İliçi yer değiştirmeler 5, ildışı 8 yıl oldu.
Bu konuda engellilerle ilgili tayin düzenlemesi yok.
Engellilerin tayin durumu nasıl olcak?
Bu kanun yürürlükte mi bilmiyorum.
Yürürlüğe girerse engellileri mağdur bırakcak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamalara İlişkin Hükümler
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru ve atama
Madde 7- (1) Bulundukları kurumda ilgili yılın 1 Temmuz tarihi itibarıyla kesintisiz en az beş yıl görev yapanlar il içinde isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler
İller arası isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru ve atama
MADDE 8- (1) Bulundukları birimde/ilde ilgili yılın 1 Temmuz tarihi itibarıyla kesintisiz en az sekiz yıl görev yapanlar birimler/iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.Kaynak: iliçi yer değiştirmeler5, ildışı 8 yıl oldu(Öğretmenlere Değil) (Memurlar.Net - Forum)
http://forum.memurlar.net/konu/1237317/?page=1