TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Sayfa 1 / 2 12 SonSon
Toplam 21 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  Engelli52 Avatarı

  Gerçek Adı
  Cemal
  Üyelik Tarihi
  02.02-2021
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  22:27
  Yaşadığı Yer
  Giresun
  Mesaj
  289
  Alınan Beğeniler
  89
  Verilen Beğeniler
  132

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  EVDE BAKIM YARDIMI YÖNETMELİĞİ

  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellileri ve bu engellilerin evde bakımı amacıyla yapılacak yardımı kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesine, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 65 inci ve 71 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  [...]
  Genel esaslar ve yardımın hesaplanması
  MADDE 5- (1) Evde bakım yardımı, (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar, aylık olarak bakım verene ödenir. Engelli bireyin, evde bakım yardımından yararlandırılması için;
  a) Hanede ikamet eden tüm bireylerin her ne ad altında olursa olsun her türlü gelir toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olması,
  b) Engelli bireyin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen sağlık raporuna sahip olması,
  c) Günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyeceğinin bakım raporuyla tespit edilmesi,
  gerekir.

  (2) Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli birey bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelli bireyden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli birey iki kişi sayılır.
  (3) Evde bakım yardımı ile desteklenmesi uygun görülen kişiler, Bakanlık bilgi sisteminden alınan onay tarihinden itibaren yardıma hak kazanır.
  (4) Evde bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin il içinde veya il dışında refakatli veya refakatsiz olarak tedavi görmesi durumunda engelli bireyin evde bakım yardımı devam ettirilir. Ancak engelli bireyin takibinin yapılmadığı, bakım verenin sorumluluklarını yerine getirmediği hususunda bir bildirim veya tespit olması durumunda heyet tarafından durum değerlendirilerek hizmetin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
  (5) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin bakım veren ile birlikte geçici olarak il dışına çıkması halinde durum bir dilekçe ile il müdürlüğü ya da sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne bildirilir. İl dışında bulunma süresinin dilekçe tarihinden itibaren 6 ayı geçmesi durumunda, geçici olarak bulunduğu ilin il müdürlüğünden, engelli bireyin durumunun değerlendirilmesi istenir. Değerlendirme sonucu hazırlanan kontrol ve rehberlik raporu ve ailenin talebi doğrultusunda işlem yapılır.
  (6) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin bakım veren ile birlikte geçici olarak yurtdışına çıkması halinde durum bir dilekçe ile il müdürlüğü ya da sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne bildirilir. Yurt dışında bulunma süresinin dilekçe tarihinden itibaren 6 ayı geçmesi durumunda yardım sonlandırılır.
  (7) Evde bakım yardımından yararlanmaktayken özel bakım merkezi veya resmî bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleşmek üzere başvuruda bulunan kişinin yardımı sonlandırılmaz, başvurusu alınarak ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılır. Özel bakım merkezi veya resmî bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalıyorken evde bakım yardımından yararlanma talebinde bulunan kişilerin başvurusu alınarak işlemler başlatılır, evde bakım yardımından yararlanmasının uygun görüldüğü tarih itibarıyla kuruluş ile ilişiği kesilir.
  (8) Bakım verenin, çeşitli nedenlerle engelli bireyin bakımını geçici olarak gerçekleştiremeyecek olması halinde durum bir dilekçe ile il müdürlüğü veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne bildirilir. Talebin heyet tarafından hazırlanacak kontrol ve denetim raporu ile uygun görülmesi ve kararın il müdürlüğünce onaylanması halinde aynı hanede ikamet eden ve akraba tanımında yer alan bir başka akrabası tek seferde veya farklı zamanlarda 30 gün süre ile bakımı gerçekleştirir. Bu süre zarfında evde bakım yardımı devam eder.
  (9) Bakıma ihtiyacı olan engelli birey, bakım hizmeti veren kişinin talebi üzerine tek seferde veya farklı zamanlarda kullanılmak üzere yılda 30 günü geçmemesi koşuluyla bakım ve rehabilitasyon merkezi tarafından hazırlanacak sosyal inceleme raporu ile uygun görülmesi halinde geçici misafir olarak kabul edilir ve evde bakım yardımı devam eder.
  (10) Evde bakım yardımından yararlanan bakıma ihtiyacı olan engelli bireyler, hazırlanacak sosyal inceleme raporu ile uygun görülen süreyle sınırlı olmak kaydıyla gündüz hizmet merkezlerinden ayda en fazla 72 saate kadar hizmet alabilir. Bu sürede hizmetten yararlanan engelli bireylerin evde bakım yardımı devam eder.
  (11) Evde bakım yardımından yararlanıyorken engelli birey ile birlikte geçici olarak kadın konukevine yerleşen bakım verenin evde bakım yardımı devam eder.

  [...]
  Başvuru
  MADDE 6-

  [...]
  (3) Başvurunun, Sağlık Bakanlığı elektronik veri tabanında kayıtlı son sağlık raporu ile yapılması esastır. Ancak daha önce alınan ve Sağlık Bakanlığı elektronik veri tabanında teyidi yapılamayan sağlık raporlarının aslı veya hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti ile yapılan başvurular da kabul edilir. Bu raporlar il müdürlüğü veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne sunulduktan sonra ilgili hastanelerden teyit alınır ve Sağlık Bakanlığı elektronik veri tabanına kaydı sağlanır. Sağlık Bakanlığı elektronik veri tabanında yer alan ve teyidi yapılan sağlık raporlarının ilgili personel tarafından kontrolü yapılır ve imza, kaşe, tarih düşülerek engelli bireyin dosyasında muhafaza edilir.
  yönetmeliğin devamı için buraya tıklayabilirsiniz

 2. #2
  Üye
  deasn12 Avatarı

  Gerçek Adı
  hasan
  Üyelik Tarihi
  15.11-2021
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  20:11
  Yaşadığı Yer
  AMASYA
  Mesaj
  642
  Alınan Beğeniler
  123
  Verilen Beğeniler
  130

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Evde bakım aylığı yönetmelik de değişiklik mi oldu?

 3. #3
  Üye
  (Gölge) Avatarı

  Gerçek Adı
  SAKAR ŞAKiR
  Üyelik Tarihi
  15.07-2012
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Kuşadasi
  Mesaj
  5.883
  Alınan Beğeniler
  541
  Verilen Beğeniler
  800

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  yenimi çıktı ne gibi degişiklik var

 4. #4
  Üye
  TKFK Avatarı

  Gerçek Adı
  TUNCAY
  Üyelik Tarihi
  24.01-2016
  Son Giriş
  26.05-2023
  Saat
  15:20
  Yaşadığı Yer
  İSTANBUL
  Mesaj
  38
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Ödeme tutarı: 4436,84 TL oluyor..

  SYDV engelli maaaşı gibi gelir tespiti yapılacak, bu nedenle bir çok kişinin engelli evde bakım maaşı kesilecektir.

  Gelir durumunun tespiti
  MADDE 14- (1) Evde bakım yardımından yararlanacak kişilerin geliri aşağıda yer alan hususlara göre tespit edilir:
  a) Hanede ikamet eden tüm bireylerin elde ettiği;
  1) Tespit veya beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiyenin aylık tutarları ile her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
  2) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 240’ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,
  3) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
  4) Dükkânlar için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,
  5) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 120’de biri,
  6) Hanenin depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen zirai/ticari/kira ve benzeri getirilerinin toplamı,
  7) Hanenin binek aracı için aracın kasko veya rayiç bedelinin 120’de biri,

  8) Hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların takdir edilen veya beyan edilen aylık zirai, ticari, kira ve benzeri getirilerinin toplamı,
  9) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
  10) Hanenin tespit veya beyan edilen banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı,
  11) Bakanlık tarafından ödenen düzenli ve düzensiz yardımlar, koruyucu aile ödemeleri, burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması,
  12) Yıllık tarımsal destek geliri tutarının aylık ortalaması,
  13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
  14) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
  15) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
  dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  b) Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır.
  c) (a) bendinde yer alan taşınır ve taşınmazların rayiç bedellerine ilişkin değerlendirme; ilgisine göre kasko bedelleri ve ilgili belediyeler ile tapu müdürlüklerince bildirilen değerlere göre yapılır.
  ç) Bilgi sistemlerinden tespit edilemeyen gelirler için yazılı beyan esas alınır.

 5. #5
  Üye
  volki_80 Avatarı

  Gerçek Adı
  VOLKİ
  Üyelik Tarihi
  12.08-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  16:29
  Yaşadığı Yer
  OSMANİYE
  Mesaj
  296
  Alınan Beğeniler
  24
  Verilen Beğeniler
  40

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  zaten yokmuydu gelir sınırı ben var biliyorum

 6. #6
  Üye
  Galibisen27 Avatarı

  Gerçek Adı
  uğur özcan
  Üyelik Tarihi
  30.07-2019
  Son Giriş
  31.05-2023
  Saat
  21:48
  Yaşadığı Yer
  gaziantep
  Mesaj
  2
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  evde bakım maaşı alan ağır engelli ve süresiz raporum var resmi gazetede şu yazıyor

  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Sosyal Hizmetler Kanunu'nun kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin, evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

  Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için 'Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)', 'Belirgin ÖGV' ve 'Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)' ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 3'te 2'sinden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek.

  Evde bakım yardımı ödemeleri, devir, temlik ve haciz edilemeyecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek

  bu durumda süresiz raporlar yenilenecekmi ?

 7. #7
  Üye
  ercn35 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.08-2022
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  21:14
  Yaşadığı Yer
  Denizli
  Mesaj
  11
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Zaten gelir kriteri hanedeki kişi başına düşen asgari ücretin 3/2 si değilmiydi?
  Ne değişti ki?

 8. #8
  Üye
  Bayyusuf Avatarı

  Üyelik Tarihi
  22.05-2022
  Son Giriş
  28.05-2023
  Saat
  00:22
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  40
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Bu yönetmelik halihazırda evde bakım maaşı alan kimseleri ne açıdan etkiler bilen varmı gelir kriterleri zaten vardı

 9. #9
  Üye
  CORTU Avatarı

  Üyelik Tarihi
  26.09-2022
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Kırıkkale
  Mesaj
  51
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Konu hakkında @adaletESİTEM adlı arkadaşımızın bilgisi olabilir. Genel olarak evde bakım maaşı ile ilgili soruları yanıtlamış bildiği kadarıyla. Tabi diğer arkadaşlar da bilgilendirirse iyi olur diye düşünüyorum

 10. #10
  Üye
  Muyo Avatarı

  Üyelik Tarihi
  01.03-2019
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  19:45
  Yaşadığı Yer
  Kocaeli
  Mesaj
  199
  Alınan Beğeniler
  28
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Aynı.

 11. #11
  Üye
  monser Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.01-2020
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  21:01
  Yaşadığı Yer
  balıkesir
  Mesaj
  56
  Alınan Beğeniler
  7
  Verilen Beğeniler
  11

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  bende değişik bir şey görmedim ama neden yayınlandı o zaman oda başka bi soru

 12. #12
  Üye
  erkannavy Avatarı

  Gerçek Adı
  erkan Salbaş
  Üyelik Tarihi
  03.03-2014
  Son Giriş
  29.05-2023
  Saat
  20:27
  Yaşadığı Yer
  Zonguldak
  Mesaj
  20
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  @Muyo

  Hanenin binek aracının rayiç bedeli 120 de 1 nedir bu da mı gelire dahil ediliyor

 13. #13
  Üye
  deasn12 Avatarı

  Gerçek Adı
  hasan
  Üyelik Tarihi
  15.11-2021
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  20:11
  Yaşadığı Yer
  AMASYA
  Mesaj
  642
  Alınan Beğeniler
  123
  Verilen Beğeniler
  130

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Twitterda bu genelge çok konuşuluyor. Acaba değişen ne oldu??

 14. #14
  Üye
  Galibisen27 Avatarı

  Gerçek Adı
  uğur özcan
  Üyelik Tarihi
  30.07-2019
  Son Giriş
  31.05-2023
  Saat
  21:48
  Yaşadığı Yer
  gaziantep
  Mesaj
  2
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  yönetmelikden önce aylığa yazılanlarda bir degişikklik olmayacak ama hanedeki gelir kriterine bakılarak olacak tekrar gelir kontrolü yapılacak

 15. #15
  Üye
  CORTU Avatarı

  Üyelik Tarihi
  26.09-2022
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Kırıkkale
  Mesaj
  51
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  @galibisen haneneye giren gelir evdeki yaşayan kişi sayısına bölünmüyor muydu? Tarla vb. Hesaplar nasıl yapılır bilmiyorum
Sayfa 1 / 2 12 SonSon