Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, engellilere evde bakım için ödenecek sosyal yardım başvurularının değerlendirilmesinin nasıl olacağı yönünde tereddütlerin yaşanmasından dolayı genelge yayımladı.
Çelik, ''Yeni yönetmelik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlanana kadar sosyal yardımlara ilişkin işlemler mevcut yönetmelik çerçevesinde yürütülecek'' dedi.
Çelik, bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için verilen sosyal yardımlarla ilgili yayımladığı genelgede, evde bakımın desteklenmesi amacıyla ödenecek sosyal yardımların 1 Temmuz 2014 tarihine kadar ''Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik'' hükümleri doğrultusunda yapıldığını hatırlattı.
1 Temmuz 2014'ten sonra ise mevcut yönetmelik düzenlemesi ve 6518 sayılı ''Torba Kanun'' ile yapılan değişiklikle getirilen yeni hükümlere göre işlemin yapılması gerektiğini belirten Çelik, bu tarihten sonra gerçekleşecek sosyal yardım başvurularının değerlendirilmesinin nasıl olacağı yönünde bazı tereddütlerin oluştuğunu kaydetti.
Çelik, söz konusu sosyal yardımların başvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni yönetmelik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Bu çalışmalar tamamlanana kadar, 1 Temmuz 2014 tarihinden sonra da sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemlerin, il müdürlüklerince mevcut yönetmelik çerçevesinde halihazırda yapmış oldukları uygulamalara paralel olarak yürütülmesi gerektiğine dikkati çekti.
-Birlikte yaşayanlar tespit edilecek
Çelik, Kanun değişikliğiyle 1 Temmuz 2014 tarihinden sonra yapılan sosyal yardım başvurularıyla ilgili olarak, hane yaklaşımının uygulanacağını belirtti.
Haneye dahil olanların elde ettikleri gelirlerin aylık ortalamasının, mevcut yönetmelik düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardım Bilgi Sitemi'nde (SOYBİS) kullanılmak suretiyle tespit edileceğini aktaran Çelik, tespit edilen gelirin hanede yaşayan kişi sayısına bölüneceğini, böylece hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin hesaplanacağını kaydetti.
Çelik, şehir dışında öğrenim gören çocuklar dahil olmak üzere, aralarında akrabalık bağı bulunan, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı konuta kaydedilmiş kişi veya kişilerden sosyal inceleme raporuyla birlikte yaşadığı tespit olunanların da hane kapsamına
alınacağını bildirdi.
-Bir evde birden fazla engelli olması halinde
Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engellinin, iki kişi olarak değerlendirileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
''Her ne ad altında olursa olsun hanenin her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olduğu tespit edilenler muhtaç olarak değerlendirilecek. Muhtaç olduğuna karar verilenler sosyal yardıma hak kazanacak.
Ayrıca bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılacak.''
Engelliler Sitesi - Engellilere evde bakım desteği genelgesi