usulen il içi adres değişikliğinde aylık kesilmesini/durdurulmasını gerektirecek bir değişiklik yoksa aylık durdurulmaz.
ama il müdürlüğü denetim ihtiyacı vs duyarsa aylığı durdurabilir.
bazen il müdürlükleri farklı uygulamada bulunabilir.

tavsiyem, il içi adres değişikliği oldugunda bunu en geç 15 gün içinde bildirmeniz, adres değişikliğini bildirirken de aylık durdurmayı gerektirecek durum değişikliklerinin (kişi değişikliği, gelir değişikliği, bakıcı değişikliği vs) olmadıgını il müdürlüğüne beyan etmeniz.
ama aylık durdurmayı gerektirecek durum değişiklikleri olmuşsa aylık durdurulur ondan sonra da heyetin kararına göre işlem yapılır. heyetin kanaatine göre aylık devam eder ya da etmez.

il dışı adres değişikliğinde kesinlikle aylık kesilir. taşındıgınız ilde tekrar yeni ikamet ettiğiniz il mdüürlüğüne başvurursunuz. incelemelerden sonra aylığınız heyet kararına göre onaylanır ya da onaylanmaz.
her durumda adres değişikliğini en geç 15 gün içinde bildirmekle yukumlusunuz.