Engelli Personelin Önündeki Engelleri Elbirliğiyle Kaldıralım.
Milli Eğitim Bakanlığı muhtelif tarihlerde öğretmen, memur ve hizmetli kadrolarına engelli personel alımı yaptı ve bu kişileri doğrudan kurumlara ataması mümkünken illerinde kolay ulaşabilecekleri kurumlarda görevlendirmelerini mümkün kılmak için il emrine atadı.

Pek çok ilde, il emrine atanmış olan engelli personel, “Sınav Başvuru ve Atama Kılavuzu”ndaki “ÖZÜRLÜ ÖĞRETMENLER İL EMRİNE ATANIR VE ÖĞRETMENİN ÖZRÜ VE İSTEĞİ DİKKATE ALINARAK NORMU AÇIK UYGUN BİR OKULA VERİLİR” hükmü doğrultusunda engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için “pozitif ayrımcılık” yapılarak okullara kadrolu olarak atandı.
Fakat bazı illerde il emrine atanan engelli öğretmenlerin kadroları, engellilere pozitif ayrımcılık yapılmasını öngören yasal düzenlemeler, başbakanlık ve bakanlık uygulamalarına rağmen kurumlara verilmemiş ve anılan personel her yıl ulaşmakta zorlanacağı farklı kurumlara geçici görevle gitmek zorunda bırakılmıştır. Hatta bazı yöneticiler “BAKANLIK SİZİ ATARKEN POZİTİF AYRIMCILIK ZATEN YAPTI. BİZ YAPAMAYIZ. HİZMET PUANINIZ VARSA İLİÇİ ATAMA DÖNEMİNDE ATANIRSINIZ.” şeklinde açıklamalarda bulunarak engellilerin önündeki engellerin kaldırılması için yasal düzenlemeler ve uygulama kolaylığı sağlanmış olmasına rağmen zihindeki engellerin tam olarak kalkmadığını göstermişlerdir.

Sonuç olarak kitapta herşey en güzel haliyle yazıyor olsa da bakanlığın işlerine rahat bir şekilde gidebilmeleri için evlerine en yakın okullara atanmaları/görevlendirilebilmeleri için pozitif ayrımcılık yaparak il emrine atadığı engelli öğretmenler/personel il emrinde olan diğer personelle aynı şartlarda değerlendirilerek negatif ayrımcılığa maruz bırakılmıştır.

Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerinden engellilerin haklarını korumalarını, merkez teşkilatı yetkililerinden de il emrine atanan engelli personelin hak ettiği ilgi ve kolaylığı gördüklerinden emin olmak için uygulama sonuçlarına bir göz atmalarını öneriyoruz.

...::: Aktif Eitimciler Sendikas :::...
cerceve r2 c3 - Engelli Personelin Önündeki Engelleri Elbirliğiyle Kaldıralım