Hukukumuzda, Askerlik görevinin sebep ve tesiri ile meydana gelen olaylar sonucu (terör, kaza vb) yaralanıp malul hale gelen (Gazi olan ) ya da tedavisi sonucunda göreve devam eden kişilere SGK ve bağlı olduğu Kurumlar tarafından verilen haklar dışında ayrıca maddi-manevi tazminat davası açma hakkı da verilmiştir.

Bu maddi-manevi tazminat davası açma hakkı kişinin kendisine tanınmış bir hak olup Gazilik sonucu aynı emekli aylığı bağlanması hakkı gibi kişilere Devlet tarafından verilen haklardan bir tanesidir.

Olay tarihinden itibaren 5 yıl ve kişinin tedavisi bitiminde verilecek olan kesin işlem raporundan itibaren 1 yıl içinde, idareye başvurulması, bu başvurunun reddi üzerine 60 gün içinde tazminat davasının açılması gerekir. Şayet idare bu başvuruya 60 gün içinde bir cevap vermez ise, dava ikinci 60 gün içinde dava açılmalıdır.

Şu unutulmamalıdır ki günümüzde görevin sebep ve tesiri ile yaralanıp göreve devam eden ya da gazi olan kişilere vazife malulü emekli aylığı bağlanması, nakdi tazminat ödenmesi gibi belli başlı haklar bulunmakta olup maddi-manevi tazminat davası da aynı şekilde görevin sebep ve tesiri ile yaralanıp göreve devam eden ya da gazi olan kişilere Devlet tarafından tanınmış bir haktır.

Bu nedenle açılacak dava sonucunda kişilerin emekli aylıklarına ya da diğer haklarının hiç birine her hangi bir şekilde zarar gelmemektedir.