TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İZMİR ÖZDERE NAİM TALl EĞİTİM, SEMİNER VE DİNLENME SİTESİNDEN
09 Ağustos 2009 tarih vc 27314 suyılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde;


Sitemizde en fazla 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere belirli süreli 5 engelli geçici sezonluk beden işçisi alınacaktır.

- Engelli adaylarda aranan şartlar:
a)En az ilkokul/ilköğretim mezunu olması.
b)Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde tercihen İzmir ilinin Seferihisar. Menderes ve Selçuk ilçelerinde ikamet ediyor olması.
c)Türkiye İş Kuruntunda Engelli İşçi Statüsünde kaydının bulunması gerekmektedir.
Görüşmenin Yapılacağı Yer : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Özdere Naim Talu Eğitim. Seminer ve Dinlenme Sitesi Atatürk Bulvarı No:297 Özdere Menderes / İZMİR
Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015
Görüşmenin Yapılacağı Tarih: 01.02 vc 03 Nisan 2015
Görüşmenin Yapılacağı Saat : 13:00-17:00
Telefon: 0232 797 58 30
Faks: 0232 797 58 43
Yetkili Kişi: Hüseyin Yetkin
Merkez Bankası Özdere Naim Talu Dinlenme Sitesi Engelli İşçi Alım İlanı - Memurlar.Net