Burdan gidersin Karsa
Orada vardır bir arsa
Arsada vardır bir yapı
Yapıda vardır bi kapı

Kapıyı çalasın tak tak
Oradan çıkar bir adam.
İşte o benim babam.

1990 yılından beri 19 yıldır fırsat buldukça Karsa gittim. Orada Minareci Ahmet Usta isminde bir zat var.Karsın yerlileri ona Efe Baba derler. Bu senenin başında kendisi vefat etti.Çok mübarek muhterem bir şahsiyet idi.

Kendisine bir Türbe yapılmıştır.Karsa yolu düşenlerin ziyaret etmesi önemle tavsiye olunur.