beyler size bir şey sorcam lütfen bilgisi olan yanıtlasın!

beyler ben sınava lisans olarak başvurdum (lisans mı, önlisans olarak mı başvurduğum belli değil) yalnız hem 2 yıllık önlisans yazısı hem de 4. sınıfta okuduğuma dair kağıt hem de 3 yıllık not ortalamam ile beraber belgemi teslim ettim!
sorum şu eylülde büte kaldım ama dersleri veririm. işitme engelli olarak 47 doğrum var ve atamam gerçekleşir mi? gerçekleşirse büt sonuçlarını beklerler mi yoksa iki yıllık önlisans diploması alarak atanabilir miyim? yoksa atmam yanar mı?
büt sınav eylül 3-4'ünde ve o dersleri büyük ihtimal veirirm. yada atanırsam mezun oluncaya kadar belli bir süre verip atamam gerçekleşir mi çünkü kılavuzda şöyle bir yazıyor;

7.1- ÖĞRETMEN, MEMUR VE HİZMETLİ KADROLARINA ATAMA ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
a) Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 40’ıncı maddesinin 2. fıkrası gereğince kazai rüşt kararının,
b) Öğrenim durumlarına ilişkin diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgelerin,
Öğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulunca verilecek belgelerin,
c) 16 Temmuz 2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özür durumlarına ilişkin Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarından alınan Resmi Sağlık Kurulu Raporunun,
ç) Öğretmen olarak atanacaklarda “ 3.2- Öğretmen Unvanı için aranılacak Özel Şartlar” başlıklı madde de aranılan şartlara ilişkin belgelerin, d) Ayrıca atama esnasında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince adaylardan istenilecek diğer belgelerin, asılları veya kurum onaylı nüshaları.

diyor ne diyorsununuz yardım edin???