HASSA BELEDİYESİ ÖZÜRLÜ MEMUR ALIMI İLANI
A-G.İ. H Sınıfında, 11/1 inci derecesinde 2 yıllık İşletmecilik Meslek elamanı,
B-SINIFI UNVANI DERCESİ ADEDİ CİNSİYETİ ÖZÜRLÜLÜK ORANI EĞİTİM DURUMU
G.İ.H MEMUR 11 1 K-E En az %40 2 Yıllık M.Y.O işletmecilik bölümü mezunu.
C- Genel şartlar: 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinin 7 inci fıkrası hariç bu maddede belertilen şartlan taşımak.

D- Özel Şartlar:
1- Memur 2 yıllık M.Y.O işletmecilik bölümü mezunu, belgelemek.
2- Analitik Muhasebe konusunda deneyimi olması,
3- Bel sof programı kullanma konusunda Eğitim sertifikası olması,

E- Sınavla ilgili bilgiler:
(1) Başvuru yeri; Hassa Belediyesi Başkanlığı, Yeni Mahalle Bahri GÖLGE Caddesi no: HASSA/HATAY
(2) Sınav Yeri .Tarihi ve Saati:Smav giriş belgesinde belirtilecektir.
(3) Başvuru tarihi :23/07/2010 -26/07/2010 tarihleri arasında mesaiyi bitimine Kadar.

F-Başvuru için gerekli Belgeler:


(1) iş talep formu (Başvuru yerinden veya www.hassa.bel.gov.tr adresinden temin edilecektir.
(2) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,
(3) Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Özürlü ölçütü, Sınıflandırılması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarından alınacak.)

İlanen duyurulur.

Memurlar.net