Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı idari ve teknik personeline, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamaların özürlülerin ulaşabilirliğine ve mevzuata uygun olarak tamamlanması hususunda teknik eğitim verildi. 18 Mart 2012 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gün boyu süren eğitime Başbakanlığa bağlı kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Aylin Çiftçi, “Özürlü vatandaşların toplumsal yaşama tam, eşit ve etkin katılımları ve hizmetlerden diğer bireylerle eşit biçimde faydalanmalarının sağlanmasına yönelik uygulamalar tarafların tamamının konuya hassasiyeti ve bakış açısının genişletilmesiyle mümkündür. Bu açıdan, yasanın beklentilerin tamamını karşılaması tüm toplumun ve başta kamu kurumlarımızın zihniyet dönüşümünü gerektirmektedir” dedi. Mevcut alanların dönüşümünün yeni yapılanlardan daha zor olmasının önemine vurgu yapan Sayın Çiftçi, ulaşılabilirliğin öncelikle mevcut durumun tespit edilmesi, sonrasında da bu tespitler ışığında gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla sağlanacağını ifade etti.
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yönetici bilgilendirme toplantısı ve teknik personel eğitim toplantısı olarak iki etapta düzenlenen toplantıda; “Ulaşılabilirlik Nedir?”, “Ulaşılabilirliğin Önemi”, “Özürlü ve Engelli Tanımları”, “Ulaşabilir Olmayan Uygulama Örnekleri”, “Ulaşılabilirlik Standartları”, “Ulaşılabilirlik İçin Ne Yapmalı?”, “Hissedilebilir Yüzey Uygulamaları”, “Tespit Formları Nedir ve Nasıl Kullanılmalı?” ve “Ulaşılabilirlik Mevzuatı” konularına yer verildi.
Bu eğitimler neticesinde Başbakanlığa bağlı kurumlar ve bağlı kuruluşlarda tespitler yapılacak ve ulaşılabilirlik uygulamalarına geçilecektir. Başbakanlığa bağlı kuruluşların bina ve yapılı çevresinde ulaşılabilirliğin mevzuata uygun bir şekilde en kısa zamanda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Bilindiği gibi, 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu gereği, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin ulaşabilirliğine uygun duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu süre Temmuz 2012’de sona erecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce özürlülerin ulaşılabilirliği ile ilgili kurumsal farkındalığı artırmak adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantıları yürütülmeye devam edecektir.

Alıntı: haberet.biz