bu konuda bilgisi olan varsa yazarsa cok sevinirim