1) diploma asılları veya onaylı örnekleri
2) nüfus cüzdanı fotokopisi
3)son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
4) )onaylı elekkronik başvuru formu
5)mal bildirmi formu(il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilebilir
6)etik sözleşme(il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilebilir)
7)adli sicil beyanı(il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilebilir
8)özürlü sağlık kurulu raporları asılları veya onaylı örnekleri
9) 1 adet 5cm kalınlığında sarı renkli,klasör