Uroj9 - Emniyet'ten engelliler için genelge

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK GENELGE

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar imzasıyla, engelli vatandaşlarımızın Emniyet Teşkilatı hizmet binalarına eşit erişim hakları gözetilerek, rahat ulaşmalarının sağlanmasına yönelik düzenlemeleri içeren genelge yayınlandı.

2012 yılının, İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin imzasıyla yayınlanan genelgeyle, “Emniyet Teşkilatı Hizmet Binalarını İyileştirme ve Geliştirme Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından, engelli vatandaşlarımız için hizmet binalarımıza kolay ulaşılabilirliğin sağlanması yolunda gerekli düzenlemelerin yapılması için Emniyet Teşkilatı çalışmalara başladı. Bu kapsamda, 81 İl Valiliğine ve Merkez Teşkilatına genelge gönderildi.

Genelgede, engelli vatandaşlarımızın Türk Polis Teşkilatımızın sunduğu güvenlik hizmetlerinde ayrıcalıklı bir yere sahip oldukları, bu vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde de binalarımızın kolay ulaşılabilir hale getirilmesinin önemi vurgulandı. 5378 Sayılı Kanun’da ve Yüksek Planlama Kurulu’nun “Özürlüler Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı”nda yer alan ve engelli vatandaşlarımıza yönelik kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak düzenlemelere ilişkin hususlara yer verildi.

Genel Müdür Mehmet Kılıçlar imzasıyla yayınlanan genelgede, hizmet sunulan bina, tesis ve mekânlara engelli vatandaşlarımızın rahat ulaşmalarının sağlanmasına yönelik olarak asansör, rampa, engelli tuvaleti, yönlendirici kabartma zemin döşemeleri, yönlendirici yazı levhalar gibi düzenlemelerin yapılması için gerekli fizibilite çalışmaları ile birlikte, projelendirme ve tadilat çalışmalarının yapılması istendi. Ayrıca, İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmaların 2012 yılı sonu itibariyle bir rapor haline getirilmesi ve imkânların azami düzeyde kullanılmasına yönelik talimat yer aldı.

EGM