Sakatlar göz ardı edilerek inşa edilen kentler, sunulan hizmetler ve benzeri tüm ayrımcı tutumlar ile bunun tam karşıtı uygulamaları bu forumda fotoğraflarla deşifre edebilirsiniz.

***
İnsanlar iki şekilde ayrımcılık yapar. Ya doğrudan tutum alırlar o kişilere karşı, ya da hiç bir şey yapmayarak o kişilerin varolabilmelerini engellerler.

Birincisine yüzlerce örnek sıralanabilir (bkz): "Engelliyse okula gitmesin kardeşim" diyen okul müdürleri; "Sana evi kiralamam, çünkü çocuğun sakat" diyen evsahipleri; "Fiziki görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedeni ve ruhi bozukluğunun bulunup bulunmadığı (kekemelik, körlük, şaşılık, sağırlık, yürümeye engel derecede topallık, cücelik, bulaşıcı kellik ve benzeri özrü olup olmadığı), gibi hususlar göz önünde bulundurulur" diyen MEB Anadolu ögretmen liseleri yonetmenlıği; "Hizmetliler okulda bulundukları sürece okul hekimi tarafından sık sık muayene edilir, [...] sakat oldukları anlaşılanların işlerine son verilir" diyen MEB Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği; benzer içerikte kamuda istihdam yönemelikleri vs.vs.vs.

İkincisi ise -her zaman bilinçli bir kötü niyet olmasa da- daha sinsice iş görür: Milyonlarca körün, sağırın, topalın, tekerlekli sandalyelinin, hastanın, yaşlının, hamilenin, bebeğin, çocuğun olduğu bir toplumda susarak veya yetki/etki alanınızdaki koşulları ve sunumları bu büyük kitleyi göz önüne almadan sunarak/düzenleyerek ayrımcılık yaparsınız... Bu kitle tarafından kullanılabilecek şekilde okullar, binalar, kaldırımlar, yollar, mağazalar, sinemalar, sergi salonları, tuvaletler yapmayarak; eğitim sistemi, istihdam politikaları, kamu hizmetleri vb. kurguları bu kitlenin dışlanmasını önleyecek şekilde kurgulamayarak...

İşte, Fotoğraflarla Türkiye'de Sakat Olmak forumundaki amacımız bu sakatfobik, ayrımcı, dışlayıcı tutumları ve tam karşısındaki uygulamaları deşifre etmektir.

Yaşam alanınızda karşınıza çıkartılan mimari engelleri veya kamuya sunulan ve sizin yararlanmanızın olanaksız kılındığı hizmetleri buradan deşifre edebilirsiniz.

Bu engeller doğrudan belediye veya diğer kamu sorumluluğundaki (toplu taşıma araçları, duraklar, yollar, kaldırımlar, kamu binaları, okullar, sosyal tesisler vb.) alanlara-hizmetlere dair de olabilir, özel sektörün sorumluluğundaki (alışveriş merkezleri, sosyal-kültürel mekanlar vb.) alanlara-hizmetlere dair de olabilir.

[b]Engellendiğiniz alanın veya alamadığınız hizmetin fotoğrafını çekin, sonra yer, tarih ve sorumlu kişi veya kurumun adını da belirterek fotoğrafı bu foruma ekleyin. Zaman içinde kimlerin sakatları dışladığına dair utandırıcı bir arşiv oluşturabiliriz!


Not: Mutlaka kendi çektiğimiz fotoğrafları eklemek zorunda değiliz. Yer ve tarih bilindikten sonra alıntı da yapılabilir.
Not: Mesajlarınıza resim eklemekle ilgili teknik bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın