ikitisatcı;

çalışamaz işaretli olduğu için tekrar 2006 özürlülük ölçütü sınıflandırmasına uygun çalışabilir rapor almanız gerekir,