Toplam 8 mesajın 1-8 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  PRENSES Avatarı

  Üyelik Tarihi
  07.04-2007
  Son Giriş
  02.03-2016
  Saat
  12:13
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  6.816
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

  MEMUR-SA/ENGELLİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

  “Memur-SA/ENGELLİ” kodlu sınav sonucu başarılı olarak işe başlatılacak adaylar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İdari İşler Müdürlüğünün Satın Alma ve Yaptırma biriminde “Memur” unvanıyla görevlendirilecektir. Satın Alma ve Yaptırma biriminin özet iş tanımı “Borsanın hizmet birimlerinin ihtiyacı olan demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve diğer malzemeyi bastırmak, satın almak, kiralamak, taşıtmak, depolamak, dağıtmak, depo kayıtlarını tutmak, sigorta işlerini yürütmek, Alım-Satım ve Yaptırma İhale Komisyonunun çalışmalarını organize etmek ve izlemek” şeklinde düzenlenmiş olup istihdam edilecek personel bu kapsamda hizmet verecektir. Ancak Kurum ihtiyaçları dikkate alınarak idarenin takdiriyle aynı unvanla diğer hizmet birimlerinde görevlendirme yapılabilecektir.

  A. BAŞVURU ŞARTLARI

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Memur-SA/ENGELLİ yazılı sınavına katılabilmek için; adayların İMKB Personel Yönergesi’nin 13 üncü maddesinde belirtilen;

  1- Türk vatandaşı olmak (29/08/1981 tarih ve 17473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır),

  2- 18 yaşını bitirmiş olmak,

  3- Görevin gerektirdiği ahlak ve karakter niteliklerini taşımak,

  4- Kamu haklarından yasaklı olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçlarından mahkum olmamak, iflas etmiş olmamak, 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendisi veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmiş olmamak, borsa bankerliği belgesi veya borsa üyelik belgesi iptal edilmiş kuruluşların yöneticilerinden ve bu iptalde sorumluluğu bulunanlardan olmamak, Borsa personeli için aranan kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
  5- Son başvuru tarihi itibariyle (27/01/2012) erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak (askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak),

  6- Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

  7- Daha önce Borsa tarafından yapılan sözlü sınavda başarısız olmamak,
  genel şartlarına ek olarak;

  8- i) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesinden veya

  ii) Üniversite, fakülte ve yüksek okulların en az 4 yıllık eğitim veren aşağıda sayılan bölümlerinden veya

  İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finansman, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme – Ekonomi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya

  iii) Yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan sözlü sınav tarihinden önce mezun olmak,
  (Sınavda başarılı olarak sözlü sınava çağırılan adayların sözlü sınava katılabilmeleri için en geç sözlü sınavın başlangıç tarihinden önceki işgünü saat 12:30’a kadar mezuniyet belgelerinin fotokopilerini ibraz etmiş olmaları gereklidir.),

  9- En az KPDS’de “E”, matbu (paper base) TOEFL sınavında “450”, internet tabanlı TOEFL sınavında “50” veya IELTS’de “5” seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu son başvuru tarihinden en geç 2 yıl öncesine ait belge ile belgelemek,
  (27/01/2010 ve sonraki tarihlere ait belgeler).

  10- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve sonrası tarihte doğanlar)

  11- Satın alma işlemleri konusunda görev alınacağı dikkate alınarak; görme, işitme, dil ve konuşma, zihinsel, ruhsal ve duygusal hastalıklar dışında olmak kaydıyla en az % 40 oranında engelli olmak

  ön kriterlerine sahip olması gerekmektedir.

  B. SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI,

  1- Giriş sınavı iki aşamalı yapılacak olup ilk aşama yazılı sınav ikinci aşama ise sözlü sınavdır.

  2- Adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütmelerini ölçmeye yönelik hazırlanan ve çoktan seçmeli uygulanan genel yetenek sınavından oluşan yazılı sınavda başarılı bulunan adaylar sözlü sınav bölümüne çağrılacak ve kesin seçimler bu aşamada yapılacaktır.

  3- Yazılı Sınav 12 Şubat 2012 Pazar günü saat:10:00 da yapılacaktır. Sınav yeri adaylara daha sonra e-posta ile bildirilecektir ve başvuru sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavın ardından adayların kişilik özelliklerini tespit etmeye yönelik kişilik envanteri uygulaması gerçekleştirilecektir, söz konusu uygulama sınav değildir ve sadece sözlü sınava davet edilen adaylar için değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
  Sınav saat 10:00’da başlayacağından adayların ulaşım olanaklarını dikkate alarak davranmaları ve en geç saat 09:30'da sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  4- Ön kriterleri karşılayan adayların sınava katılabilmeleri için başvuru sırasında belirttikleri e-posta adresine sınava giriş bilgileri gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınava giriş ile ilgili bilgileri İMKB internet adresinde İnsan Kaynakları bölümünde yer alan "Başvuru
  Durumumu Göster" sorgulama ekranından da TC Kimlik Numarasını, e-posta adresini ve onay kodunu girerek öğrenebileceklerdir. Sınava fotoğraflı ve onaylı bir kimlik kartı (sadece T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirilmesi yeterli olup sayılan kimlik kartlarından herhangi birisini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Sınav günü sınav salonlarında aday listeleri asılı olacaktır.

  C. YAZILI SINAV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

  1- Genel yetenek sınavında cevapların kurşun kalem ile yazılması gerekmektedir. Sınavda hesap makinesi, sözlük, imla kılavuzu gibi yardımcı materyaller kullanılmayacaktır.

  2- Aşağıda belirtilen hareketler adayın sınav kağıdını geçersiz kılar.

  - Soru ya da cevap kağıdını sınav salonlarından dışarıya çıkarmak.

  - Başkasının yerine sınava girmek.

  - Sınav sırasında yardım almak ya da başkalarına yardım etmek.

  - Sınavı uygulayan görevlinin talimatlarına uymamak.

  - Soruları ya da cevapları kopya etmek.

  - Diğer herhangi bir şekilde kopya çekmek.

  3- Sınava katılıp katılmama bilgisi "Başvuru Durumumu Göster" sorgulama ekranından öğrenilebilecektir. Sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adresine sözlü sınav bilgileri gönderilecektir.

  D. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

  1-Başvuru başlangıç tarihi 25/12/2011, bitiş tarihi 27/01/2012'dir. 12/02/2012 tarihlerinde yapılacak olan Memur-SA/ENGELLİ giriş sınavına katılım için sadece İMKB internet sitesinde -www.imkb.gov.tr- yer alan elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Başvuru Formu'nun, Sınav ve Başvuru Kılavuzu okunduktan sonra, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

  2- İlk kez bilgi girişi yapacak adayların Başvuru Formu'nu doldurabilmesi için giriş ekranında TC kimlik numaralarını, e-posta adreslerini ve resimdeki doğrulama metnini yazıp giriş tuşuna basmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri ile ilgili bildirimlerin burada belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacağı göz önünde bulundurularak e-posta adresinin geçerli bir adres olması gerekmektedir. Başvuru sürecince belirtilen e-posta adresinin güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.

  3- Zorunlu alanlar ve adayın durumuna göre istenen diğer bilgiler girildikten sonra açıklamaların ve Sınav ve Başvuru Kılavuzu'nun okunduğuna; formda verilen bilgilerin işe alım sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat edildiğinin; adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler verilmesi halinde, başvurunun değerlendirmeye alınmayacağının, değerlendirmeye alınsa bile durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlanmışsa iş akdinin feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen kabul ve beyan edilmesi gerekmektedir.

  4- Aday, "Ediyorum"u seçtiyse ve tüm bilgileri doğru olarak girdiğini kontrol ettiyse "Kaydet" butonuna basmalıdır. Bu sırada ekrana gelecek ve sonrasında e-posta adresine gönderilecek olan onay kodu sonraki muhtemel düzeltme işlemleri için saklanmalıdır.

  5- Aday Başvuru Formu'nu kaydettikten sonra "Başvuru Formu'nu PDF Dosyası Olarak İndir" butonunu kullanarak formun çıktısını almalı ve imzalamalıdır. Başvurunun herhangi bir anında başvuru işleminden vazgeçmek isteniyorsa formun alt kısmında yer alan "Çıkış" butonuna basılmalıdır.

  6- Adaylar, Başvuru Formu'nda düzeltme yapmak istiyorsa, giriş işleminin ardından belirttiği e-posta adresine gelmiş olan onay koduyla giriş ekranından tekrar giriş yapmalı ve bilgilerini baştan doldurmalıdır.

  7- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Başvuru Formu'nu kayda almakla başvurunun kesin olarak kabul edileceği veya adayın sınava alınacağı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

  8- Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüş için basvuru@imkb.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 26 23- 298 26 18 numaralı telefonlardan Kurumumuza ulaşabilirsiniz.

  E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGELERİN GÖNDERİMİ

  1- Adayların, elektronik ortamda doldurdukları ve renkli çıktısını alıp imzaladıkları Başvuru Formu ile birlikte;

  - Nüfus cüzdanı fotokopisini (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.),

  - 4,5x6 cm boyutunda 2 (iki) adet vesikalık fotoğrafını,

  - Yabancı dil belgesi (KPDS, TOEFL, IELTS) fotokopisini,

  - Mezun adaylar lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisini, (yabancı akademik kurumlardan mezun adayların denklik belgesi fotokopisini de eklemeleri gerekmektedir),

  - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisini

  - Engeline ilişkin sağlık kurulu raporu fotokopisini

  belgelerin son teslim tarihi olan 30/01/2012 tarihi saat 17:45’e kadar “İMKB İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi 34467 Emirgan İstanbul" adresine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması tercih edilmelidir.

  2- Postadaki gecikmeler, kayıplar veya başka bir nedenle son belge teslim tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  3- Başvurular ve belgeler kurumumuza ulaştığında ve değerlendirmeye alındığında; eksik belge varsa bu belgeler, belgeler tam ise ve sınava girilebilir durumda ise sınav giriş bilgileri, aday sınava giremeyecek ise bunun nedeni; adayın belirttiği e-posta adresine gönderilecek mesajla kendisine bildirilecektir. Adaylar ayrıca bu bilgileri Başvuru Formu'nun ilk ekranında yer alan "Başvuru Durumumu Göster" bölümünden de takip edebilirler. Doldurdukları Başvuru Formu'nun PDF formatına daha sonra ulaşmak isteyen adaylar ise kendilerine verilen onay kodu ile TC kimlik numaralarını, e-posta adreslerini girerek Başvuru Formu'nun ilk ekranında yer alan "Giriş " kısmını kullanabilirler.

  4- Son belge teslim tarihi olan 30/01/2012 tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile Kurumumuza ulaşan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvurusunun kabul edildiğine (eksik belge olmadığı) ve sınava girebileceğine dair 30/01/2012 tarihine kadar e-posta mesajı almayan adayların, Başvuru Formu'nun kurallara uygun şekilde doldurulduğunun kontrolü ve Kurumumuzla iletişime geçip eksikliklerin giderilmesi sorumluluğu başvuruyu yapana aittir (en geç 02/02/2012 17:45'e kadar).

  F. İŞE BAŞLAMA

  1- Yazılı sınav ve sözlü sınav sonunda başarılı olan ve görevlendirilmesi uygun görülenlerin sınav başvuru formlarındaki adreslerine durum yazılı olarak bildirilir. Adayların kendilerine yapılan bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlamak üzere İMKB’ye başvurmaları gerekir. Sınav başvuru formlarında gösterilen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanlarla, İMKB’ce kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın süresinde işe başlamayanların görevlendirmeleri iptal edilir. İşe başlama sırasında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler daha sonra adaylara bildirilecektir.

  2- İMKB’de işe yeni başlayan personel için 2 aylık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler.

  G. İMKB’DE İŞE ALIM İLE İLGİLİ MEVZUAT

  1-İMKB’de işe alım İMKB Personel Yönergesi hükümlerine göre yapılmaktadır. İMKB “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in Kapsam başlıklı 2 inci maddesi ile kapsam dışı tutulduğundan söz konusu yönetmeliğin merkezi sınav sistemi (KPSS) de dahil olmak üzere diğer prosedürlerine tabi değildir.

  İletişim:

  Adres : İMKB İnsan Kaynakları Müdürlüğü Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi 34467 Emirgan - İstanbul

  Telefon : (0212) 298 26 23 - 298 26 18

  e-posta : basvuru@imkb.gov.tr

  web : İMKB

  Önemli Tarihler

  Başvuru Başlangıç Tarihi 25/12/2011

  Başvuru Bitiş Tarihi (İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulabilmesi için son tarih) 27/01/2012

  Başvuru belgelerinin son teslim tarihi 30/01/2012

  Başvuru belgelerinde eksiklik olanların eksiklerini tamamlamaları için son tarih 02/02/2012

  Yazılı sınav (Genel Yetenek Sınavı,) ve Kişilik Envanteri Uygulaması 12/02/2012

  Memurlar

 2. #2
  Üye
  xcoll Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.05-2009
  Son Giriş
  14.11-2017
  Saat
  15:13
  Mesaj
  317
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  sınay nerde acaba istanbulamı gıdecegız ...

  kaznıncada ordamı çalışacgız

 3. #3
  Üye
  hamur Avatarı

  Üyelik Tarihi
  10.02-2010
  Son Giriş
  04.09-2017
  Saat
  13:05
  Mesaj
  79
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  şartları tutanlar başvursun.borsa da memur maaşları bile 4 bin civarı . ben borsa da çalışmıyorum bir ara araştırmıştım.

 4. #4
  Üye
  celik Avatarı

  Gerçek Adı
  Mehmet KAVCU
  Üyelik Tarihi
  08.09-2005
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  İstanbul / Beyoğlu
  Mesaj
  1.770
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  başvuru yapan arkadaşlar için hayırlısı olsun.

 5. #5
  Üye
  taha_ Avatarı

  Üyelik Tarihi
  24.05-2011
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  19:58
  Yaşadığı Yer
  ....
  Mesaj
  83
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  15

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  başvuru yapan arkadaşlara hayırlı olsun,kpds almayı zamanında akıl edeydik.

 6. #6
  Üye
  SABO Avatarı

  Üyelik Tarihi
  10.12-2009
  Son Giriş
  05.04-2017
  Saat
  11:34
  Mesaj
  195
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  o kadar nitelikte birini bulurlarsa 20 bin verseler de hakkıdır.helel olsun denilir...

 7. #7
  Üye
  sonbahar.44 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  24.11-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  04:08
  Yaşadığı Yer
  sivas
  Mesaj
  1.384
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  o işi tek başına bi özürlü vatandaşamı yüklüycekler bence çok zor gelir,hangi birini yürütsün giren arkadaşımız..

 8. #8
  Üye
  ECOnomiST Avatarı

  Üyelik Tarihi
  28.09-2007
  Son Giriş
  17.11-2017
  Saat
  18:40
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  274
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  ingilizce sınavına girmiştim fakat uyumuştum uyumama rağmen 49 almıştım ki 50 alsam yukarıda bahsedilen E düzeyi ingilizce seviyesinde belgem olmuş olacaktı... sadece bu bakımdan bu ilana başvuru yapamıyorum... 4 bin civarı maaş vereceklerini sanmam... 3 civarı bile verseler yüksek bi rakam... ki ben zaten bu tutara yakın bir maaş aldığım işimden vazgeçip İMKB de çalışırmıydım bilemiyorum... bu maaşa çalışan orta düzey birçok yönetici var piyasada... burası İMKB tabi farkı olacaktır... ve belki de bahsi geçen bu tutarları da maaş olarak vermektedir... işin mahiyetine ise hiç kulak asmadım... biz engelliler nice zorlukları aşmasını bildik... bu işleri en az normal bir kişi kadar doğru şekilde yapabiliriz ve altından da kalkabiliriz...

  İMKB olması ve borsayı yakından takip etmem nedeniyle bu ilana en azından başvuru yapabilmeyi isterdim... neyse şimdilik istikbal göklerde deyip THY de çalışmaya devam edeyim

  ve bu sabah Halkbankasından da teklif geldi ama bankacılık zor ve meşakkattli... yine de görüşmeye gideceğim... deneyim kazanmak böyle bişey... bu tür görüşmeler bence olumsuz da sonuçlansa kayda değer... ben THY de işe girdiğim mülakatımda gösterdiğim özgüvenle işe alınmıştım... pektabi bu özgüven doğuştan gelmemişti belki onlarca görüşmeye gittim ufak büyük nice şirket dolaştım... her bir görüşme bana o anın baskısını ve psikolojisini anlama ve yönetmede yeni özellikler kazandırdı...

  ve bu noktada aklıma geldi... çoğu iş görüşmem sırasında "çalışmaya ve yeni birşeyler öğrenmeye olan isteğiniz çok hoş... aynı katagoride görüşmeye çağırdığımız arkadaşlarınız ya kolay iş istiyor ya maaş sorguluyor ya da işe hiç gelmesem evde dursam sigortam yatsa olmaz mı diyorlardı.... sizse çoğu kişinin cesaret etmeyeceği çekineceği korkacağı işlerde görev alma ve faydalı olmayı istiyorsunuz... " demekteydiler... bilemiyorum ama bence hayata korkmadan bakmalıyız ve bizler böyle bakmayı başardıkça toplum da bize saygı duymasını ve bu iş ilanında olduğu gibi onca şey istememize rağmen bu ilana başvuru yapabilecek 100 lerce kişi olduğunu öğreneceklerdir... onlara öğretmek de bizlerin görevi... yaptıklarımız yapacaklarımızın ıspatıysa bence bu günleri görmemiz çok uzak değil