Sayfa 1 / 3 123 SonSon
Toplam 31 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  ugurzafer Avatarı

  Üyelik Tarihi
  27.10-2005
  Son Giriş
  15.05-2008
  Saat
  16:13
  Yaşadığı Yer
  Balıkesir
  Mesaj
  9
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  sonradan özürlü olan devlet memuruyum. en son çıkan yasadanda faydalanamıyorum. bunu mahkemeye taşıyan var mı? ben taşıyacam ama ne yapacağımı hangi mahkemeye müracat edeceğimi bilmiyorum. bu konuda bilgisi olan arkadaşlar var mı? varsa lütfen yardımcı olsunlar, bu adaletsizliği çözmeye çalışalım

 2. #2
  Üye
  kameraman_63 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  19.07-2005
  Son Giriş
  22.11-2007
  Saat
  21:22
  Yaşadığı Yer
  kayseri
  Mesaj
  27
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  sevgili Uğur Zafer rumuzlu kardeşim,

  Özürlü Memurların Emekliliği
  ( 08.07.2003)

  Ziyaretçimiz Beyza Aytekin tarafından, özürlülerin emekliliğine ilişkin olarak sitemize gönderilen yazıyı ve konuya ilişkin mahkeme kararlarını yayımlıyoruz:

  "5434 sayılı Kanunun 39'uncu maddesinin (j) bendinde; Sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl fiili hizmeti bulunanların istekleri üzerine emekliye ayrılabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre özürlülerin emekli olabilmesi için gerekli olan hizmet süresi 15 yıldır. Özürlü memurlarda diğer memurlarda olduğu gibi ayrıca bir yaş şartı yoktur. Diğer taraftan, memuriyete normal statüde giren ancak daha sonra özürlü olduğunu belgelendiren kişilerin de 15 yıl hizmet yapması halinde emekli olup olamayacağı sorunu henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. 5434 sayılı Kanunun Ek Geçici 22'nci maddesi gereğince, Ankara 3. İdare Mahkemesi bu konuda özürlülerin lehine karar verirken, Danıştay temyizen incelemede bu kararı bozmuştur. Bu konuya ilişkin düzenleme Ankara 3. İdare Mahkemesinin vereceği karara göre belirlenecektir.

  5434 sayılı Kanunun Ek Geçici 22'nci maddesinde; "Sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre tescili yapılmaksızın T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere giren ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az % 40 oranında yitirdiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve 15 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olanlar da 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesine, 13/11/1981 tarih ve 2559 sayılı Kanunla eklenen (j) fıkrası hükmünden yararlanırlar." hükmüne yer verilmiştir.

  Bu maddedeki şartları şu şekilde formüle edebiliriz.
  Memurun;
  1- Bu hükümden faydalanabilmesi için sakat olması,
  2- Sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre tescili yapılmaksızın T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere girmesi, yani işe girmeden önce sakat olduğunu belgelemesi,
  3- Bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az % 40 oranında yitirdiği sağlık kurulu raporu ile belgelemesi,
  4- 15 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olması, gerekmektedir.

  Bu madde dikkatli bir şekilde incelendiği takdirde sakat olup da sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın Emekli Sandığına tabi görevlere girenlere ilişkin bir düzenleme getirmiştir. Kaldı ki sakatların sınavlarının ayrı olması ve kurumların belirli oranlarda(%3 oranında) sakat çalıştırma zorunluluğu sakatlara tanınmış bir ayrıcalıktır. Bu nedenle sakat olmayan personelle aynı sınava girerek başarılı olanların emeklilikle ilgili haktan faydalandırılmamaları adaletsiz bir uygulama olacaktır. Ayrıca, bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra memuriyete girenler için uygulanamayacağı hususunu madde metninden çıkarmak mümkün değildir. Madde metninde belirli bir tarihle sınırlandırma da söz konusu değildir. [/size] Şunu da belirtmek gerekir ki sakat olarak girmeyip de memuriyette sakatlananlar için herhangi bir hak getirmemektedir. [size=4]Bu hususun bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz ve T.C. Emekli Sandığı Kanununda düzenlenmesi daha uygun olacaktır.

  Aşağıda bu konu ile ilgili olarak verilmiş bulunan idare mahkemesi kararı ve bu kararı bozan Danıştay kararı bulunmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki Danıştay 11. Dairesinin vermiş olduğu kararda Danıştay Tetkik Hakimi ve Danıştay Savcısı İdare Mahkemesinin kararının yerinde olduğu görüşünü savunmuşlardır. Ancak, bu kararların ikisi de kesin değildir. Şayet idare mahkemesi kararında direnirse (ısrar ederse) konu İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda görüşülür ve nihai kararı orası verir ve karar kesinleşir.

  • Ankara 3. İdare Mahkemesi Kararı

   Sakatlığı nedeniyle, 2559 ve 2889 sayılı Yasalardan yararlandırılarak emekliye ayrılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin 19.11.1998 gün ve 6.3.311.052 sayılı davalı idare işleminin; İş ve İşçi Bulma Kurumunca işe girmeden önce sakatlık tespiti için gönderildiği Bolu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunca %40 sakat olduğunun belirtildiği, yasaları bilememesi sebebiyle sakatlık kontenjanından değil sınava katılıp memuriyete başladığı, aynı hastalıktan GATA tarafından askerliğe elverişli değildir raporu verildiği, sakatlığının Bolu Vergi Mahkemesi kararı ile de tecil edildiği, sakatlığının kalıcı olması nedeniyle bu Yasalardan yararlandırılması gerektiği öne sürülerek iptali için Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde açılmış olan E:1999/367, K:1999/1295 Nolu davada, söz konusu mahkemenin kararı:

   Türk Milleti Adına
   Dava, davacının sakatlığı sebebiyle 2559 ve 2889 sayılı Yasalardan yararlandırılarak emekliye ayrılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin 19.11.1998 gün ve 6.3.311.052 sayılı davalı idare işleminin, davanın özeti bölümünde yer alan nedenlerle iptali istemiyle açılmıştır.

   5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesine 2559 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenmiş (j) fıkrasında, "sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve atananlardan en az 15 yıl fiili hizmeti bulunanların istekleri üzerine" emekliye sevk edilecekleri hüküm altına alınmıştır.

   Uyuşmazlık konusu olayda davacının fiili hizmetinin 15 yılı aştığı konusunda bir tartışma bulunmamaktadır. Dava ve tahsis dosyası içeriğine göre adı geçen ilk defa sakatlık tecili yapılmaksızın memuriyet görevine başlamıştır. Hal böyle olunca, yukarıda anılan yasanın açık hükmü karşısında davacının emekliye sevk edilebilme olanağı bulunmamaktadır.

   Öte yandan, sakatlık tescili yapılmaksızın göreve girenlerden anılan 39/j maddesi hükmünden yararlandırılması amacıyla 2889 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Yasaya eklenen ek geçici 22 nci madde de ise; sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre tescil yapılmaksızın T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere giren ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az %40 oranında yitirdiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve 15 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olanlar da 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesine 2559 sayılı Kanunla eklenen (j) fıkrası hükmünden yararlanırlar" hükmü yer almıştır.

   Anılan maddenin geçici bir hüküm olduğu, 2889 sayılı Yasada yürürlük tarihinden sonra girenleri de kapsayacağı yolunda bir hüküm bulunmadığı davalı idare tarafından iddia olunmakta ise de, anılan Yasada belirli bir süreye yönelik olarak uygulanabileceği yolunda bir düzenlemenin yer almadığı, anılan maddenin bu haliyle 5434 sayılı Yasada halen mevcut olduğu, dolayısıyla davacı gibi anılan Yasanın yürürlük tarihinden sonra göreve girenleri de kapsayacağı sonucuna varılmıştır.

   Davacının sakatlık tescili yapılmaksızın memuriyet görevine başladığı, hizmet cetveline göre borçlanılmış sigortalı hizmetleriyle birlikte fiili hizmet müddetinin 15 yılı aştığı ve dosya içeriğinde bulunan Bolu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporlarına, GATA sağlık kurulu raporuna ve Bolu Mahkemesinin davacı hakkındaki (sakatlık indirimi) kararında bahsolunan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu raporuna göre sakatlık derecesinin %40'ın üzerinde bulunduğu açık olduğundan adı geçenin 2889 sayılı Yasa hükümlerinden yararlandırılması zorunluk içermektedir.

   Her ne kadar Ankara Numune Hastanesinin 21.06.1994 tarihli Sağlık Kurulu Raporunda adı geçenin arızasının malulen emekliliği gerektirecek ölçüde olmadığı belirtilerek bu görüşe Sandık Sağlık Kurulunca da itibar edilmiş ise de, davacının mevcut durumu ve eldeki Sağlık Kurulu raporlarına göre 2889 sayılı Yasa hükmünden yararlandırılması gerektiğine göre; adı geçenin başvuru tarihindeki sağlık şartlarını sakatlık derecesi açısından inceleyip ya da ilgili bilimsel kuruluşlar vasıtasıyla incelettirip neticesinde uyuşmazlık hakkında nihai kararın verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline...

   Davalı idare tarafından, söz konusu mahkeme kararının incelenerek bozulması istemiyle Danıştay 11. Dairesinde açılmış bulunan E:2000/6618, K:2003/1678 nolu davada vermiş olduğu karar:

   Türk Milleti Adına

   5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39/j maddesinde, sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl fiili hizmeti bulunanların istekleri üzerine emekliye sevk edilebilecekleri hükme bağlanmış, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmü uyarınca 27.07.1983 günlü, 18117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmeliğin olay tarihinde yürürlükte bulunan 6 ncı maddesinde, kurum ve kuruluşların çalıştırmak zorunda oldukları sakat elaman sayısını ve bunları hangi kadrolarda çalıştıracaklarını Devlet Personel Başkanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildireceği hususuna değinilmiş, 8. maddesinde bu kişilerin, İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde belirlenen esaslar dairesinde Devlet Personel Başkanlığınca gerçekleştirilecek sınav sonucunda atanacakları belirtilmiş, 6 ncı maddesinin son fıkrasında da, bu şekilde atananların takip ve kontrolü için bir ay içinde İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirileceği kuralına yer verilmiştir.

   22.09.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2889 sayılı Yasayla ekli 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun ek geçici 22 nci maddesinde ise, sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci maddesine göre tescili yapılmaksızın Emekli Sandığına tabi görevlere girenlerin de 5434 sayılı Yasanın 39/j maddesi hükmünden yararlanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

   Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte incelenmesinden, sakatlıkları sebebiyle istihdam edilecek personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi ve bu madde hükmü uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerinde yer verilen usul ve yönteme göre göreve alınanların ancak 5434 sayılı Yasanın 39/j maddesinden yararlanabildikleri, 2889 sayılı Yasayla getirilen düzenlemenin ise, geçici mahiyette olduğu ve ancak bu yasanın yürürlük tarihinden önce, ilgili mevzuatlarından yararlanmaksızın göreve başlatılanları kapsadığı, bunun geçici bir düzenleme olduğunun, 5434 sayılı Yasanın 39/j maddesinde bir değişiklik yapılmamış olmasından da görüldüğü, nitekim 5434 sayılı Yasaya "Ek geçici madde" olarak eklenmiş olmasının da, maddenin belirtilen niteliğinin bir gereği olduğu anlaşılmaktadır.

   Olayda ise, 2889 sayılı Yasanın yürürlük tarihinden çok sonra 1985 yılında işe girdiği anlaşılan ve işe girdiğinde ilgili mevzuattan yararlanmadığı, başka bir anlatımla atamasının yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca yapılmadığı görülen davacının, 5434 sayılı Yasanın 39/j maddesinden yararlandırılmasına olanak bulunmamaktadır.

   Bu durumda, mevzuata aykırı bulunmayan dava konusu işleme karşı açılan davanın reddi gerekirken, işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında usul ve yasaya uyarlık görülmemiştir.

   Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 15.12.1999 gün ve E:1999/367, K:1999/1295 sayılı kararın bozulmasına, 14.04.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  www.memurlar.net

 3. #3
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.882
  Alınan Beğeniler
  939
  Verilen Beğeniler
  1.231

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  kameraman_63, bu güzel bilgi için teşekkürler. Şimdi merak ettiğim husus, bu dava/konu İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda görüşülmüş mü? Zira memurlar.net'den alıntılanan bilgi 2003 yılına ait. Eminim bu zamana kadar konuyla ilgili bir gelişme olmuştur..?
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 4. #4
  Üye
  saros1 Avatarı

  Gerçek Adı
  Volkan
  Üyelik Tarihi
  07.01-2005
  Son Giriş
  13.05-2016
  Saat
  15:17
  Yaşadığı Yer
  Edirne
  Mesaj
  95
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arkadaşlar bu konuda farklı bir dairenin (10. Dairenin),eski bir tarihli ,diğerinin tam zıddı bir kararı var.Ancak benim kararımda sakat kişinin 1985 yılından önce işe girip girmediği açık değil.Zira 1985 den önce girdiği ise benim kararımın kıymeti harbiyesi yok demektir.

  ONUNCU DAİRE 1993
  K.5406 E. 1992 4340 Karar Tarihi 20/12/1993


  SAKATLARLA İLGİLİ MEVZUATTAN FAYDALANMAKSIZIN SAKAT OLARAK İŞE ALINANLARDAN 15 HİZMET YILINI DOLDURAN VE %40 ORANINDA İŞGÜCÜ KAYBINA UĞRADIĞI SAĞLIK KURULU RAPORUYLA TESBİT EDİLENLERİN İSTEKLERİ HALİNDE EMEKLİ YE SEVKEDİLMELERİ GEREKECEĞİ HK.

  <Seçmen Kütük Bürosunda hizmetli olarak çalışan davacının sakatlarla il
  gili mevzuattan faydalanmaksızın atamasının yapıldığı tarihteki sakatlığından dolayı %53 oranında çalışma gücünü kaybettiğini Atatürk Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla belgelediğinden ve gerekli hizmet süresini doldurduğundan bahisle emekliye sevkedilmesi yolundaki başvurusunun, davalı idare sağlık kurulunca malüliyetinin %35 oranında tesbit edildiği gerekçesiyle reddine ilişkin işlemi, Açılan dava sonucunda; malüliyet oranının tesbiti amacıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde muayene ettirilen davacının % 95 oranında çalışma gücü kaybı olduğunun saptandığı, bu durumda 2889 sayılı Yasayla öngörülen % 40 oranında sakat olarak, sakatlarla ilgili mevzuat dışında işe alınanların 5434 sayılı Yasanın 39/J maddesi hükmünden faydalanarak 15 yıllık hizmet süresi sonunda isteği üzerine emekliye sevkedilecekleri yolundaki düzenleme uyarınca, % 40 oranından fazla çalışma gücünden kaybeden ve gerekli hizmet süresine sahip davacının isteğine rağmen emekliye sevkedilmemesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden Ankara 8.İdare Mahkemesinin 2.6.1992 gün ve 1992/555 sayılı kararının; davalı tarafından, kendi sağlık kurullarının davacının malüliyet oranını % 35 olarak tesbit ettiği, diğer tesbitlerin gerçeği yansıtmadığı savıyla, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile değişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
  Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
  onanmasına karar verildi.
  (DAN-DER; SAYI:89)

 5. #5
  Üye
  mustafa7636883 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.10-2004
  Son Giriş
  22.11-2006
  Saat
  10:36
  Yaşadığı Yer
  Çankırı
  Mesaj
  43
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sonradan (Çalışırken) özürlü olan bir memur erken emeklilik durumundan Y A R A R L A N A M A Z. Özürünün işe giriş tarihinden önce olması gerekiyor. Ben dava açtım ve kaybettim. bence mahkeme haklı. Çünkü Kanunu çıkartanlar bizim gibileri hiç mi hiç düşünmemiş

 6. #6
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.882
  Alınan Beğeniler
  939
  Verilen Beğeniler
  1.231

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sevgili saros, verdiğin örnek sonradan sakatlanan memurların emeklilikleri ile direkt ilgili mi? Bana, sağlık raporundaki oranın tesbitiyle ilgili gibi geldi. Ben mi yanlış anlıyorum?
  Sakat değilken memur olan bir vatandaş, %53 oranında sakatlık raporu alıp, emeklilik için müracaat ediyor. Fakat çalıştığı Kurum raporu kabul etmeyip, %35 olarak işleme koyuyor. Bunun üzerine bu oran tesbiti dava konusu oluyor ve hakem hastanesi %95 oranında rapor veriyor. Kurum bu oranı dava/temyiz konusu ediyor. Mahkeme bu temyiz istemini reddediyor.

  Ben böyle anladım karardan.
  Doğru anladıysam, hala sorumuza cevap bulamadık demektir: Sonradan sakatlananlar (saros'un aktardığı karardaki şahıs mesela) emekli olabiliyor mu?
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 7. #7
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.882
  Alınan Beğeniler
  939
  Verilen Beğeniler
  1.231

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  mustafa7636883, daha önce de bir vesileyle tartışma konusu olmuştu:

  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: mustafa7636883
  Bilindiği üzere daha önce 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39/j maddesi sadece sakatlıkla ilgili mevzuat gereğince işe alınanları kapsarken, değiştirilen yeni şekli ile şu anda İşe giriş tarihi itibariyle sakat olduğunu belgelendirenleri de kapsamaktadır.. 15 yılını tamamlayan bu arkadaşımız, müracaat etmesi halinde emekli sandığı kanununun 39/j maddesi gereğince emekli olabilir.

  Emekli Sandığı Kanununda asıl sorun daha önce sakat olan değil; çalışırken sakat olanlardadır. SAYGILARIMLA Kaynak
  Bu konuda bir gelişme/karar/dava oldu mu?
  Emekli olmak için sakat statüsünde işe girmiş olmak mı gerekli, yoksa sakatken (normal statüde) işe girmiş olmak da ilerde emekliliğe hak kazanmak için yeterli mi?
  Yani, kişi işe girişte sakattır, ama normal statüde işe girmiştir. 15 yıl sonra, işe girdiği tarihte sakat olduğunu ıspat ederek, emekliliğini isteyebilir mi?

  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: mustafa7636883
  Bilindiği üzere 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunun bir 39/j; birde ek geçici 22. maddesi var. Daha önce 39/j madde sadece ve sadece işe sakat olarak girenleri kapsarken, Ek Geçici 22. madde ise sakat olduğu halde, sakatlık mevzuatından yararlanmaksızın (Yani sakatlığını tescil ettirmeden) işe girenlerin emekliliğini düzenlemekte idi.
  Ancak, Gerek Emekli sandığı ve gerekse Mahkemeler Ek Geçici 22. maddeyi Kanun maddesinin yürürlük tarihi olan 1983 tarihinden önce işe girenler için kabul ediyor, 1983 tarihinden sonra işe girenlerin emeklilik hakkı olmadığını belirtiyorlardı.
  Şimdi ise, bence 39/j madde ile Ek Geçici 22. maddenin karışımı olan bir düzenleme yaptılar.
  Ancak son sözü yine Emekli Sandığı söyleyecektir. Yani işe girmeden önce sakat olduğunu belgelendiren bir arkadaş Emeklilik için Emekli Sandığına müracaat ederse kesin sonucu öğrenme imkanımız olacaktır
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 8. #8
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.882
  Alınan Beğeniler
  939
  Verilen Beğeniler
  1.231

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bununla birlikte, çalışma gücünün 2/3'ünü yitirenler MALULEN emekli olabiliyor. Yani malulen emeklilikle yaşlılık emekliliği farklı şeylerdir. Altını çizelim.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 9. #9
  Üye
  öteki Avatarı

  Gerçek Adı
  Murat
  Üyelik Tarihi
  09.08-2005
  Son Giriş
  08.12-2017
  Saat
  13:48
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  135
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ben kendi emekli olma durumumu anlatayım. eğer arkadaşın bu yöntemi uygulama şansı olursa bu şekilde de emekli olunabiliyor. bir de bu yöntemi düşünsün derim.

  ben sağlam olarak sağlam kadrosunda (657sayılı devlet memuru olarak) işe girdim. 15 yıl kadar(sağlam kadrosunda) çalıştım. çalışmamın 7-8. yıllarında rahatsızlandım. fakat hastalığım ilerlediği için(%60) olduğunda(15.yılımda) kendi doktoruma giderek ben artık çalışmak istemiyorum. işe gelip gitmem zor oluyor dedim. o da bana 6 şar ay süreyle 3 yıl rapor verdi. 3. yılın sonunda rapor sonunda dahi hastalığında bir iyileşme görülmediği için emekliliği uygundur diye rapor yazılıp emekli sandığına gönderildi. bu şekilde emekli oldum.

  size de kolay gelsin ve başarılar...

 10. #10
  Üye
  saros1 Avatarı

  Gerçek Adı
  Volkan
  Üyelik Tarihi
  07.01-2005
  Son Giriş
  13.05-2016
  Saat
  15:17
  Yaşadığı Yer
  Edirne
  Mesaj
  95
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sorun sakat olarak,sakatlığını tespit ettirip işe girenlerde değil.Kararın özetinde SAKATLARLA İLGİLİ MEVZUATTAN FAYDALANMAKSIZIN SAKAT OLARAK İŞE ALINANLARDAN 15 HİZMET YILINI DOLDURAN demekte .Yani sakat olduğunu belgelemeden,işe girmiş biri karşımızda ki.
  Önemli kısım SAKATLARLA İLGİLİ MEVZUATTAN FAYDALANMAKSIZIN burası.Tam olarak ne anlama geldiğini anlamadım.Sanırım sakatlara özgülenmiş kadrolara attanmamış bir kimseden bahsediyor.Eğer doğru anlıyorsam,bu anlama geliyor.Dolayısıyla önemli bir karar.

  Anayasaya göre devlet yasa yaparken eşitlik ilkesini gözetmekle yükümlü.Bana sorarsanız,SAKATLARLA İLGİLİ MEVZUATTAN FAYDALANMAKSIZIN işe giren ya da sakatlığını işe girerken bildiren veya sonradan sakatlanan devlet memurunun emekliliği konusunda farklı bir uygulam yapılması için makul bir sebep yok.Haklı bir sebep olduğunda eşitlik ilkesi uygulanmaya bilir .Ancak burada tamamen keyfi bir düzenleme var.Zira işe girmeden sakat olanların sonradan sakatlananlara tercih edilmesini makul bir sebeple açıklamak zor gözüküyor.

  Açılan davalarda Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulursa,bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne taşınabileceğine inanıyorum.

 11. #11
  Üye
  mustafa7636883 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.10-2004
  Son Giriş
  22.11-2006
  Saat
  10:36
  Yaşadığı Yer
  Çankırı
  Mesaj
  43
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sayın Oturanboğa daha önce yazışmış olduğumuz konuyu dile getirmiş. Bu olay tamamen doğrudur. bilindiği gibi Nisan ayında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanunun 3. maddesinde GÖREVE GİRİŞLERİNDE sakat olup, Sakatlık mevzuatından yararlanmadan işe girenleri de kapsama içine aldılar. Yani işe girmeden önce enaz %40 oranında işgörememezlik raporunuz varsa, normal şartlarla işe girseniz dahi erken emekllik hakkından yararlanabiliyorsunuz. Bu Kanun Maddesi Emekli Sandığı Kanununun EK GEÇİCİ 22. maddesinin güncellenmesidir.
  Ancak Hiçbir surette sağlam olarak işe girip, sonradan sakatlanan memurlar erken emeklilik hakkından yararlanamamaktadır.
  Bu gibiler hakkında şayet rahatsızlığı çalışamayacak derecede ise (Rapor oranı 2/3 Yani % 67 nin üzerinde) malüllük hükümleri uygulanmaktadır.
  Şu anda bu konu İdare Mahkemesine dahi gitse haklı olarak OLUMSUZ sonuç çıkmaktadır.
  Önemli olan 5434 Sayılı Yasanın 39/j maddesinde bulunan "GÖREVE GİRİŞLERİNDE ifadesinin TBMM tarafından kaldırılmasıdır.
  Sayın Milletvekilimiz Lokman AYVA'ya da konuyu geniş bir şekilde açıklamış bulumaktayım.
  Saygılarımla

 12. #12
  Üye
  mustafa7636883 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.10-2004
  Son Giriş
  22.11-2006
  Saat
  10:36
  Yaşadığı Yer
  Çankırı
  Mesaj
  43
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  1- Sakat olup, sakatlıkla ilgili mevzuat çerçevesinde göreve başlayanlar (Sakatlık kontenjanından yararlananlar.)
  2- Sakat olup, sağlam statü ile göreve başlayanlar (İşe girmeden önce enaz elinde % 40 raporu olanlar)
  Yukarıda saydığım memurlar şu anda 15 fiili hizmet yılını tamamlaması halinde (kendi isteğiyle) 5434 Sayılı Yasanın 39/j maddesinden yararlanarak EMEKLİ OLURLAR........
  Ancak; Sağlam olarak işe giren ve çalışırken (sonradan) sakat olup almış olduğu rapor oranı malülen emeklilik için yetersiz bulunan ben ve benim gibi memurların ise şu anda erken emeklilik hakkından yararlanması MÜMKÜN DEĞİLDİR.
  Bu konu 5434 sayılı yasanın 39/j maddesinde çözülemediği gibi şu anda Mecliste bulunan Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısında da çözülmüş değildir.
  GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI
  Geçici Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sakatlık kontenjanından göreve başlayan ve T.C. Emekli Sandığına tabi bir göreve devam edip bu Kanunun malûlen emeklilik şartlarını taşımayanlardan onbeş yıl hizmeti bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

 13. #13
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.882
  Alınan Beğeniler
  939
  Verilen Beğeniler
  1.231

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: mustafa7636883
  GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI
  Geçici Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sakatlık kontenjanından göreve başlayan ve T.C. Emekli Sandığına tabi bir göreve devam edip bu Kanunun malûlen emeklilik şartlarını taşımayanlardan onbeş yıl hizmeti bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
  Bilgiler için teşekkürler.
  Peki, yukarıdaki maddeden ne anlamalıyız? Maluluk olmasa bile 15 yılda emeklilik mi öngörülüyor? Yani sonradan sakatlananları kapsıyor mu?
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 14. #14
  Üye
  mustafa7636883 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.10-2004
  Son Giriş
  22.11-2006
  Saat
  10:36
  Yaşadığı Yer
  Çankırı
  Mesaj
  43
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sayın Oturanboğa;
  İşte mesele buya zaten,
  Sonradan çalışırken özürlü olanları bu Kanun taslağıda kapsamıyor. Hatta yanından bile geçmediği gibi şu andaki 5434 Sayılı Yasanın 39/j maddesini geriye götürüyor.
  Yani 5335 Sayılı Yasada değişiklik yapılan 39/j maddesinin daha önceki hali.
  Kısaca: Sonradan özürlü olana ya % 67 nin üzerinde rapor alarak Malulen emekli ol, yada bir zahmet enaz 25 fiili hizmet yılı ile belirli bir yaşı doldurduğunda emekli ol deniliyor.
  Şimdi göreve girmeden önce en az % 40 raporu olanlar emekli olabilirken yukarıdaki maddeye göre sakatlık kontenjanından yararlanmaksızın işe girenler dahi emekli olamayacak.
  Dileğimiz bu geçici 5. maddenin değiştirilmesi olsun. umarım değiştirirler

 15. #15
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.882
  Alınan Beğeniler
  939
  Verilen Beğeniler
  1.231

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Zaten, sakat olup da sakat atatüsünde işe başlamamış olanların, işe başladıklarında sakat olduklarını belegeleyip, 15 yılda emekli olabilmelerini sağlayan 39/j maddesini çıkaranlar, yazdıkları maddenin "bu işe" yarayacağını bilmiyor ve anlamıyorlardır bile. Bundan eminim!
  Şimdi, yaptıkları "faiş hata"nın farkına vardılar ve Genel Sağlık Sigortası kanunuyla bu "hata"larını gidermek ve sakatların ümüğünü yeteri kadar sıkmak istiyorlar; mazallah, ekstra bir nefes falan alırız!..
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...
Sayfa 1 / 3 123 SonSon