TBMM KİT Alt Komisyonu’nda İş-Kur Yasa Tasarısı ele alındı. Kabul edilen öneriyle işsizlik ödeneğinin iki katına çıkarılması kararlaştırıldı. Taslakta, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılırken, işsizlik sigortası ödeneği miktarının da artırılması öngörülüyor. Azami işsizlik ödeneği tavanı, 16 yaşından büyükler için uygulanan net asgari ücretin iki katına çıkarılacak. Yani, bugünkü net 350 YTL’lik asgari ücretin, işsizlik ödeneği yaklaşık 700 YTL’ye çıkarılacak.
GÜN SAYISI İNİYOR
SİGORTALI, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için yasanın öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği, süresini dolduruncaya kadar sigortalıya ödenecek. Halen, 180 günlük işsizlik sigortası almak için 600 gün olan prim ödeme 450 güne düşürülüyor. 240 gün işsizlik ödeneğine hak kazanmak için gereken 900 gün prim ödeme 750 güne çekiliyor. İşverenlerden prim kesintisi oranı da yüzde 3’ten 2’ye düşürüldü.