Merhaba

Yönetmelikteki şu maddeyle ilgili kuruma görüş sorduk ancak böyle bir uygulamamız yok dediler. Bu konuda bilginiz var mı?


ç) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Bakım hizmetlerinin bakıma muhtaç özürlünün akrabası veya bakıcı personel tarafından ikametgâhında verilmesi: Bakıma muhtaç özürlünün veya yasal temsilcisinin talep etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün denetim ve rehberliğinde bakıma muhtaç özürlünün akrabası veya bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç özürlünün veya akrabasının ikametgâhında verilebilir. Bu durumda bakıma muhtaç özürlülere sunulan bakım hizmeti ücreti, bakıma muhtaç özürlünün akrabasına veya bakıcı personeli istihdam eden bakım merkezine il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.


"
bakıcı personel tarafından ikametgâhında verilmesi" yani bu ibareden benim anladığım profesyonel bir bakıcı gelecek, evde belli bir saat bakım hizmeti verecek ve ücretini ilgili müdürlük ödeyecek, değil mi?