Sayın mgen
Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.
Bu madde biraz daha dikkatli okunduğunda neden endişendiğim ortaya çıkacaktır. (Veya ' dan sonrası önemli)
Saygılarımla