Sahibi olduğum yazlık konutun bulunduğu alan 2000 yılında tarla konumunda iken parsellenmiş ,3 parsele ayrılmış,üç parselin ikisine 4 yazlık yapılmış,3. parsel 80 mtrekare üçgen çeklinde biçimsiz olduğu ve bitişik vakıf zeytinliği ile hisse ilişiği olduğu için arsa olarak tapulanmış.

ben satışa sunulan bu yazlıklardan birini ve yazlık konutuma bitişik 80 metrekare arsayı satın aldım,alım satım vergilerinide ben ödedim. zamanla diğer yazlıklarda satıldı,ilk sahibinin hiçbir ilişiği kalmadı.

hem benim hem yan yazlık konutun konutumun kuzeyinde bulunan 80 metrekare arsam arsam 28 metre eninde doğu uçtan 0 batı uçtan 5 metre boyunda üçgen biçiminde.arsa 80 metrekare olmakla beraber, yazlık konutların ilk sahibince arsa bitişik vakıf zeytinliğine taşırılarak 200 metrekare gibi bir bahçeye dönüştürülmüş durumda.

80 metrekare arsada ilk sahibince yapılmış artezyen tulumba var,komşu yazlıklara su veriyor,oysa arsa benim tapulu mülküm.komşu konut yapılırken baklonları arsama taşırılmış. komşulara söyledim,tapulu arsamdaki artezyenden su alamazsınız benim mülküm,balkonları arsama taşırılmış komşuya söyledim arsama taşırılmış balkonunuzu yıkmalısınız.gerginlik oldu,rivayeten yazlıkların ilk sahibi bana arsayı bedava vermiş, arsanın yarısını bana yarısını ,yan yazlık komşusuna vermiş.miş.oysa ellerinde hiçbir resmi belge ,tapu yok.

olay anında tehdit edildim,tek başıma olduğumdan,arsamın 20 metrekaresini komşuya terk ettiğimi belirtir 5 -6 şahitli bir sözleşme imzaladım,ne noter onayı var nede resmi ibir onay. tekrar şahsıma saldırırlar,mülküme zarar verirler diye şikayetçi olamadım.ancak defalarda insani olarak arsamdan su almamaları,komşu yazlığın kaçak balkon çıkmasının yıkılması için uyardım.dinlemiyorlar.ben diğer yazlık konut sahiplerini tanımıyorum,ben yazlığımı onlardan önce satın aldım, tanımadığım bu insanlar arsamda eskiden kalma artezyenden su alıyor,kaçak balkon çıkmasını yıkmıyorlar.
şikayetçi olsam şahsıma saldıracaklar,mülküme zarar verecekler, yazlık konutumu 2004 yılında satın aldım,2007 yılında komşular yazlıklarını satın aldı,2008 yılında komşuları uyararak arsamdan ellerini çekmelerini istedim,şahsıma darp sonucu arsamın 20 metresini komşuya terk ettiğimi belirtir sözleşme imzaladım,bu sözleşme tek nusha ve onlarda bir örneğini istedim vermediler.hertürlü riski göze alıp makhemeye vermek istedim,avukat 1500 lira velalet,500 lira masras istedi,nerede bende bu para ben malul emekliyim.

Bu bilgilere göre;
1.Hür irademden yoksun olarak komşuya imzaladığım arsamın 20 metrekaresini onlara terk ettimi belirtir sözleşmenin bir hükmü varmıdır.

2. hukuken adıma tapulu olan 80 metrekare arsamda komşuların eskiden kalma artezyenden su alma, yan konutun arsama taşırılmış balkonu için bir hakkı varmıdır.

3.aradan geçen zaman arsama kaçak balkon çıkması olan binaya ve kaçak su alan diğer yazlık konutlara zaman aşımı bir hak oluşturabilirmi.

4.komşuları mahkemeye versem, şahsıma ve mülküme zarar verecekler, kaldıki avukata ödenecek 2000 liram yok.

nasıl bir yol izleyeyim,komşuların şerrinden uzak ,arsama taşmış kaçak balkon yıkılsın, arsamdaki artezyene kurdukları konutlarına su aldıkları 24 saat deli danalar gibi bağıran su motorunu arsamdan söktürebileyim.

saygılarımla
marem