Malumunuz üzerinedir, ülke kaynakları sınırsız değil. Erişilebilirlik her ne kadar yasak bir zorunlulukta olsa, başta kamu olmak üzere buna pek uyduğu söylenemez. Bu zor şartlarda meseleyi geç de olsa kavrayan kimi yerler, erişilebilirlik adına maddi kaynak aktarabilmektedir. Ancak iddia edebilirim ki, bugüne kadar TSE’nin işaret ettiği standartlara uyan bir bina ve hatta bir tuvalet dahi göremedim.

Bu başlıkta yanlış uygulamaları yer, tarih ve fotoğraflarla yayınlayabiliriz.