Sayfa 1 / 3 123 SonSon
Toplam 34 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  öğretmennn Avatarı

  Üyelik Tarihi
  10.07-2009
  Son Giriş
  20.10-2017
  Saat
  14:12
  Yaşadığı Yer
  i
  Mesaj
  274
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0
  Blog Mesajları
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Özürlü memur alım yönetmeliğinde değişilik yapıldı, merkezi sınav yine yok:

  20.08.2004 tarihinde yürürlüğe giren Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı:

  3 Eylül 2010 CUMA
  Resmî Gazete
  Sayı : 27691


  YÖNETMELİK
  Karar Sayısı : 2010/811

  Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 5/7/2010 tarihli ve 15269 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1- 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “ilk defa” ibaresi ile 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan “İlk defa” ibareleri madde metinlerinden çıkartılmıştır.

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
  “c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,
  “d) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,”

  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü memur alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyuru taleplerini; özürlü memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri Ek (IV)’te yer alan Duyuru Başvuru Formuna işlemek suretiyle Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülük oranına bir üst sınır getirilemez.
  Sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığınca Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede “kurumu”, “adedi” ve “başvuru yeri ve tarihi” başlıkları yer alacak şekilde; Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise “I- Eğitim Durumları İtibarıyla” başlığı altında “kurum adı”, “sınıfı”, “kadro unvanı ve istihdam yeri”, “derecesi”, “adedi”, “kadın/erkek”, “özür oranı” ve “diğer özel şartlar” bölümleri yer alacak şekilde, “II- Başvuru ve Sınav Yerleri” başlığı altında “kurum adı”, “başvuru tarihi ve yeri” ve “sınav tarihi, yeri ve saati” bölümleri yer alacak şekilde, “III- Kamu Kurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler” ve “IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar” başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir.”

  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  6) Özürlü sağlık kurulu raporu bulunmak.”

  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
  “d) Özürlü sağlık kurulu raporunun,”

  MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.”

  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “İşlemleri devam eden özürlü memur alımları
  GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan özürlü memur alımlarından sınav başvuru süresi sona erenlerin işlemleri hakkında, işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”

  MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki İş Talep Formu (EK-I) ile İstihdam Edilen Özürlü Memurlara İlişkin Bilgi Formu (EK-II) ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe Duyuru Başvuru Formu (EK-IV) eklenmiştir [Ekler için tıklayın]

  MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 2. #2
  Üye
  burakdurak Avatarı

  Gerçek Adı
  Vedat
  Üyelik Tarihi
  24.04-2010
  Son Giriş
  04.09-2014
  Saat
  11:10
  Yaşadığı Yer
  ŞIRNAK
  Mesaj
  6
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  yeni yönetmelik 3 eylül 2010 itibariyle şöyle: Güzel olan ne lütfen açıklarmısınız...

  KPSS de 4/b atamaların da gerçekleşen yerleştirme burada da aynı şekilde gerçekleşecek yani atanma olmayacak canı sıkılan çalıştığı kurumu beğenmedimi sınava girip diğer özürlü insanların hakkını yiyecekler Bu mu güzel olan sayın editör.....
  Ben sizden bunu kınamanızı beklerdim.. Ben kendi mesleğimde bile özürlü alımını hiç görmedim. Sadece kurumlar yatıp kalkıp kalıplaşmış kadrolar için sınav açıyorlar. artık torpilin yeni adı şimdi sınava gir tayinini yapalım olacak.

  Bu değişikliği Kınıyorum Benim Gibi düşünen arkadaşlar Cumhur başkanına gerçi sayın Cumhurbaşkanı imzalamış bu hatayı ama BİMER e ve umarım bizi duyan sadece kendileri için çalışmayan Özürlü Derneklerine sesimizi duyuralım...acil iptal edilsin

 3. #3
  Üye
  yaprak1981 Avatarı

  Gerçek Adı
  Yasemin
  Üyelik Tarihi
  24.01-2009
  Son Giriş
  29.05-2015
  Saat
  12:27
  Yaşadığı Yer
  Denizli
  Mesaj
  266
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Pardon neresinde değişiklik yapıldı okudum ama
  sanki bana aynıymış gibi geldi.

 4. #4
  Üye
  ayyüzlü Avatarı

  Gerçek Adı
  ayyüzlü
  Üyelik Tarihi
  11.10-2008
  Son Giriş
  09.10-2017
  Saat
  11:46
  Mesaj
  19.971
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  al benden de o kadar. nerde nasıl bir değişiklik olmuş ?

 5. #5
  Yasaklı Üye
  barok Avatarı

  Gerçek Adı
  Mustafa
  Üyelik Tarihi
  17.08-2010
  Son Giriş
  19.11-2012
  Saat
  13:03
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  172
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  madde 1 için gözüme çarpan ibare,ilk defa ...bu da kurum içinde daha evvel veya başka bir kurumda memur kadrosunda bunun kişi de bu sınavlara girebilir deniyor..,

  eski metinde ,ilk kez memur adayı olanları kapsıyordu,şimdi ki metinde ,daha önce memur kadrosunda bulunan ve çalışan memurları da kapsıyor..

  sonuç; kurum içinden işini ayarlayan memur başka bir kadroya rahatlıkla başvuracak.

 6. #6
  Üye
  hakanaca Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan CANTÜRK
  Üyelik Tarihi
  27.08-2008
  Son Giriş
  26.11-2017
  Saat
  20:46
  Yaşadığı Yer
  Bursa
  Mesaj
  655
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Uyanık bunlar
  devlet özürlülerin pirimlerini ödesin askeri ücret maşa bağlasın çalışmayanların
  eğitimi ücretsiz olsun teşvik edilsin su elektirik %50 indirimli olsun
  ulaşım tüm şehirde Ücretsiz olsun
  meslek edindirmek için çalışmalar başlatılsın
  emlak vergisinde
  motor taşıt alımlarda %40 çekilsin tüm özürlüler faydalansın

  akp görüyormusunuz _?
  Yada başka parti_?

 7. #7
  Üye
  PRENSES Avatarı

  Üyelik Tarihi
  07.04-2007
  Son Giriş
  02.03-2016
  Saat
  12:13
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  6.816
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Milli savunmaya karşı suç işleyen engelliye iş yok


  Özürlülerin Devlet Memurluğu'na Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki yönetmelikte de yer alan ve engellilerin hangi şartlarda işe alınacağına dair olan maddeye, "Milli savunmaya karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" işlenmemesi şartı da eklendi. Özürlülerin Devlet Memurluğu'na Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki yönetmelikte de yer alan ve engellilerin hangi şartlarda işe alınacağına dair olan maddeye, "Milli savunmaya karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" işlenmemesi şartı da eklendi.

  2004 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile yapılacak yarışma sınavları hakkında yönetmeliğin 9 maddesinin (a) bendinde değişiklik yapıldı. Bir önceki maddede; "Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak" şartıyla memuriyete alınan engeliler artık, Milli savunmaya karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlediğinde de işe alınmayacak.

  -İLK DEFA İBARELERİ KALDIRILDI-

  20 Ağustos 2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan "ilk defa" ibaresi ile 4'üncü ve 6'ncı maddelerinde yer alan "İlk defa" ibareleri madde metinlerinden çıkartıldı. Söz konu metinlerde ilk defa ibareleri, "İlk defa devlet memurluğuna atanacak memurlar" şeklinde yer alıyor.

  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere şu ekleme yapıldı:

  "c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,

  "d) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu"

  -SINAVA İLİŞKİN DUYURULAR TİRAJI YÜKSEK GAZETEDE İLAN EDİLECEK-

  Yeni yönetmelikte, sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığı'nca Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede "kurumu", "adedi" ve "başvuru yeri ve tarihi" başlıkları yer alacak şekilde; Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise "I- Eğitim Durumları İtibarıyla" başlığı altında "kurum adı", "sınıfı", "kadro unvanı ve istihdam yeri", "derecesi", "adedi", "kadın/erkek", "özür oranı" ve "diğer özel şartlar" bölümleri yer alacak şekilde, "II- Başvuru ve Sınav Yerleri" başlığı altında "kurum adı", "başvuru tarihi ve yeri" ve "sınav tarihi, yeri ve saati" bölümleri yer alacak şekilde, "III- Kamu Kurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler" ve "IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar" başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir" şeklinde değişiklik yapıldı.

  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası da, "Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir" şeklinde değiştirildi.

  Haberx

 8. #8
  Üye
  Norman Avatarı

  Gerçek Adı
  Cem
  Üyelik Tarihi
  31.08-2010
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  16:07
  Yaşadığı Yer
  İzmir
  Mesaj
  707
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Hayatimda gördüğüm en saçma şey değişen devlet memurluguna ilk defa ibaresi değişmiştir yani mebe giren biri canı sıkıldıkça diğer kurumlarin her açtıgı özürlü sinava girebilecek ve işsiz olan engellilerin önünü tıkayacaktir bunu lütfen protesto edin !!!

 9. #9
  Üye
  yaprak1981 Avatarı

  Gerçek Adı
  Yasemin
  Üyelik Tarihi
  24.01-2009
  Son Giriş
  29.05-2015
  Saat
  12:27
  Yaşadığı Yer
  Denizli
  Mesaj
  266
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ben bu söyledikleri konulardan hiçbir şey anlamadım. aynı şeyleri defalarca tekrarlıyorlar.
  ben sunu görmek istiyorum.ne kadar engelli arkadaslarımız varsa bunları bu yıl yerleştirsinler
  bütün acıkları kapasınlar ki o zaman ben bunlar iş yaptı derim.
  zaten hep bişeyler deyişiyor .yok rapor oranları yok emekliliğimiz vs.
  ben bu devletten muhalefetden ve büyük iş adamlarından türkiyeye fabrika kurun
  işsiz insanlara istihdam yaratın.her bireyin ekonomik özgürlüğü olunca her insan hayatını ve yuvasını kurar.
  neyse ALLAH YARIMCIMIZ OLSUN.
  SAYGILAR.

 10. #10
  Üye
  Norman Avatarı

  Gerçek Adı
  Cem
  Üyelik Tarihi
  31.08-2010
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  16:07
  Yaşadığı Yer
  İzmir
  Mesaj
  707
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  BU KANUN FİYASKODUR kurumlarda çalışan engellilere bizim girecegimiz sinava girme hakkı vermişlerdir yani işini maaşini begenmeyen sınava girecek çok kurnazca yapilmiş bi düzenleme şayet açılan her kadroya devlette çalışanlari atayarak al gülüm ver gülüm yapılacakdir akıllı olup bunu protesto edelim !!!

 11. #11
  Üye
  düşle Avatarı

  Üyelik Tarihi
  30.12-2009
  Son Giriş
  10.12-2017
  Saat
  22:59
  Yaşadığı Yer
  06
  Mesaj
  257
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  10
  Blog Mesajları
  4

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  merhaba canlar
  bu değişikliğin bir tek anlamı olabilir, demek ki iktidar sözünü ettiği gibi 38000 engelliyi bu yıl yerleştirmeyecek. merkezi olsa sınav bu kolaylıkla anlaşılacağından... aslında kamu personel sınavıyla ilgili mevzuatla eşleştirilip dava edilemez mi? engelli arkadaşlar defalarca sınava girerek ciddi masraf ve emek harcamaktadırlar. yıpranma durumu da cabası. hukukçu arkadaşlar kafa yorarsa seviniriz... sevgiler...

 12. #12
  Üye
  Norman Avatarı

  Gerçek Adı
  Cem
  Üyelik Tarihi
  31.08-2010
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  16:07
  Yaşadığı Yer
  İzmir
  Mesaj
  707
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ilk defa girecek ibaresi kelimesini kaldirarak sinavda 15bin engellinin önünü kesiyorar bu 15 bin engelli kurumlar arasi geçiş yapabilecekler buraya çok dikkat edin bir kelime değişikligi ile 15bine yakın engelli demek ne demek yaziklar olsun

 13. #13
  Üye
  mehmet001 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  28.04-2010
  Son Giriş
  31.03-2015
  Saat
  11:21
  Yaşadığı Yer
  Adana
  Mesaj
  59
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ilk defa ibaresinin kaldırılmasını protesto ediyorum yazıklar olsun bu ibareden madur olmuş bşri olarak bu kadar çinlik olmaz arkadaşşşş of offfff

 14. #14
  Üye
  designer__07 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  24.07-2006
  Son Giriş
  02.12-2017
  Saat
  13:13
  Yaşadığı Yer
  TÜRKİYE/ANTALYA
  Mesaj
  229
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  arkadaşlar ilk dfa ibaresi biraz can sıkıcı olmuş.Yönetmelikte çok güzel bi değişiklik olmuş artık 1998 ve sonrası raporlar geerli diyodu eski yönetmelikte.Şimdi yönetmelikte özrününün %40 olarak belgeyenlerin hepsi bu sınavlara girebilir diyo.Yani rapor çilesi bitmiştir artık kimse sana git yeni rapor al diyemez artık)

 15. #15
  Üye
  designer__07 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  24.07-2006
  Son Giriş
  02.12-2017
  Saat
  13:13
  Yaşadığı Yer
  TÜRKİYE/ANTALYA
  Mesaj
  229
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  pari85;

  valaha benim için önemli bu 1999 yılındaki raporumda eski yönetmeliğe görede gecerliydede ya yenisi isterlerse korkuyodum bu iyi gelişme bence hatta herkes için gecerli buu
Sayfa 1 / 3 123 SonSon