Azap Ortakları 3 Cilt

ZAP ORTAKLARI, Erol Toy romancılığının, Türkiye kimliğini tanıma, tanımlama ve tanıtma serüveninde tarihsel kesit ürünlerinden biridir. Roman, Osmanlı Devletinin ilk kuruluş evresinde, XIV. Yüzyılın son yarısında başlar. Simavna Kadısıoğlu Şeyd Bedreddin ekseninde, genişleme, gelişme ve yükselişin gizeminde dolana dolana düşüş ve kargaşanın gizine dalar. Devrimin olağanüstü gerçeğinde devrimcinin görkemli trajedisiyle XV.yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan ikinci kuruluş döneminde sona erer. İlk yayınlandığı 1973'ten Erol Toy'un katı yasaklara çarptığı 1980'lere kadar bazen yılda iki kez basılarak onbinlerin ilgisini kazandi...

Uzun yillar once okumustum bir solukta okuyabilmek mumkun...