AKP HÜKÜMETİNİN ENGELLİ VATANDAŞLARA ATTIGI KAZIGA BAKN....


Merhaba ben Bir Engelli Vatandaşım

ve 3 kardeşiz ikimiz kas hastasıyız bugun bize sosyal güvenlik kurumundan bize bir telefon geldi benim için anneme verilen bakım maaşını faiziyle geri alacaklarını söylediler ve şok olduk bu en az 30 bin türk lirası gibi bir para denildi.

Bugun Sürekli Araştırdım ve Yapılan Haksızlıgı Buldum Yasada Engelli vatandaşın gelirine bakarım diyor ama çıkan yönetmelikte aiylenin tüm gelirine bakarım diyor avrupa standartlarında bu yasa ile engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık göstermiş oluyor ama parayı ödemeye gelince yönetmelikle gelirine bakarım diyor ve verdikleri parayı faizle geri istyorlar bir çok engelli vatandaş üzgün ve
çok zor durumda üstelik bu yönetmelikle görmüş olduk pozitif ayrımcılıgı


Bakın Ali Tezel Bunu Nasil AçıklıyorEvde Bakım Parası için SHÇEK’i dava edebilirsiniz


Evde bakım parası uygulamasında yasal mevzuat ile ikincil mevzuat uyumsuz olduğundan bir çok kişi hak sahibi
olduğu halde alması gereken parayı alamıyor. Esasen, sağlık kurulundan alınan rapor ile belli miktarda gelirin
altında geliri olanlara evde bakım parası ödeniyor. Yasa gereğince, sadece evde bakıma muhtaç olanın gelire
bakılması gerekirken, yönetmelikle bütün ailenin gelirine bakıldığı için bir çokları yasanın tanıdığı parayı
alamıyor…

Ali Bey, görüş verdiğiniz konularda desteğiniz ve katkılarınız bizler için çok kıymetli, teşekkürler ederiz. Bizim
12 yaşında ağır engelli bir oğlumuz var. Hane halkı 3 kişi ve tek memur maaşı ile geçiniyoruz ancak, evde bakım
parası ile ilgili olarak belirtilen sınırının üzerinde kalıyoruz. Bu konuda Kanun ve Yönetmelik arasında
uyumsuzluk olduğunu ve dava açılırsa sonuç alınabileceğini yazmıştınız. Burada "hane halkı geliri değil ancak,
engellinin kendi geliri üzerinden hesap yapılmalıdır" derken kastınız acaba;
- 18 yaşını geçmiş engellinin geliri, ailesinden bağımsız mı hesaplanmalıdır? Yani bu duruma uymak için engellinin
18 yaşından büyük olamaması mı gerekir?
- Yoksa, engellinin yaşı ne olursa olsun hesaplanacak gelir, engellinin şahsi geliri mi olmalıdır? İbrahim Arslan


***Yasa bakıma muhtacın gelirine bakın diyor
2828 sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu”nun 01.02.2007 tarih ve 5579 sayılı Kanunla
getirilen ek 7 inci maddesine göre;
”Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla
yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret
tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da
ikametgahlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır…
Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti
tutarı, iki aylık net asgari ücretten fazla olamaz…” dendiği halde Kanun’dan sonra çıkan yönetmelik yukarıdaki
ibareye uymamaktadır.
Metne bakarsanız, bakıma muhtaç özürlünün kendisinin veya bakıma muhtaç özürlünün bakmakla mükellef olduğu
kişilerin gelirlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
Buna göre özürlünün kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aylık ortalama gelirlerinin kişi başı tutarı,
asgari ücretin net tutarının üçte ikisinden (2/3) az olduğu takdirde bakım ücreti ödenecektir.

***Yönetmelik tüm ailenin gelirine bakarım diyor
Kanun’un Ek-7’nci maddesinin TBMM’deki değişiklik gerekçesinde açıkça sosyal güvenlik kurumlarından geliri olan
ailelere bakım ücreti ödenmiyor olmasının anayasaya aykırı olduğu ve bu nedenle bu maddenin değiştirildiği
yazmasına rağmen, “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelik” hazırlanırken ne gerekçe ne de yasa maddesi dikkate alınmamıştır. Yönetmeliğin
Kendisine bile bakamayacak durumda olan özürlü, sağlam vatandaştan bile fazla olarak eşine, çocuklarına, ana ve
babasına, çocuklarının eşlerine, evli olmayan torunlarına, ana ve babasının ana ve babasına, evli olmayan
kardeşlerine, eşinin ana ve babasına, eşinin evli olmayan kardeşlerine vs., tabiri caiz ise yedi sülalesine
bakmakla yükümlü tutulmuştur. Özürlüye vicdanen bakanlar, sanki bakıma muhtaç özürlünün bakmak zorunda olduğu
kişiler gibi sayılmıştır. Yani kendisi bakıma muhtaç kişinin sırtına, bütün akrabalarına bakma zorunluluğu
yüklenmiştir. Daha az sayıda özürlüye bakım ücreti ödemek için böyle bir yol bulunmuştur. Fakat sorun şudur ki, eş
ve çocuklar dışında hiç kimse, özürlünün anne babası dâhil, 18 yaşını doldurmuş bir özürlüye bakmak zorunda
değildir. Özürlünün kendisi de eşi ve çocukları ile geliri olmayan anne babası dışında kimseye bakmak zorunda
tutulamaz.

***Milli iradeye uymuyor

Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince çıkartılan bu hak için AB’ye yükümlülüğün yerine getirildiği bildirilmiş
ama sonrasında iş millete para vermeye gelince yönetmelik ile halka verildi denilen bu hak geri alınmıştır. Bu
durumda sadece AB değil milletle de alay edilmiştir.
Özürlü aileleri, özürlü bir çocuğa sahip olmanın manevi yüküne ilaveten, vicdani nedenlerle özürlünün evde
bakımını yapıyor diye adeta cezalandırılmaktadır. Kanunen bakmak zorunda olmadıkları özürlü evlatlarına vicdanen
bakan ailelerin, gelirlerinin olmasını suçmuş gibi değerlendiren ve açıkça yasaya da aykırı olan Yönetmelik bir an
önce düzeltilerek, özürlü ailelerinin mağduriyetleri giderilmelidir.

***İsteyenler dava edebilir
SHÇEK il veya ilçe müdürlüklerine yaptıkları evde bakım ücreti parası bu sebeple reddedilenler isterlerse konuyu
mahkemelere taşıyabilirler. Açacakları dava ile de evde bakı parasını söke söke de alırlar. Sizin de 12 yaşındaki
çocuğunuzun hiçbir geliri yok ve bu çocuğun geçindirmekle-bakmakla mükellef olduğu kişi olmadığına göre size de
yasa dışı uygulama yapılmış. Dava etmenizi tavsiye ederim.


Lütfen Bu Yazıyı Herkes Paylaşsın Bir Yerlerde Yazsın Çünkü Haksızlık Var Ortada Engelli Vatandaşlara Yapılan Bu Resmen Utançtır Eger Engelli Olmayan Hiç Bir Birey Sizin Verdiğiniz üç beş kuruş için tenezül etmez şuan için bakım maaşı alan engellilere yapılan muamele kagıtta sahtecilik,yalan beyan sonucu bakım maaşı kesilmesi ve belirtilen yıldan itibaren ödenen paranın ve yasal faizle birlikte geri ödemeye engellinin mahküm olmasıdır bu utanç veriçi bir olaydır.
Hiç bir Kamouyu bunu dikkate almamakta ve engelli vatandaşların neler çektiklerini nelerle ugraştıklarını bilmemekte ve umursamamaktadır.


LÜTFEN BUNU KAMOUYUNA BİR ŞEKİL DUYURALIM FACEBOOK VE TWİTTER GİBİ SOSYAL MEDYADA BUNU PAYLAŞALIM Kİ NE KADAR DAHA FAZLA ENGELLİNİN HAYATTAN NEFRETİNİ ÖNLEYELİM

SAYGILAR DİLİYORUM