [5510 sayılı yasaya göre %40-49 arası işgücü kaybına işaret eder]