Sayfa 1 / 2 12 SonSon
Toplam 22 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  GAKKOM23 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  17.08-2010
  Son Giriş
  27.08-2011
  Saat
  12:50
  Mesaj
  32
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Selamlar arkadaşlar acaba bayramdan sonra devlet kurumlarında engelli alımı olacak mı ve bu alımlar meb sınavına göremi yapılacak yoksa yeni bir sınav mı yapılacak bilgisi olan var mı ???

 2. #2
  Üye
  Norman Avatarı

  Gerçek Adı
  Cem
  Üyelik Tarihi
  31.08-2010
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  16:07
  Yaşadığı Yer
  İzmir
  Mesaj
  707
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  eneglli alim işini unut kardeşim sen iki gün önce yeni yönetmelik çıkdı özürlüler sinav alim yönetmeliği orada ilk defa ibaresi kaldirildi yani devlet içindeki özürlüler siklikla yer değişicek yerinden memnun olmayan bizim sinavlarimiza giricek bizde anca beklicez alim olsunda girelim diye

 3. #3
  Üye
  GAKKOM23 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  17.08-2010
  Son Giriş
  27.08-2011
  Saat
  12:50
  Mesaj
  32
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  çıkan yönetmeliğe nerden ulaşabilirim ?

 4. #4
  Üye
  Norman Avatarı

  Gerçek Adı
  Cem
  Üyelik Tarihi
  31.08-2010
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  16:07
  Yaşadığı Yer
  İzmir
  Mesaj
  707
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  resmi gazete 3-9 2010 sayili gazetden ulaşabilirsin ...

  Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.


  03.09.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişikliğe dair tam metin aşağıdadır.

  ......................

  3 Eylül 2010 CUMA

  Resmî Gazete

  Sayı : 27691

  YÖNETMELİK

  Karar Sayısı : 2010/811

  Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 5/7/2010 tarihli ve 15269 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK

  YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1- 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “ilk defa” ibaresi ile 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan “İlk defa” ibareleri madde metinlerinden çıkartılmıştır.

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,

  “d) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,”

  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü memur alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyuru taleplerini; özürlü memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri Ek (IV)’te yer alan Duyuru Başvuru Formuna işlemek suretiyle Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülük oranına bir üst sınır getirilemez.

  Sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığınca Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede “kurumu”, “adedi” ve “başvuru yeri ve tarihi” başlıkları yer alacak şekilde; Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise “I- Eğitim Durumları İtibarıyla” başlığı altında “kurum adı”, “sınıfı”, “kadro unvanı ve istihdam yeri”, “derecesi”, “adedi”, “kadın/erkek”, “özür oranı” ve “diğer özel şartlar” bölümleri yer alacak şekilde, “II- Başvuru ve Sınav Yerleri” başlığı altında “kurum adı”, “başvuru tarihi ve yeri” ve “sınav tarihi, yeri ve saati” bölümleri yer alacak şekilde, “III- Kamu Kurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler” ve “IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar” başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir.”

  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  6) Özürlü sağlık kurulu raporu bulunmak.”

  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

  “d) Özürlü sağlık kurulu raporunun,”

  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.”

  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “İşlemleri devam eden özürlü memur alımları

  GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan özürlü memur alımlarından sınav başvuru süresi sona erenlerin işlemleri hakkında, işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”

  MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki İş Talep Formu (EK-I) ile İstihdam Edilen Özürlü Memurlara İlişkin Bilgi Formu (EK-II) ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe Duyuru Başvuru Formu (EK-IV) eklenmiştir.

  MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Tarihi

  Sayısı

  16/9/2004

  25585

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1-

  14/3/2006

  26108

  2 -

  27/2/2010

  27506

 5. #5
  Üye
  GAKKOM23 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  17.08-2010
  Son Giriş
  27.08-2011
  Saat
  12:50
  Mesaj
  32
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  teşekkür ederim ama bundan böyle sınav yapılmayacak demiyor ki? yada ben tam anlayamadım okudugumu

 6. #6
  Üye
  tsunami_ Avatarı

  Gerçek Adı
  Amando
  Üyelik Tarihi
  24.07-2010
  Son Giriş
  12.12-2017
  Saat
  15:05
  Yaşadığı Yer
  Uganda
  Mesaj
  512
  Alınan Beğeniler
  57
  Verilen Beğeniler
  16

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  GAKKOM23;

  bundan böyle bize sıra gelmez diyor arkadaşımız

 7. #7
  Üye
  wanted Avatarı

  Üyelik Tarihi
  28.06-2010
  Son Giriş
  11.09-2010
  Saat
  09:00
  Mesaj
  1
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  niye böyle bir karamsarlığa düşüldüğüne bir anlam veremedim. Herkes yer değiştirecek die bişey yok kii..

 8. #8
  Üye
  GAKKOM23 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  17.08-2010
  Son Giriş
  27.08-2011
  Saat
  12:50
  Mesaj
  32
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  evet gercekten karamsarlık bizi geriye götürmekten başka bişey yapmaz. zaten OSYM çöktüğünü itiraf etti bari biz sağlam duralım ki hakkmızı arayabilelim

 9. #9
  Üye
  Norman Avatarı

  Gerçek Adı
  Cem
  Üyelik Tarihi
  31.08-2010
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  16:07
  Yaşadığı Yer
  İzmir
  Mesaj
  707
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  gereken açiklamayi arkadaşim yapmiş ? ilk defa giren Yönetmelikle girmek mi avantaj yoksa istedi sıklıkla girenle yarişmak mi insanoglu bu aç gözlüdür şimdi örnek veriyorum adliyede çalişan bi engelli arkadaşimiz iş yogunlugı dolayiyla Başka kurumlara geçiş isteyebilir yada ücreti az bulup gidebilir malüm tüm kuruluşlarin ücret dagilimlari ve iş yogunlugu farklıdır? devlet bu yolla al gülüm ver gülümle çaliştirdiği kadrolarda geçişlerle alim yapiyoruz adi altinda al gülüm ver gülüm yapicak

 10. #10
  Üye
  UMUDUN Avatarı

  Gerçek Adı
  Ümit..Timü
  Üyelik Tarihi
  13.07-2009
  Son Giriş
  12.12-2017
  Saat
  13:33
  Yaşadığı Yer
  Elazığ-Gaziantep
  Mesaj
  13.166
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0
  Blog Mesajları
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  İşsiz engellilere yapılıcak en büyük kötülüklerden biri de bu çıkan yasa.. Daha neler gelicek bakalım..Onlar kısacak biz dut yemiş bülbül gibi susmaktan başka çaremiz olmucak.....Düşünsenize alacakları o 38 bin engelliyi alıcaz demelerinin altında bu yasayı çıkarıp alımlardan kurtulmak varmış...

  Herkeslere hayırlı olsun..

 11. #11
  Üye
  burakdurak Avatarı

  Gerçek Adı
  Vedat
  Üyelik Tarihi
  24.04-2010
  Son Giriş
  04.09-2014
  Saat
  11:10
  Yaşadığı Yer
  ŞIRNAK
  Mesaj
  6
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  evet aynen sana katılıyorum çook doğru söylüyorsun. zaten gelişmelerde senin dediğin yöne gidiyor

 12. #12
  Üye
  gunter Avatarı

  Üyelik Tarihi
  14.01-2009
  Son Giriş
  13.03-2012
  Saat
  16:00
  Mesaj
  54
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Benim anlamadığım şu: Şimdi bu yönetmeliğe ne ihtiyaç vardı, kim bu yönetmeliğin çıkması için uğraş verdi hangi aklıevvel, hükümeti mail yağmuruna tutup bu yanlışı durdurmalıyız. devlette çalışan normal kadrolular özürlü kadrosuna geçerek on yıl daha erken emekli olmayı hedefliyorlar. hastanelerden özel ilişkilerle alınan raporlarla çok kolay yapacaklar bakın göreceksiniz. En az yüzde kırk oranında kadrolarımız bu şekilde işgal edilecek, yok öyle yağma, yeter artık, bizleri aldatmalarına izin vermemeliyiz.

 13. #13
  Üye
  SoN_sAvAşÇı Avatarı

  Üyelik Tarihi
  30.11-2008
  Son Giriş
  03.03-2017
  Saat
  22:46
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  2.534
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  artık ben bu yasalara gülüp geçiyorum bizim yenen haklarımız ney olaçak sonra kalkıp diyorlarki biz özürlümüze sayip cıkıyoruz diyorlar ne tvlerde nede radyoda bizim hakalrımız koryan veya savunan varmı herkes adamını bulan giriyor işe torpili olan giriyor gariban ney yapsın sıvan acılakda ben işe gireçem hayali ile beklesin sonra birileri çıksın EVETMİ HAYIRMI DESİN bırakalım bu işleri herkes kendini kurtalma derdinde çıkıpda bir saglık bakanlıgı sınavını yapamanlardan ney beklersin ALLAH AŞKINA yazık demekten başka birşey gelmıyor aklıma artık

 14. #14
  Üye
  Norman Avatarı

  Gerçek Adı
  Cem
  Üyelik Tarihi
  31.08-2010
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  16:07
  Yaşadığı Yer
  İzmir
  Mesaj
  707
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ben ne zaman derki hükümet boş olan kadrolari hemen dolduracağim o zaman inanirim yoksa gerisi hikaye ...

 15. #15
  Üye
  karakeçili Avatarı

  Gerçek Adı
  HALİL
  Üyelik Tarihi
  24.12-2009
  Son Giriş
  03.01-2013
  Saat
  16:09
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  558
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  arkadaşlar bu yasayı iptal için ben gerekli tüm birimlere email olarak geçtim. sizden tavsiyem herkes bu konuda duyarlı olsun ve bu maddenin iptali için baskı yapsın. ama duyarlılıkla hatta gazetelerdeki bazı duyarlı ve etkili yazarları da devreye koyabiliriz. medyanın çok büyük etkisi var biliyorsunuz.
Sayfa 1 / 2 12 SonSon

Başlığın Etiketleri