ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
ENGELLİ 1 VE ESKİ HÜKÜMLÜ 1 DAİMİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR.
Teşekkülümüz Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) engelli 1 ve eski hükümlü 1 işçinin açıktan işe alınması, 11.02.2015 tarihli Olur ile uygun görülmüştür.
Buna göre, adı geçen İşletmenin mevcut işçi sayıları esas alınarak tespit edilen engelli ve eski hükümlü çalıştırma oranlarına göre ortaya çıkan engelli 1 ve eski hükümlü 1 işçi kontenjan açığının kapatılabilmesini teminen, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile genel hükümler dahilinde engelli 1 ve eski hükümlü 1 işçi kontenjan açığının, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 12.02.2015 tarih ve 5582 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin yayımlanması istenilmiştir.
Söz konusu engelli 1 ve eski hükümlü 1 işçi (Proses İşçisi-Lise ve Dengi Okul mezunu) için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

Eti Maden İşletmeleri Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı - Memurlar.Net