Sayfa 8 / 21 İlkİlk ... 45678910111218 ... SonSon
Toplam 315 mesajın 106-120 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #106
  Forum Moderatörü
  officer Avatarı

  Gerçek Adı
  İlker
  Üyelik Tarihi
  02.10-2008
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  15:57
  Yaşadığı Yer
  Mersin
  Mesaj
  7.689
  Alınan Beğeniler
  71
  Verilen Beğeniler
  23

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Buyur Göktürk kardeşim o bende var ..

  Resmî Gazete
  Sayı : 27691
  YÖNETMELİK
  Karar Sayısı : 2010/811
  Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile YapılacakYarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 5/7/2010 tarihli ve15269 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncümaddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK
  YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1- 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ileYapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan“ilk defa” ibaresi ile 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan “İlk defa”ibareleri madde metinlerinden çıkartılmıştır.
  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzereaşağıdaki bent eklenmiştir.
  “c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göretüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlıkkurulu raporu ile belgeleyenleri,
  “d) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırmasıve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerinegöre alınmış sağlık kurulu raporunu,”
  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikincifıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü memur alımı amacıylayapacakları sınavlara ilişkin duyuru taleplerini; özürlü memur alınacakkadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genelve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri,sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri Ek (IV)’te yer alan DuyuruBaşvuru Formuna işlemek suretiyle Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Martayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için engeç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Kamu kurumve kuruluşlarınca, sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliğigerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülükoranına bir üst sınır getirilemez.
  Sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığınca ResmîGazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede “kurumu”, “adedi” ve “başvuruyeri ve tarihi” başlıkları yer alacak şekilde; Başkanlığın kurumsal internetsitesinde ise “I- Eğitim Durumları İtibarıyla” başlığı altında “kurum adı”,“sınıfı”, “kadro unvanı ve istihdam yeri”, “derecesi”, “adedi”, “kadın/erkek”,“özür oranı” ve “diğer özel şartlar” bölümleri yer alacak şekilde, “II- Başvuruve Sınav Yerleri” başlığı altında “kurum adı”, “başvuru tarihi ve yeri” ve“sınav tarihi, yeri ve saati” bölümleri yer alacak şekilde, “III- KamuKurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve ÖzelŞartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler” ve “IV- Dikkat Edilecek DiğerHususlar” başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir.”
  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının(a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
  “5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncümaddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  6) Özürlü sağlık kurulu raporu bulunmak.”
  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
  “d) Özürlü sağlık kurulu raporunun,”
  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihindenitibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir vesonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.”
  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “İşlemleri devam eden özürlü memur alımları
  GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yayımı tarihinden önce kamu kurum vekuruluşları tarafından başlatılan özürlü memur alımlarından sınav başvurusüresi sona erenlerin işlemleri hakkında, işlemlerin başlatıldığı tarihteyürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
  MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki İş Talep Formu (EK-I) ile İstihdamEdilen Özürlü Memurlara İlişkin Bilgi Formu (EK-II) ekte yer aldığı şekildedeğiştirilmiş ve Yönetmeliğe Duyuru Başvuru Formu (EK-IV) eklenmiştir.
  MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 2. #107
  Üye
  Bio Avatarı

  Gerçek Adı
  ibrahim
  Üyelik Tarihi
  21.09-2010
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  00:15
  Yaşadığı Yer
  mersin
  Mesaj
  4.248
  Alınan Beğeniler
  7
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ilker abi benim vegi indirimi için aldığım rapor sınav için geçerli olurmu çalıştırılacağı alan veya çalışabilir diye bir ibare mevcut değil dikkatimi çekti sorun olurmu?

 3. #108
  Üye
  merveenes Avatarı

  Gerçek Adı
  Havcı
  Üyelik Tarihi
  23.08-2010
  Son Giriş
  06.12-2017
  Saat
  13:39
  Yaşadığı Yer
  Güneydoğu'nun Paris'i
  Mesaj
  194
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  herkese hayırlı olsun

 4. #109
  Üye
  AyArR_Mustafa Avatarı

  Gerçek Adı
  Mustafa
  Üyelik Tarihi
  04.07-2010
  Son Giriş
  06.03-2015
  Saat
  20:55
  Yaşadığı Yer
  BOŞ
  Mesaj
  58
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Samsunlu34 arkadaşım sınava Lise,Önlisans ve Lisans mezunları girecek.ilkokul ve ortaokul mezunları Kur'a ile atanacaklar...

 5. #110
  Üye
  _çalıkuşu_ Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.02-2011
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  2.421
  Alınan Beğeniler
  290
  Verilen Beğeniler
  94
  Blog Mesajları
  17

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  şu sınavlara tekrar girmek isteyenler başkalarının hakkını yiyor fikrini bir kenara atın derim.nasıl hak yemekki bu?dediğiniz şey sadece engelli raporu ile alım yapılsaydı doğru olabilirdi.ama arkadaşlar Allah aşkına ortada bir sınav var.inssanlar sınava girerek yüksek puan alıyorsa istediği yere yerleşmekte özgür.memurların hesabını yapacağınıza oturun sizde şu sınava çalışın.çalışan kazanıyosa neresi hakka girmek?puan üstünlüğüne göre alım yapılıyorsa ortada hakka girmek falan yok.keşke benimde girme hakkım olsa.eğer girme hakkım varsa bende gireceğim açıkcası.(öğretmenlik sınavına yani)

 6. #111
  Üye
  A-KILIC Avatarı

  Gerçek Adı
  •
  Üyelik Tarihi
  15.08-2008
  Son Giriş
  09.07-2017
  Saat
  17:44
  Yaşadığı Yer
  Tuzla, İstanbul
  Mesaj
  230
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Yani şimdi ortaokul mezunlari sınava giremiyormu ?

 7. #112
  Üye
  fatih530 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  26.01-2011
  Son Giriş
  21.07-2017
  Saat
  03:49
  Yaşadığı Yer
  kayseri
  Mesaj
  899
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  5

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: A-KILIC Mesajı Gör
  Yani şimdi ortaokul mezunlari sınava giremiyormu ?
  bir arkadaş giriyor demiş özidayı aradım yok girmiyorsunuz diye biliyorum ama emin değilim dedi bayan.

 8. #113
  Üye
  A-KILIC Avatarı

  Gerçek Adı
  •
  Üyelik Tarihi
  15.08-2008
  Son Giriş
  09.07-2017
  Saat
  17:44
  Yaşadığı Yer
  Tuzla, İstanbul
  Mesaj
  230
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  iyice kafalar kariştir konu biran toparlanir umarim ... bende yarın arayacağım

 9. #114
  Yasaklı Üye
  Mesut. Avatarı

  Gerçek Adı
  mesut
  Üyelik Tarihi
  30.10-2010
  Son Giriş
  20.03-2016
  Saat
  01:07
  Yaşadığı Yer
  Diyarbakır
  Mesaj
  812
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0
  Blog Mesajları
  5

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  b) ÖMSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans
  düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlüler için eğitim durumları ve
  özür grupları itibarıyla sınav sorusu hazırlanması, değerlendirilmesi ile
  özürlülerin bu sınavlarda ulaşabilirlik şartları oluşturularak yapılır.

  c) Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlülerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

  (3) Sınav konuları, ortaöğretim mezunları için
  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında uygulanan eğitim
  programları; yüksek öğretim mezunları için yüksek öğretim kurumlarında okutulan
  ders kitapları esas alınarak belirlenir

  verdiğim ilk madde de ömss nın ortaöğretim, ön lisans ve lisans eğitimi veren okullardan mezun olanlar için olduğunu belirtiyor.
  ikinci madde de ise kura asgari eğitim düzeyinden mezun olanlar içindir diyor Türkiyede şuan asgari eğitim ilk öğretim 8. sınıf bitirmek anlamına geliyor. diğer madde ise sınav konuları hakında bilgi veriyor yıne ilk öğretımden bahs edilmeden orta öğretım lisans ve önlasn üzerinden açıklama yapılmış. Kafaların karışmasına gerek yok. ilk öğretım mezunları için kura var.

 10. #115
  Üye
  atatetik Avatarı

  Gerçek Adı
  atılgan erçetin
  Üyelik Tarihi
  12.08-2011
  Son Giriş
  24.04-2016
  Saat
  12:37
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  102
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bio;

  sorun yaratabilir abi çalışabilir yazması lazım

 11. #116
  Üye
  soyata Avatarı

  Gerçek Adı
  atasoy
  Üyelik Tarihi
  25.09-2010
  Son Giriş
  27.01-2016
  Saat
  13:50
  Yaşadığı Yer
  erzurum
  Mesaj
  63
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ne zanmana olur bu sınav

 12. #117
  Forum Moderatörü
  officer Avatarı

  Gerçek Adı
  İlker
  Üyelik Tarihi
  02.10-2008
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  15:57
  Yaşadığı Yer
  Mersin
  Mesaj
  7.689
  Alınan Beğeniler
  71
  Verilen Beğeniler
  23

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan ÖMSS de bazı önemli hususlara dikkat çekmek istiyorum.

  1.Sınav ne zaman olacak ?
  MADDE 13 (1) Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için özürlü memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın resmi internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmının “Özürlü Personel İşlemleri ” başlıklı bölümünde yer alan “ÖMSS veya Kura Sonucuna Göre Yerleştirme Yapılması Talep Edilen Kadrolara İlişkin Bilgi Formu”ndaki bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar on-line olarak Başkanlığa gönderir.

  Yukarıda anılan madde ye göre sınav ekim ayından sonra kurumun uygun gördüğü bir tarihte olacak kimse sınav tarihi şu gün olacak demesin?

  2.16 Aralık 2011 tarihinden önce raporu olanlar bu sınava girebilecek mi ?
  f) Sağlık Kurulu Raporu: 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,

  Anılan kanunda olduğu gibi kurumlar yeni rapor isteyecek? Bence de istemeli içimizdeki sahte engellilerin ayıklanması için şart olması gerekli..

  3.Halen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurlar bu sınava girebilecek mi ?
  ZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 1 maddesinde net bir şekilde dile getirilmiştir çalışan engelli bireylerde bu sınava girebilir kimse hakkımızı yiyorsunuz diye söylenmesin.. Bakınız o 1. madde ne demiş.
  MADDE 1- 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ileYapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan“ilk defa” ibaresi ile 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan “İlk defa”ibareleri madde metinlerinden çıkartılmıştır.

 13. #118
  Üye
  veys62 Avatarı

  Gerçek Adı
  veysel
  Üyelik Tarihi
  28.04-2008
  Son Giriş
  03.07-2017
  Saat
  23:47
  Yaşadığı Yer
  Tunceli/Merkez
  Mesaj
  35
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  memur olarak çalışanlar başvurabilirlermi acaba bu sınava

 14. #119
  Yasaklı Üye
  Mesut. Avatarı

  Gerçek Adı
  mesut
  Üyelik Tarihi
  30.10-2010
  Son Giriş
  20.03-2016
  Saat
  01:07
  Yaşadığı Yer
  Diyarbakır
  Mesaj
  812
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0
  Blog Mesajları
  5

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Veys62 evet arkadaşlar başvurabilir diye yazmışlar yazılanları okumadan sordunuz sanırım.

 15. #120
  Üye
  veys62 Avatarı

  Gerçek Adı
  veysel
  Üyelik Tarihi
  28.04-2008
  Son Giriş
  03.07-2017
  Saat
  23:47
  Yaşadığı Yer
  Tunceli/Merkez
  Mesaj
  35
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  evet pardon
Sayfa 8 / 21 İlkİlk ... 45678910111218 ... SonSon