Davacı isveren sigorta şirketini davaya müdahil etmiş.dosya hesaplama bilirkisisinde. Dosya geldikten sonra hakim maneviyi beliledikten sonra temyize işverenin gider yoksa sigorta sirketimi