ŞUBAT 2013 GÜNCEL AÇIKLAMA: 10 Şubat 2013 Tarihli ve 28555 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ” ile bu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır._________________
Eğer iş kazası sonucu maluliyet derecesinde (%60 ve üzeri) işgücü kaybı oluşmuşsa ve bu SGK sağlık kurulu tarafından tescil edilip kişiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanmışsa, daha sonra bu kişi bir de malulen emekli olabilmek için başvurmuşsa, bu durumda malulen emeklilik için ayrıca rapor ve sevk söz konusu olamaz.
İş kazası tespiti ve sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanmış olması, maluliyet oranında işgücü kaybının da tescilini sağlamaktadır.
5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE BUNLARIN HAK SAHİBİ ÇOCUKLARININ MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Resmî Gazete: 28 Eylül 2008 / Sayı: 2701

Sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi ve itirazlar
MADDE 8: [...]
(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilenlerden malullük aylığı bağlanması için ayrıca, yeni bir sağlık kurulu raporu istenmez.