Extreme,

Evde bakım aylığı için şu 3 şarta uygun olunduğunda bağlanır. bu 3 şarttan birinde bile uygun olunmasın, evde bakım aylığı baglanmaz:
1. % 50 ve üstü "ağır özürlü" ibareli özürlü sağlık kurulu raporu. Raporda oranın en az elli ve "ağır özürlü" kısmının "evet" olarak işaretlenmesi zorunludur. biri olmasın rapor uygun bulunmaz evde bakım aylığı bağlanmaz.
2. kişi başına düşen aylık gelir 510,45 liraya eşit ya da üstünde olmamalıdır. bu gelir hesabınıza babanız da dahil edilir. Bu durumda 5 kişinin toplam geliri 2552,25 altında çıkarsa gelir açısından uygun sayılırsınız.
3. Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin bakıma muhtaç olduğu yönünde olumlu kanaat bildirmesi şarttır. Eğer bakıma muhtaç kabul edilmezse aylık baglanmaz.
Bunun için şurayı dikkatle inceleyiniz:Engelli bakıma muhtaçlık kriterleri!
verdiğim linkin NOT kısmında yazanları dikkatle okuyunuz. Eğer A,B,C,D bentlerinden en az birinde tam bağımlı ya da en az ikisinde kısmen bagımlı oldugu yönünde heyet olumlu kanaat bildirirse evde bakım aylığı baglanır. O yüzden linki bunu bilerek inceleyip bir ön fikir edinmeye çalışın.

bu saydığım 3 kriterde sorun yoksa, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti olumlu kanaat kullanacaktır.
heyet olumlu kanaat kullandığında evde bakım aylığı bağlanır. aksi durumda bağlanmaz.