Toplam 6 mesajın 1-6 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  gulay40 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.04-2011
  Son Giriş
  25.12-2013
  Saat
  13:34
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  7
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Arkadaşlar kartal eğitim araştırma hastanesi vergi indirimi için bizden sağlık kurulu rapor parası aldı 170 tl halende diğer bölüm ve tahililer için para istiyor.yarın işlemlerimiz devam ediyor.ilk seferde alınınıyormuş eşim sgk lı neden alınıyor.bi yönetmelik varsa gönderirmisiniz.yarın gözlerine sokayım.ben alınmıyor diye biliyorum herhangi bir ücret.

  ..............................VALİLİĞİNE
  GENELGE
  2010/31
  İlgi: a) 03.03.2004 tarihli ve 3539 (2004/30) sayılı Genelge, b) 08.09.2004 tarihli ve 15284(2004/118) sayılı Genelge. Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarıbünyesinde; sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarına aitgiderlerin, her rapor için istisnaların bulunması, ücretlendirilmesi kişi veyakurumlara fatura edilmesi ve benzeri hususlara ilişkin, sağlık kurumları ilekişi veya geri ödeme kuruluşları arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla; gerekilgili mevzuat gerekse aşağıda belirtilen hususlara bir kez de iş bu genelgeile açıklık getirilmesinde fayda görülmüştür.Bilindiğiüzere, yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.2.Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemlerive Ödeme Kuralları” başlıklı maddesinde; “(14) Kişilere sağlanansağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-8Listesinde yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarakfaturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle(maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlık hizmetisunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç vetıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenlenen sağlıkraporları dışında kalan; özel amaçla kullanılacak durum belirtir raporbedelleri (özürlülük raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portörmuayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb.) ile budurumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca ödenmez.(15) Kişilere sağlanan sağlıkhizmetleri (tıbbi malzeme, ilaç, tedavi vb) için SUT gereği düzenlenmesigereken sağlık kurulu raporu ile ilgili olarak sadece bir adet muayene bedelifaturalandırılabilir. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmeksuretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlıkhizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık kurulu raporlarıile ilgili olarak, kurula katılan her bir branş için muayene bedeli faturalandırılabilir.” hükümleri ile sağlık kurulu raporuücretleri düzenlenmiştir. Bu bağlamda;1- SosyalGüvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında bulunanlarınSağlık Kurulu raporlarına ait giderleri, Tebliğ hükümlerine göre Kurumcaödenmesi halinde kişinin kurumuna fatura edilmesi, Kurumun ödeme kapsamındabulunmayan ve/veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri(ehliyet raporu, okul kaydı, iş isteğiyle başvuru vb.) ile bu durumlarıntespitine yönelik yapılan işlem bedellerinin kişiden talep edilmesigerekmektedir.2- MaliyeBakanlığı’nın (Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği vb.) mevzuatı gereği sağlıkkurulu raporlarına ait giderleri, kişinin kurumu tarafından ödenmesi halindekurumuna fatura edilmesi, kurumunun ödeme kapsamında bulunmayan ve/veya özelamaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri (ehliyet raporu, okul kaydı,iş isteğiyle başvuru, vb.) ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedellerikişiden talep edilmesi gerekmektedir. Tedavi yardımları yeşil kart verilereksağlanan kişilerin işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınıncayakadar bu madde hükümleri esas alınarak ücretlendirilecektir.3-Sağlık kurulu raporlarına ait tüm giderlerin kişilerden talep edilmesi halinde,giderler Kurumca karşılanmadığından kişinin katılım payı ödememesi (katılım payı oluşmaması) için, bilgi işlemsistemi ile hasta takip numarası/ provizyon alınmayacaktır.4-Özürlü vatandaşlar hariç olmak üzere, sosyal güvencesi olmayanlar ve/veya özelamaçla kullanılacak durum belirtir raporların (kişilerden talep edilmesi gereken) ücretleri; Sosyal Güvenlik Kurumuncayayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre mensupları için ödenensağlık kurulu rapor ücretleri esas alınarak ücretlendirilecektir. 5- Sağlıkkurulu kararına hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurumu tarafından itirazedildiği takdirde; aynı sağlık kurumu veya sevk edildiği sağlık kurumu ilkmüracaat gibi değerlendirerek ücretlendirilecektir.6- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık KuruluRaporları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen sağlık kurulu raporları veilgili mevzuatında açıkça belirtilen sağlık kurulu raporları dışında kalanraporlarda fotoğraf bulunma şartı aranmayacaktır.
  7- 08.02.2002 tarih ve 24665 sayılıResmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı KararnameninEki Kararda;
  Gaziler,şehit ve gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 YaşınıDoldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık BağlanmasıHakkında Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur.
  Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan kimselerinDevlet Hastanelerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri ödemekurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik,tahlil vb. işlemlerden ücret talep edilmemesi gerekmektedir.
  İlgi(a) ve (b) Genelgelerin yürürlükten kaldırıldığı ile uygulamanın yukarıdavurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin, ilgili tüm sağlıkkurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle arz ve rica ederim.


  Prof. Dr. Nihat TOSUN
  Müsteşar

  DAĞITIM:
  Gereği: Bilgi için:
  81 İl Valiliğine MaliyeBakanlığına
  SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığına
  Özürlüler İdaresi Başkanlığına
  TemelSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

  BÖYLE BİR YAZI BULDUM BURDA NE DEMEK İSTENİYOR TAM ANLAMADIM ARKADAŞLAR.YORULDUM KAFAM BUNALDI.ACİL YARDIMAnılan Karar hükmü kapsamında yer alan kimselerinDevlet Hastanelerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri ödemekurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik,tahlil vb. işlemlerden ücret talep edilmemesi gerekmektedir.
  İlgi(a) ve (b) Genelgelerin yürürlükten kaldırıldığı ile uygulamanın yukarıdavurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin, ilgili tüm sağlıkkurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle arz ve rica ederim.
  Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan kimselerinDevlet Hastanelerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri ödemekurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik,tahlil vb. işlemlerden ücret talep edilmemesi gerekmektedir.
  İlgi(a) ve (b) Genelgelerin yürürlükten kaldırıldığı ile uygulamanın yukarıdavurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesiyürütülmesi gerektiğinin, ilgili tüm sağlıkkurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle arz ve rica ederim.

  Prof. Dr. Nihat TOSUN
  Müsteşar

  DAĞITIM:
  Gereği: Bilgi için:
  81 İl Valiliğine MaliyeBakanlığına
  SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığına
  Özürlüler İdaresi Başkanlığına
  TemelSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

  BÖYLE BİR YAZI BULDUM BURDA NE DEMEK İSTENİYOR TAM ANLAMADIM ARKADAŞLAR.YORULDUM KAFAM BUNALDI.ACİL YARDIM
  Prof. Dr. Nihat TOSUN
  Müsteşar

  DAĞITIM:
  Gereği: Bilgi için:
  81 İl Valiliğine MaliyeBakanlığına
  SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığına
  Özürlüler İdaresi Başkanlığına
  TemelSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne


  BÖYLE BİR YAZI BULDUM BURDA NE DEMEK İSTENİYOR TAM ANLAMADIM ARKADAŞLAR.YORULDUM KAFAM BUNALDI.ACİL YARDIMGereği: Bilgi için:
  81 İl Valiliğine MaliyeBakanlığına
  SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığına
  Özürlüler İdaresi Başkanlığına
  TemelSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne


  BÖYLE BİR YAZI BULDUM BURDA NE DEMEK İSTENİYOR TAM ANLAMADIM ARKADAŞLAR.YORULDUM KAFAM BUNALDI.ACİL YARDIM

 2. #2
  Üye
  mehmet-41 Avatarı

  Gerçek Adı
  Muhammet
  Üyelik Tarihi
  14.11-2008
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  zonguldak
  Mesaj
  1.146
  Alınan Beğeniler
  45
  Verilen Beğeniler
  7

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  kurum sevki ile alınan raporlardan para alınamaz genelge var parayı ödediğinize dair makbuz var ise saklayın başhekimle görüşün yaptıkları saçmalık

  genelgeyi bulmussunuz ayrıca özel amaçla alınmış raporlardan para alınıyor ama kurum sevki veya engellilik için alınan raporlardan para alınamaz

 3. #3
  Üye
  gulay40 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.04-2011
  Son Giriş
  25.12-2013
  Saat
  13:34
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  7
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Rica etsem söylediğiniz genelgeyi yayınlarmısınız.benim bulduğumda sadece maulullük için var.ilk defa alınacak sağlık kurulu raporu hakkında tam anlayamadım.

 4. #4
  Üye
  mehmet-41 Avatarı

  Gerçek Adı
  Muhammet
  Üyelik Tarihi
  14.11-2008
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  zonguldak
  Mesaj
  1.146
  Alınan Beğeniler
  45
  Verilen Beğeniler
  7

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
  Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  .....................................VALİLİĞİNE
  (İl Sağlık Müdürlüğü)
  03 / 05 / 2010
  Sayı: B.10.0.TSH.0.14.29.00.05/
  Konu : Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Ücretleri

  03.03.2004 tarih ve 3539 (2004 / 30) sayılı Bakanlığımız genelgesinde; "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik‘te de belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarına özürlü sağlık kurulu raporu almak için başvuran vatandaşların raporlarından bağış veya evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi, muayene, tetkik ve sağlık kurulu raporu işlemleri neticesinde doğan hizmet bedellerinin; 28.01.2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 03.12.2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca muayene, tetkik ve rapor ücreti alınmaması gerekmektedir.” hükmü yer almasına rağmen vatandaşlarımızdan ücret talebi olduğu konusunda Bakanlığımıza bilgi gelmektedir.

  Söz konusu genelge hükümlerine titizlikle uyulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.
  Prof. Dr. Nihat TOSUN
  Müsteşar

  DAĞITIM:
  Gereği: 81 İl Valiliğine
  Bilgi İçin: Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına

  Resmi yazı:
  yazi - Sakatlık vergi indirimi için hastane rapor parası istiyor!?


  ayrıca kurum sevki ile gidiyorsunuz başhekime itiraz edin

 5. #5
  Üye
  Nagihan07 Avatarı

  Gerçek Adı
  Yüksel
  Üyelik Tarihi
  05.03-2011
  Son Giriş
  28.04-2015
  Saat
  14:22
  Yaşadığı Yer
  Antalya
  Mesaj
  355
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhabalar

  Aynısı bugün benim de başıma geldi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi - Kurum sevki ile gelmeme rağmen 160 TL Ücret talep etti.

  Ücret alınamaz genelge var desem de genelge bizde de var dediler.


  Bağ-kurluyum ve Prim borcum olduğundan Kurum sağlık giderlerimi karşılamıyor - Sevk yazısında da Kendisi ödeyecek diye yazmışlar.

  Kime kime şikayet ediyorsun ? sahipsiz bir memleket

 6. #6
  Üye
  mehmet-41 Avatarı

  Gerçek Adı
  Muhammet
  Üyelik Tarihi
  14.11-2008
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  zonguldak
  Mesaj
  1.146
  Alınan Beğeniler
  45
  Verilen Beğeniler
  7

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  sağlık ilmüdürlüğüne ve bimere şikayet edin