Sağlık özründen dolayı il içi atamanın yapılması gerektiğine dair Konya İdare Mah. Kararı

Konya İli Yunak ilçesinde görev yapan öğretmen sağlık özrü nedeniyle Konya İl Merkezine atanmak istemiştir. Öğretmen özrünü Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalından aldığı raporla belgelendirmiştir. Yunak ilçesinde kardiyoloji ünitesi bulunmamaktadır. Mahkeme hastalığın özell,iğini de dikkate alarak öğretmenin Konya İl Merkezine atanma isteğinin zımnen reddine ilişkin işlemi iptal etmiştir.

www.memurlar.net/haber/79039/