T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 7'inci derecede 8 (sekiz) adet Özürlüler Uzman Yardımcılığı kadrosu için aşağıda belirtilen alanlarda personel aîımı yapılacaktır.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 8 adet Özürlüler Uzman Yardımcılığı kadrosu İçin "özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

adszrmg - Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alım ilanı

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR:

A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı web adresinde yer almaktadır.

B-İSTENİLEN BELGELER:
http://www.ozİda.gov.tr/ web adresinde yer almaktadır,

C-SINAV ŞEKLİ VE KONULARİ:
T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı web adresinde yer almaktadır.

D-SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME:
hltp://www,ozida,gov.tr/ web adresinde yer almaktadır,

E-GİRİŞ SİNAV SONUÇLARİNİN DUYURUSU:
htttp://www.ozida.gov.tr/ web adresinde yer almaktadır.

C-BAŞVURU
1- Giriş sınavı başvuruları sınav ilanının yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı Necatibey Cad. No:49 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile) yapılabilir. Müracaat bitiş tarihînden sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2-Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

3-Başkanlık tarafından belirtilen nitelikteki personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Başbakanlık özürlüler İdaresi Başkanlığı web sitesinden (http//www.özürlüler.gov.tr. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı) yayımlanacaktır.

Memurlar.net