Verilen orana itiraz edin mutlaka. Sağlık yüksek kurulu tarafından yeniden değerlendirilmesini isteyin.