T.C. İŞ KURUMU ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ'ne


Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Demre İlçesi'nde sürdürmekte olduğumuz Myra- Andriake Kazıları' nda 28 Haziran 2011 tarihinden itibaren 50 ve üzerinde işçi çalıştırdığımızdan dolayı 5763 sayılı iş kanunu uyarınca, iş yerimizde özürlü ve eski hükümlü işçi çalıştırmak istenmektedir. Bunula ilgili olarak yazımızın ekinde sunulan işe alma şartnamesinin ilan edilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ek-1: İşe alma şartnamesi ve diğer bilgiler. (Özürlü)

Ek-2: İşe alma şartnamesi ve diğer bilgiler. (Eski Hükümlü)
EK-1


Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

"Myra ve Limanı Andriake Kazıları'"nda çalıştırılmak için "Özürlü işçi" alımı yapılacaktır. Kontenjan ve şartlar aşağıdaki gibidir.


Kontenjan: 2 adet özürlü işçi.
Şartlar:


1. Çalışma süresi: İş başlangıcından 6 Ağustos 2011 (Kazı çalışmalarının yaklaşık bitiş tarihi) tarihine kadar.
(Çalışına süresi Kazı Başkanlığı" nın gerekli gördüğü durumlarda değiştirilebilir.)

2. 18 yaşım doldurmuş olmak.


Başvuru tarihi: 30.07.2011-7.07.2011.

Başvuru adresi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Myra - Andriake Kazı İstasyonu Demre ANTALYA. 0 242 871 30 69.


EK-2

Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü "Myra ve Limanı Andriake Kazıları''nda çalıştırılmak için "Eski hükümlü işçi" alımı yapılacaktır. Kontenjan ve şartlar
aşağıdaki gibidir.


Kontenjan: 1 adet "Eski hükümlü işçi".

Şartlar:

1. Çalışma süresi: İş başlangıcından 6 Ağustos 2011 (Kazı çalışmalarının yaklaşık bitiş tarihi) tarihine kadar.
(Çalışına süresi Kazı Başkanlığı" nın gerekli gördüğü durumlarda değiştirilebilir.)

2.18 yaşım doldurmuş olmak.

3.Güneş altmda ve sıcakta çalışmaya engel teşkil eden sağlık sorunları bulunmamak.

Başvuru tarihi: 30.07.2011-7.07.2011.

Başvuru adresi : Kültür ve Turizm Bakanlığı Myra - Andriake Kazı İstasyonu Demre / ANTALYA. 0 242 871 30 69.

Memurlar