xhjd - SES'ten Açıklama: Engelleri Kaldırın

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) bir basın açıklaması yaptı. "Ne yazık ki senede bir gün 8,5 milyon vatandaşımızın hatırlandığı bir gün" sözleriyle başlayan açıklamada 3 Haziran 2011'de çıkarılan 633 sayılı KHK ile kapatılan kurumlar arasında Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın da bulunduğu ve böylece Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'unu oluşturan engelli insanların bir kez daha mağdur edildiğine dikkat çekildi."Özürlüler İdaresi Başkanlığı kapatılarak Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Engelli bireylerin sorunları yaşlılığın içine gizlenmeye çalışıldı."SES açıklamasında 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile yapılan değişikliklerin uygulamaya konulmadığı ifade edildi.Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmenin sosyal devletin yükümlülüğü olduğu ama bu alanın özel sektöre devredildiği, rekabet ve rant kapısı haline dönüştürüldüğünün altını çizen SES, 8,5 milyon engellinin yalnızca 200 bini özel eğitimden yararlandığını belirtti.Engelli bireylerin çelişme koşullarının da değerlendiği açıklamada "Nüfusun yüzde 12,29'unu oluşturan engelli nüfusunun yalnızca yüzde 22,19'u işgücüne dahildir. Bugünkü politikalar ve yasalardaki hakların uygulanmaması engellilerin istihdam sorunlarını artırmaktadır" denildi.SES biran önce görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını açmasını dilediği devletten engelli bireyler için taleplerini şöyle sıraladı:
 • Özürlüler İdaresi Başkanlığı tekrar açılmalı,
 • Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi İhtiyari Protokolü imzalanmalı,
 • Anayasa da yasalarda ve uluslararası sözleşmelerde yer alan engelli haklarının hayata geçirilmesi ve uygulanması için denetimler yapılmalı,
 • Engellilere yönelik sosyal hizmet ve sosyal yardımlar için eylem planları oluşturulmalı,
 • 1998 tarihli Kadın Konukevleri Yönetmeliğine göre kendi işini göremeyecek bir engele sahip, ruh sağlığı bozuk, bulaşıcı ya da sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalığı olan, engeli yüzünden sürekli bakıma ihtiyaç duyan kadınlar, şiddete maruz bile kalsalar kadın sığınma evlerine kabul edilmiyor. Bir an önce bu uygulamaya son verilerek, bu engelli gruba yönelik kadın konukevleri açılmalı,
 • Engelli istihdamında kota-ceza destekli istihdam ve korumalı istihdam yöntemleri uygulanmalı,
 • Özürlü kotasını doldurmadığı için işverenden kesilen para cezalarının toplandığı Fon engellilerin istihdamı, eğitimi ve sosyal refahları için kullanılmalı,
 • Kamu ve özel kuruluşların fiziki koşulları engelli çalışanlarda gözetilerek yeniden düzenlenmeli,
 • Kamu ve özel kuruluşlarda hizmet veren personele engelleler ile iletişimlerini kolaylaştırıcı eğitim programları uygulanmalı,
 • Yerel yönetimler engellilere uygun çevre düzenlemeleri yapmalı,
 • Engellinin istihdamına yönelik yüzde üç ve yüzde dört kotaları uygulanmalı.(HK)