Kök hücre çalışmalarına devlet desteği

Kanser başta olmak üzere tedavi şansı düşük hastalıklar için umut olarak gösterilen kök hücre çalışmalarına devlet desteği geldi.

Hücresel Tedavi Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, kanser, diyabet ve nörolojikhastalıklar başta olmak üzere gelecekte birçok hastalığın tedavisinde umut olarak gösterilenkök hücre araştırmalarının TÜBİTAK aracılığıyla destekleneceğini söyledi.
Bu tür araştırmaların geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan İlhan, "Birçok hastalıkiçin umut olarak gösterilmesine rağmen bu konuda yeterli araştırma yapılamıyor. TÜBİTAK çok önemli bir konuda bilim insanlarına çağrı yaparak kök hücre çalışmalarını destekleyeceğiniduyurdu. Altyapı ve personel yetersizliği gibi nedenlerle bu konuda araştırma yapamayanların önü artık açılmış oldu. TÜBİTAK tarafından kök hücre çalışmalarına 2,5 milyon liraya kadardestek sağlanacak" dedi.
Kabul edilen projelerde kullanılacak kök hücrelerin Sağlık Bakanlığından ruhsatlı merkezlerdeüretilmesi şartının getirilmesinin hasta güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan İlhan, "Böylece hastada ne tür kök hücreler kullanıldığı bilinecek" diye konuştu.
Türkiye'nin hematoloji-onkoloji alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu kaydedenProf. Dr. İlhan, kök hücre çalışmalarının desteklenmesiyle bu alanda da büyük gelişmekaydedeceğini dile getirdi.
Prof. Dr. Osman İlhan, TÜBİTAK'a kök hücre çalışmasıyla ilgili çok sayıda başvuru olduğunu,projelerin ekim ayının başında değerlendirileceğini söyledi.

TÜBİTAK'IN ÇAĞRISI
TÜBİTAK'ın bilim dünyasına yönelik çağrı metninde, hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi veüretilmesi için bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiği belirtildi.
Çağrıyla hem dünyada uygulanan hem de henüz uygulama alanında yer almayan ancak pek çok iyileştirici etkisi gösterilmiş hücresel tedavi yöntemlerinin ülkede geliştirilmesi konusundaproje sahiplerine önemli bir destek ortamı sağlanacağı kaydedildi.
Program kapsamında, hayvan deneyleri ve onarıcı hücre geliştirilmesine yönelik araştırmalarınyanı sıra insan üzerindeki klinik çalışmaların da destekleneceği bildirildi.

Kök hücre çalışmalarına devlet desteği - Genel sağlık Haberleri