Toplam 10 mesajın 1-10 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  Polat34 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  30.08-2014
  Son Giriş
  05.11-2017
  Saat
  15:52
  Yaşadığı Yer
  34
  Mesaj
  319
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  E-DEVLETTE GÖRÜNEN DAVA SONUCU BÖYLE BABAM(MEHMET BOLAT) DAVA AÇMIŞTI.BURADA BİŞEYLER YAZIYOR AMA ANLAMADIK BİLEN YARDIMCI OLABİLİRSE SEVİNİRİM.BU İLK GELEN MESAJ DİĞERİNİDE YAZACAM
  Dava Dosyası Bilgileri
  İlgili Yargıtay Dairesi
  3. Ceza Dairesi
  Esas Numarası
  2014/37158
  Tebliğname Numarası
  3 - 2013/118962
  Savcı İstem
  -
  Geliş Tarihi
  16/10/2014
  Mahkemesi
  Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  Mahkeme Esas Numarası
  2013/13
  Mahkeme Karar Numarası
  2013/275
  Mahkeme Karar Tarihi
  18/02/2013
  Savcılık Esas Numarası
  2009/698
  Savcılık Tarihi
  29/03/2013
  Dava/Suç Türü
  Yaralama
  Durum
  Yargıtay CBS Gönderildi
  İlişkili Dosya Listesi
  Yargitay CBS Bölüm 3 - 2013/118962
  Karar Numarası
  2015/12650
  Yargıtay Kararı
  ONAMA - BOZMA
  Karar Tarihi
  08/04/2015
  Dosya Kapatma Tarihi
  20/04/2015

  .................................................. .................................................. .................................................. ...


  T.C.
  Yargtay Cumhuriyet BasavclYargtay 3. Ceza Dairesi
  Bölüm: 3. BölümYüksek Bakanlna
  Tebliname No: 2013/118962
  Bozma Üzerine
  Mahkemesi: Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  Karar Tarihi ve No: 18/02/2013 gün ve 2013/13 E. 2013/275 K.
  Sank: Gürkan Bolat
  Katlan Sank: Hasan Bolat, Mehmet Bolat
  Suç: Yaralama
  Suç Tarihi: 28/06/2007
  Uygulama: Sank Gürkan'n TCK 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 29/1, 62 mad. 3 yl1 ay 15 gün
  hapis cezas
  Sank Hasan'n TCK 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 29/1, 62 mad. 5 ylhapis cezas
  Sank Mehmetyeniden hüküm kurulmasna yer olmadna
  Tebli Tarihi: Y.K. , Y.K.
  Temyiz Eden ve Tarihi: Katlan Sank Mehmet müdafii 25.02.2013, Sanklar Hasan ve
  Gürkan müdafii 19.02.2013
  Yukarda özet bilgileri yazl dosya incelendi.
  Sank Mehmet hakknda bozma öncesi verilen hükümde CMK 231. maddesinin
  uyguland bu hükmün itiraza tabi olduu ve kesinletii anlalmakla sank sfatyla yaplan
  temyiz talebinin REDDNE;
  Sank Hasan yönünden;
  Yaplan yarglamaya, dosya içeriine, toplanp karar yerinde gösterilen ve
  deerlendirilen delillere, olua ve mahkemenin soruturma sonucunda oluan inanç ve
  takdirine, suçun oluumuna ve niteliine uygun kabul ve uygulamasna, hukuka uygun,
  yasal ve yeterliolarak açklanan gerekçeye göre ve yerinde görülmeyen temyiz
  itirazlarnn reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASI,
  Sank Gürkan yönünden;
  Yaplan yarglamaya, dosya içeriine, toplanp karar yerinde gösterilen ve
  deerlendirilen delillere, olua ve mahkemenin soruturma sonucunda oluan inanç ve
  takdirine, suçun oluumuna ve niteliine uygun kabul ve uygulamasna, hukuka uygun,
  yasal ve yeterliolarak açklanan gerekçeye göre,
  Sairtemyiz itirazlar yerinde görülmediinden REDD, ancak;
  Olay nedeni ile katlannduyularndan veya organlarndan birinin ilevinin yitirilmesine
  neden olacak ekilde yaraland anlaldna göre sana verilen cezann TCK 87/2-b-son
  maddesi uyarnca8 yldan aa olamayacann gözetilmemesi,
  Yasaya aykr bulunduundan hükmün CMUK’nun 321 nci maddesi uyarnca
  BOZULMASI,
  Talep ve dosya tebli olunur. 19/09/2014
  Bu belge 5070 sayl Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmtr.
  Sevim SALMAN
  Yargtay Cumhuriyet Basavcs Y.
  Yargtay Cumhuriyet Savcs


  .................................................. .................................................. .................................................. ...


  Bu belge 5070 sayl Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmtr.
  T.C.
  YARGITAY
  3. Ceza Dairesi
  TÜRK MLLET ADINA
  Y A R G I T A Y L A M I
  Esas No: 2014/37158
  Karar No: 2015/12650
  Tebliname No: 3 - 2013/118962
  NCELENEN KARARIN;
  MAHKEMES : Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARH: 18/02/2013
  NUMARASI: 2013/13 (E) ve 2013/275 (K)
  SANIK: Gürkan BOLAT
  KATILAN SANIKLAR : Hasan BOLAT, Mehmet BOLAT
  HÜKÜM: Mahkumiyet, hükmün açklanmasnn geri braklmasna dair
  TEMYZ EDEN: Katlan sank Mehmet Bolat müdafii, sank Gürkan Bolat ve katlan
  sank Hasan Bolat müdafii
  Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak
  okunarak;
  Gerei görüülüp düünüldü;
  1) Sank Mehmet Bolat hakknda katlan Hasan Bolat'a kar kasten yaralama
  suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarnn incelenmesinde;
  Sank Mehmet Bolat hakknda katlan Hasan Bolat'a kar kasten yaralama
  suçundan hükmün açklanmasnn geri braklmas karar verildii, itiraza tabi bu karara
  kar yaplan itirazn reddine karar verildii ve kararn 29/07/2010 tarihinde kesinletii
  anlalmakla, katlan sanklar Hasan Bolat ve Mehmet Bolat müdafiilerinin bu
  husustaki temyiz taleplerinin incelenmeksizin mahalline ADESNE,
  2) Sank Hasan Bolat hakknda katlan Mehmet Bolat'a kar kasten yaralama
  suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarnn incelenmesinde;
  Bozma üzerine yaplan yarglamaya, toplanan ve karar yerinde açklanan delillere,
  mahkemenin kovuturma sonucunda oluan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye
  ve uygulamaya göre katlan sanklar müdafiilerinin yerinde görülmeyen temyiz
  itirazlarnn reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
  3) Sank Gürkan Bolat hakknda katlan Mehmet Bolat'a kar kasten yaralama
  suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarnn incelenmesinde;
  Yerinde görülmeyen dier temyiz itirazlarnn reddine, ancak;
  a) Katlan Mehmet Bolat'n TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamnda silahtan saylan
  sopa ile organlarndan birinin ilevinin yitirilmesine neden olacak ekilde yaralanmas
  karsnda, sank Gürkan Bolat hakknda TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/2-b ve 87/2-son
  maddeleri gereince hükmedilecek hapis cezasnn alt snrnn 8 yldan az olamayaca
  gözetilmeden, yazl ekilde eksik ceza tayini,
  Esas No: 2014/37158
  Karar No: 2015/12650
  Tebliname No: 3 - 2013/118962
  b) Sann eylemi neticesinde katlan Mehmet Bolat'n yüzünde sabit iz oluacak ve
  organlarndan birinin ilevinin yitirilmesine neden olacak ekilde yaralanmas
  karsnda,birden fazla neticesi sebebiyle arlam yaralamann ayn olayda meydana
  Bu belge 5070 sayl Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmtr.
  gelmi olmas karsnda, temel ceza tayin edilirken alt snrdan uzaklalmas gerektii
  gözetilmeden, yazl ekilde eksik ceza tayini,
  Bozmay gerektirmi, sank ve katlan Mehmet vekilinin temyiz itirazlar bu itibarla
  yerinde görülmü olduundan, hükmün bu sebeplerden dolay 5320 sayl Kanunun
  8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayl CMUK’un 321. maddesi gereince
  isteme uygun olarak BOZULMASINA, 08/04/2015 gününde oybirliiyle karar
  verildi.
  Bakan V.
  M. M. KAYA
  Üye
  A. CENGZ
  Üye
  H. CANAN
  Üye
  F. ARGIÇ
  Üye
  R. YILMAZ
  Karlatrld.
  KC./TH.

  Dava Dosyası Bilgileri
  İlgili Yargıtay Dairesi
  Yargitay Cumhuriyet Bassavciligi
  Esas Numarası
  -
  Tebliğname Numarası
  3 - 2013/118962
  Savcı İstem
  -
  Geliş Tarihi
  08/04/2013
  Mahkemesi
  Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  Mahkeme Esas Numarası
  2013/13
  Mahkeme Karar Numarası
  2013/275
  Mahkeme Karar Tarihi
  18/02/2013
  Savcılık Esas Numarası
  2009/698
  Savcılık Tarihi
  29/03/2013
  Dava/Suç Türü
  Yaralama
  Durum
  Postalandı
  İlişkili Dosya Listesi
  3. Ceza Dairesi - 2014/37158
  Karar Numarası
  2015/12650
  Yargıtay Kararı
  ONAMA - BOZMA
  Karar Tarihi
  08/04/2015
  Dosya Kapatma Tarihi
  07/05/2015

  .................................................. .................................................. .................................................. ........................


  Bu belge 5070 sayl Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmtr.
  T.C.
  Yargtay Cumhuriyet BasavclYargtay 3. Ceza Dairesi
  Bölüm: 3. BölümYüksek Bakanlna
  Tebliname No: 2013/118962
  Bozma Üzerine
  Mahkemesi: Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  Karar Tarihi ve No: 18/02/2013 gün ve 2013/13 E. 2013/275 K.
  Sank: Gürkan Bolat
  Katlan Sank: Hasan Bolat, Mehmet Bolat
  Suç: Yaralama
  Suç Tarihi: 28/06/2007
  Uygulama: Sank Gürkan'n TCK 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 29/1, 62 mad. 3 yl1 ay 15 gün
  hapis cezas
  Sank Hasan'n TCK 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 29/1, 62 mad. 5 ylhapis cezas
  Sank Mehmetyeniden hüküm kurulmasna yer olmadna
  Tebli Tarihi: Y.K. , Y.K.
  Temyiz Eden ve Tarihi: Katlan Sank Mehmet müdafii 25.02.2013, Sanklar Hasan ve
  Gürkan müdafii 19.02.2013
  Yukarda özet bilgileri yazl dosya incelendi.
  Sank Mehmet hakknda bozma öncesi verilen hükümde CMK 231. maddesinin
  uyguland bu hükmün itiraza tabi olduu ve kesinletii anlalmakla sank sfatyla yaplan
  temyiz talebinin REDDNE;
  Sank Hasan yönünden;
  Yaplan yarglamaya, dosya içeriine, toplanp karar yerinde gösterilen ve
  deerlendirilen delillere, olua ve mahkemenin soruturma sonucunda oluan inanç ve
  takdirine, suçun oluumuna ve niteliine uygun kabul ve uygulamasna, hukuka uygun,
  yasal ve yeterliolarak açklanan gerekçeye göre ve yerinde görülmeyen temyiz
  itirazlarnn reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASI,
  Sank Gürkan yönünden;
  Yaplan yarglamaya, dosya içeriine, toplanp karar yerinde gösterilen ve
  deerlendirilen delillere, olua ve mahkemenin soruturma sonucunda oluan inanç ve
  takdirine, suçun oluumuna ve niteliine uygun kabul ve uygulamasna, hukuka uygun,
  yasal ve yeterliolarak açklanan gerekçeye göre,
  Sairtemyiz itirazlar yerinde görülmediinden REDD, ancak;
  Olay nedeni ile katlannduyularndan veya organlarndan birinin ilevinin yitirilmesine
  neden olacak ekilde yaraland anlaldna göre sana verilen cezann TCK 87/2-b-son
  maddesi uyarnca8 yldan aa olamayacann gözetilmemesi,
  Yasaya aykr bulunduundan hükmün CMUK’nun 321 nci maddesi uyarnca
  BOZULMASI,
  Talep ve dosya tebli olunur. 19/09/2014
  Bu belge 5070 sayl Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmtr.
  Sevim SALMAN
  Yargtay Cumhuriyet Basavcs Y.
  Yargtay Cumhuriyet Savcs


  .................................................. .................................................. .................................................. ..........................


  Bu belge 5070 sayl Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmtr.
  T.C.
  YARGITAY
  3. Ceza Dairesi
  TÜRK MLLET ADINA
  Y A R G I T A Y L A M I
  Esas No: 2014/37158
  Karar No: 2015/12650
  Tebliname No: 3 - 2013/118962
  NCELENEN KARARIN;
  MAHKEMES : Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARH: 18/02/2013
  NUMARASI: 2013/13 (E) ve 2013/275 (K)
  SANIK: Gürkan BOLAT
  KATILAN SANIKLAR : Hasan BOLAT, Mehmet BOLAT
  HÜKÜM: Mahkumiyet, hükmün açklanmasnn geri braklmasna dair
  TEMYZ EDEN: Katlan sank Mehmet Bolat müdafii, sank Gürkan Bolat ve katlan
  sank Hasan Bolat müdafii
  Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak
  okunarak;
  Gerei görüülüp düünüldü;
  1) Sank Mehmet Bolat hakknda katlan Hasan Bolat'a kar kasten yaralama
  suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarnn incelenmesinde;
  Sank Mehmet Bolat hakknda katlan Hasan Bolat'a kar kasten yaralama
  suçundan hükmün açklanmasnn geri braklmas karar verildii, itiraza tabi bu karara
  kar yaplan itirazn reddine karar verildii ve kararn 29/07/2010 tarihinde kesinletii
  anlalmakla, katlan sanklar Hasan Bolat ve Mehmet Bolat müdafiilerinin bu
  husustaki temyiz taleplerinin incelenmeksizin mahalline ADESNE,
  2) Sank Hasan Bolat hakknda katlan Mehmet Bolat'a kar kasten yaralama
  suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarnn incelenmesinde;
  Bozma üzerine yaplan yarglamaya, toplanan ve karar yerinde açklanan delillere,
  mahkemenin kovuturma sonucunda oluan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye
  ve uygulamaya göre katlan sanklar müdafiilerinin yerinde görülmeyen temyiz
  itirazlarnn reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
  3) Sank Gürkan Bolat hakknda katlan Mehmet Bolat'a kar kasten yaralama
  suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarnn incelenmesinde;
  Yerinde görülmeyen dier temyiz itirazlarnn reddine, ancak;
  a) Katlan Mehmet Bolat'n TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamnda silahtan saylan
  sopa ile organlarndan birinin ilevinin yitirilmesine neden olacak ekilde yaralanmas
  karsnda, sank Gürkan Bolat hakknda TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/2-b ve 87/2-son
  maddeleri gereince hükmedilecek hapis cezasnn alt snrnn 8 yldan az olamayaca
  gözetilmeden, yazl ekilde eksik ceza tayini,
  Esas No: 2014/37158
  Karar No: 2015/12650
  Tebliname No: 3 - 2013/118962
  b) Sann eylemi neticesinde katlan Mehmet Bolat'n yüzünde sabit iz oluacak ve
  organlarndan birinin ilevinin yitirilmesine neden olacak ekilde yaralanmas
  karsnda,birden fazla neticesi sebebiyle arlam yaralamann ayn olayda meydana
  Bu belge 5070 sayl Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmtr.
  gelmi olmas karsnda, temel ceza tayin edilirken alt snrdan uzaklalmas gerektii
  gözetilmeden, yazl ekilde eksik ceza tayini,
  Bozmay gerektirmi, sank ve katlan Mehmet vekilinin temyiz itirazlar bu itibarla
  yerinde görülmü olduundan, hükmün bu sebeplerden dolay 5320 sayl Kanunun
  8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayl CMUK’un 321. maddesi gereince
  isteme uygun olarak BOZULMASINA, 08/04/2015 gününde oybirliiyle karar
  verildi.
  Bakan V.
  M. M. KAYA
  Üye
  A. CENGZ
  Üye
  H. CANAN
  Üye
  F. ARGIÇ
  Üye
  R. YILMAZ
  Karlatrld.
  KC./TH.

 2. #2
  Üye
  Polat34 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  30.08-2014
  Son Giriş
  05.11-2017
  Saat
  15:52
  Yaşadığı Yer
  34
  Mesaj
  319
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bu yargıtay cevabının ne demek istediğini özetleyecek hukuktan anlayan arkadaş hiç yok mu?

 3. #3
  Üye
  Tuna tuna Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.08-2014
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  249
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Karşılıklı olarak temyiz edilmiş .

  1.) Mehmet Bolat hakkındaki temyiz REDdedilmiş .
  2.) Hasan Bolat hakkındaki verilen ceza , uygun görülüp ONANMIŞ.
  3.) Gürkan Bolat hakkında verilen ceza ! , mağdurun "yüzünde , darbenin iz bıraktığı ve organlarından birinin işlevini yitirmesine sebep olduğundan , yerel mahkemece verilen ceza az görülüp , 8 yıldan az olmaması kaydıyla "OY BİRLİĞİYLE" BOZULMASINA karar verilşmiş !

  yani ! "gürkanın cezası artacak !! , geçmiş olsun arkadaşım.

 4. #4
  Üye
  canermutlu38 Avatarı

  Gerçek Adı
  cancan
  Üyelik Tarihi
  06.11-2013
  Son Giriş
  03.01-2016
  Saat
  00:25
  Yaşadığı Yer
  kayseri
  Mesaj
  48
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  selamlar buradan anladığım kadarıyla Mehmet polata hükmün açıklanmasının geri bırakılması verilmiş Mehmet polatın yapmış olduğu itiraz geçerli sanırım karşı taraf mehmetin kararına itiraz etmiş bozulmuş dierleri eksik ceza tamamlayacak saygılar

 5. #5
  Üye
  Polat34 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  30.08-2014
  Son Giriş
  05.11-2017
  Saat
  15:52
  Yaşadığı Yer
  34
  Mesaj
  319
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  @Tuna tuna @canermutlu38 teşekkür ederim
  bir kaç sorum daha olacak kusura bakmayın
  Davada adı geçen kişiler
  Mehmet B (babam)
  Hasan B(amcam)
  Gürkan B(amcamın oğlu)

  1-Abi Hasan B cezası onaylanmış demişsiniz.Bu mahkeme yeniden mi görülüp hakim onaylayıp hapse atacak yoksa amcamın haberi olmadan jandarma gelip götürür mü?
  2-Gürkan B için yargıtay ceza az demiş demişsiniz.Gürkan b için mahkeme yeniden mi olacak ,yoksa komple dava yeniden mi görülecek?
  3-Babam (mehmet b) davadan vazgeçmiyor ama ben ikna edebilirim belki.Davadan vazgeçerse aralarında anlaşırlarsa yani hasan b ve gürkan b cezası düşermi.Sonuçta yargıtay hasan b nin cezasını onamış.babam davasından vazgeçse bile Hasan b için yeniden dava görülüp cezası düşer mi yoksa o aldığı hapis cezasını yatar mı?
  Babam davasından vazgeçse bile kamu davası devam eder diyorlar.Babam davadan vazgeçerse ve bunların cezası düşerse kalan ceza hapis yatmadan paraya çevrilir mi? Yoksa illaki o hapis cezasını yatarlar mı?
  4-Diyelim ki bbam davasından vazgeçse maddi ceza veya hapis cezası alır mı?

  kusura bakmayın biraz fazla uzun sordum ama aklımızda bir ton soru oluştu.Babam pek geri adım atmıyor olanlardan dolayı ama benimde o kadar uzun süre hapis cezası çekmelerine gönlüm razı olmuyor sonuçta kan bağı var,önemli olan aile yani.
  Teşekkürler

 6. #6
  Üye
  canermutlu38 Avatarı

  Gerçek Adı
  cancan
  Üyelik Tarihi
  06.11-2013
  Son Giriş
  03.01-2016
  Saat
  00:25
  Yaşadığı Yer
  kayseri
  Mesaj
  48
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  selamlar sorunuza bildiğim kadarı ile cevap vermeye çalışayım ben bir hukukçu deilim başta belirtiyim şimdi şahsın birisinin hapsi az olduğu için erteleme ola bilir dieri yatacak dava baştan görülmeyecek zaten dosya kapatılmış babanız davayı çekse bile zaman aşımı olmadığı için yatarlar onlara tebli olacak karar zaten 1 yıl dan az ise ceza yatmayacaktır 1 yıl ve üzeri ise yatar ancak sicile görede değişkenlik gösterir babanız 5 yıl içerisinde bir suça karışmamalı zaten sabıka kaydında babanızın hükmün açıklanmasının geri bırakılması yazar buda suçun azlığı ve hakimin kanatına göre sicili temiz ise inndireme gittmiş ve sonundada hükmün açıklanması denmişbir avukatla görüşmenizde fayda var bilgilendirmem bilgi muahiyetinde olup yasal yaptırım yerine geçmemektedir saygılar

 7. #7
  Üye
  Polat34 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  30.08-2014
  Son Giriş
  05.11-2017
  Saat
  15:52
  Yaşadığı Yer
  34
  Mesaj
  319
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Teşekkür ederim kardeşim

 8. #8
  Üye
  canermutlu38 Avatarı

  Gerçek Adı
  cancan
  Üyelik Tarihi
  06.11-2013
  Son Giriş
  03.01-2016
  Saat
  00:25
  Yaşadığı Yer
  kayseri
  Mesaj
  48
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  selamlar arkadaşım bu mahkeme oyuncakmı yani ozaman ayle die herkez herkezi yaralasın ne saçma mantık ozaman şikayetçi olunmasın olunuyorsa mahkemeyi oyalamanın anlamı nedir boş yere meşkul edilir sizin düşünceniz gibi olsa ki bununda ayrı cezası var tabi adalet yerini bulsun

 9. #9
  Üye
  Tuna tuna Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.08-2014
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  249
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  1.) Dava temyizde bozulmuş , şimdi yerel mahkemede tekrar görülecek , yargıtayın bozma kararına uyarlarsa mahkeme sonuçlanacak ve haklarında tefkif çıkarılacak kendide teslim olabilir veya yakalama yapılır.
  2.)dava yeniden , bozulma sebebi çerçevesinde , ele alınıp görülecek . (gürkan için )
  3.)dava şiddet içerikli kamu davası olduğundan ve ilgili maddelerin şikayete bağlı bir durumu olmadığından , şikayetçi olup, olunmaması bir şeyi değiştirmez.
  4.) vazgeçmesi hiç bir şeyi değiştirmez. İşlenen suç "davacı olmayı gerektiren basit yaralama" suçu değildir ! , ( yaralının façası bozulmuş ve bir organı işlevini yitirmiş yahu )
  5.) babanıza 231 gereği , "hükmün geri bırakılması" uygulanacak , yani belirli bir süre denetime tabii olacak

  Not: bende hukukçu değilim .

 10. #10
  Üye
  Polat34 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  30.08-2014
  Son Giriş
  05.11-2017
  Saat
  15:52
  Yaşadığı Yer
  34
  Mesaj
  319
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  @Tuna tuna
  Eyvallah kardeşim teşekkür ederim

  @canermutlu38
  Haklısın oyuncak değilde kardeş
  insan o kızgınlıkla veriyor mahkemeye, aklına okadar ceza alacakları gelmiyor.Yazık yani iki tarafada