Sayfa 1 / 3 123 SonSon
Toplam 34 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  kuntakinte Avatarı

  Üyelik Tarihi
  16.04-2013
  Son Giriş
  28.11-2013
  Saat
  17:28
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  56
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  ENGELLİ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüze, engelli personel kontenjanları dahilinde merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıdaki tabloda öğrenim düzeyi ve sayıları ile görev yerleri belirtilen toplam 18 adet memur unvanlı kadrolu idari personel alınacaktır.
  Görev Yeri Lisans Düzeyi ÖnlisansDüzeyi Lise ve Dengi Okul Toplam
  İstanbul 1 2 3 6
  Ankara 2 - - 2
  İzmir - 1 1 2
  Adana 1 1 - 2
  Gaziantep 1 1 - 2
  Kayseri - 1 - 1
  Konya - 1 - 1
  Malatya 1 - - 1
  Manisa 1 - - 1
  Genel Toplam 7 7 4 18  I – SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir. 1 - Türk Vatandaşı olmak. 2 - 18 yaşını bitirmiş olmak. 3 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 4- Askerlikle ilgisi bulunmamak. 5 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 6 - Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1973 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak). 7 - “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 8 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29/04/2012 tarihinde yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavına (2012-ÖMSS) girmiş olmak ve lise ve dengi öğrenim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.). 9 - Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 10 - Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

  II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ Adaylar başvurularını 05-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle TSE Uzman Veritabanı internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular 16 Ağustos 2013 Cuma günü saat 24:00’a kadar yapılabilecektir. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. ÖMSS Sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi ile sağlık kurulu raporu yüksek çözünürlükte taranacak ve başvuru formuna eklenecektir. Adaylar, tabloda yer alan illerden sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla il için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

  III – SINAVA GİRİŞ Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar Türk Standardları Enstitüsü - TSE - Ana Sayfa adresinde 23 Ağustos 2013 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. İlanda ayrıca giriş sınavının tarihi, saati ve yeri bildirilecektir. İsteyen adaylar önceden bildirmeleri kaydıyla sınavda özür durumlarına göre refakatçi bulundurabileceklerdir. Adaylara kendi refakatçileri refakat edebileceği gibi talepte bulunulması durumunda TSE tarafından da refakatçi temin edebilecektir.

  IV – SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Giriş sınavında; adayların öğrenim düzeyleri ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir. Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir. Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

  V – SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI Sınavı asil ve yedek olarak kazananlar Enstitünün Türk Standardları Enstitüsü - TSE - Ana Sayfa web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına veya başvuruda bulundukları illerin koordinatörlüklerine gerekli belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenebilecektir. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  VI – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar oluşturulacak bir komisyon tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  memurunyeri.com

 2. #2
  Üye
  okaneren Avatarı

  Gerçek Adı
  OKAN
  Üyelik Tarihi
  31.12-2011
  Son Giriş
  28.05-2014
  Saat
  16:36
  Yaşadığı Yer
  konya
  Mesaj
  202
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ben TSEdeyim. her türlü soruyu sorabilirsiniz. isterseniz özelden de sorabilirsiniz.

 3. #3
  Üye
  slimer Avatarı

  Gerçek Adı
  noury
  Üyelik Tarihi
  31.12-2010
  Son Giriş
  07.11-2017
  Saat
  16:48
  Mesaj
  330
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  maaşı ve sosyal kosulları nedir servis vs .. ayrıca sözlesmelimi 657 limi oluyorsunuz

 4. #4
  Üye
  twilight Avatarı

  Gerçek Adı
  Serdar
  Üyelik Tarihi
  14.10-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  17:19
  Yaşadığı Yer
  Başkent
  Mesaj
  653
  Alınan Beğeniler
  20
  Verilen Beğeniler
  29

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arkadaşlar kesinlikle başvurun kaçırmayın maaş şartları iyileştirildi 2000 altında almazsınız.Mülakata girecek olan arkadaşlar mülakatlar Ankara'da yapılacak bende Ankaradayım yardımcı olurum.

 5. #5
  Üye
  slimer Avatarı

  Gerçek Adı
  noury
  Üyelik Tarihi
  31.12-2010
  Son Giriş
  07.11-2017
  Saat
  16:48
  Mesaj
  330
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ama 657 değil dimi ? ayrıca düz memur da mı 2000 tl alıyor ?

 6. #6
  Üye
  hasaner Avatarı

  Üyelik Tarihi
  22.01-2010
  Son Giriş
  23.09-2016
  Saat
  12:01
  Yaşadığı Yer
  Manisa
  Mesaj
  187
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  illa ömss ye girmiş olmak mı gerekiyor

 7. #7
  Üye
  okaneren Avatarı

  Gerçek Adı
  OKAN
  Üyelik Tarihi
  31.12-2011
  Son Giriş
  28.05-2014
  Saat
  16:36
  Yaşadığı Yer
  konya
  Mesaj
  202
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  kardeşlerim,tse 657 tabi bir kurum değil. şuana kadar verilen maaşlar 657 ile eşdeğerdi ancak bundan sonra maaşlarda artışa gidileceği söylendi.

 8. #8
  Üye
  suskun62 Avatarı

  Gerçek Adı
  hüseyin
  Üyelik Tarihi
  30.04-2008
  Son Giriş
  26.11-2017
  Saat
  13:45
  Yaşadığı Yer
  İstanbul/esenyurt
  Mesaj
  435
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  2
  Blog Mesajları
  2

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ne vardı şu ömss sınavını 2 sene bir yaptınız.

 9. #9
  Üye
  bist Avatarı

  Gerçek Adı
  bist
  Üyelik Tarihi
  15.08-2010
  Son Giriş
  14.09-2015
  Saat
  08:53
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  85
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Puanım 76 düz lise mezunuyum şansım var mı acaba:/

 10. #10
  Üye
  twilight Avatarı

  Gerçek Adı
  Serdar
  Üyelik Tarihi
  14.10-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  17:19
  Yaşadığı Yer
  Başkent
  Mesaj
  653
  Alınan Beğeniler
  20
  Verilen Beğeniler
  29

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Ömss den 100 tam puan alan arkadaş da katılmıştı tse nin alımlarına çok şaşırmıştım

 11. #11
  Üye
  bist Avatarı

  Gerçek Adı
  bist
  Üyelik Tarihi
  15.08-2010
  Son Giriş
  14.09-2015
  Saat
  08:53
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  85
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Umarım atananlar başvurup şansımızı azaltmazlar

 12. #12
  Üye
  44mustafa44_ Avatarı

  Gerçek Adı
  Mustafa
  Üyelik Tarihi
  01.08-2009
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  14:22
  Yaşadığı Yer
  Muğla
  Mesaj
  274
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  4

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  atananlar öle birşey yaparlarsa hak yemiş olurlar ve ben hakkımı kesinlikle helal etmem

 13. #13
  Üye
  Askin_Keskin Avatarı

  Üyelik Tarihi
  19.07-2008
  Son Giriş
  26.11-2017
  Saat
  23:41
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  116
  Alınan Beğeniler
  14
  Verilen Beğeniler
  26

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arkadaşlar başvuru yapan var mı ? Siteyi açtığımda başvuru yapabileceğimiz bir yer veya giriş kısmını bulamadım.

 14. #14
  Üye
  twilight Avatarı

  Gerçek Adı
  Serdar
  Üyelik Tarihi
  14.10-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  17:19
  Yaşadığı Yer
  Başkent
  Mesaj
  653
  Alınan Beğeniler
  20
  Verilen Beğeniler
  29

 15. #15
  Üye
  bist Avatarı

  Gerçek Adı
  bist
  Üyelik Tarihi
  15.08-2010
  Son Giriş
  14.09-2015
  Saat
  08:53
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  85
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Arkadaşlar, Tse'nin daha önceki alımlarındaki puan sıralamasına ulaşamıyorum. Ona göre şansım ne kadar var anlamaya çalışıyorum. Tse'nin sitesine girip duyurular kısmına baktım ama bununla ilgili bir link göremedim.
Sayfa 1 / 3 123 SonSon